Hållbart byggande: Vårt åtagande

Building a better world

Genom att erbjuda hållbara lösningar för energieffektiva konstruktioner, använda återvinningsbara förpackningar, att välja tåg före flyg, välja miljövänliga fordon och mycket mer, arbetar Tremco CPG Europe aktivt för att säkerställa att vi skyddar kommande generationer.

Som en del av den europeiska byggbranschen, en industri som ensam står för cirka 38 % av Europas årliga koldioxidutsläpp och 35 % av Europas totala avfallsproduktion, arbetar vi hårt för att minska vår miljöpåverkan, med hållbarhet som ett av våra kärnvärden.

Vårt hållbarhetsarbete i Norden

Vi har en etablerad hållbarhetsgrupp i Norden som beaktar och arbetar proaktivt utifrån de högt satta hållbarhetsmålen i de nordiska länderna. Hållbarhetsarbetet är en del av vår affärs- och produktutveckling för att kunna erbjuda en kvalitetssäkrad produktportfölj som möter och utvecklar den Nordiska marknaden.

Ett exempel på ett tidigt hållbarhetsinitativ är att vårt huvudkontor i Norden är centralt placerat i Göteborg för att underlätta användande av tågresor och allmänna kommunikation och minska behovet av bilresor.

Miljödeklarationer

Tremco CPG Europes produktvarumärken utvecklar miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declarations) i samarbete med FEICA samt i egen regi för vissa produkter. Miljödeklarationerna omfattar alla våra konstruktionsmarknader, från golv och tak till fönster och väggar, och deklarerar våra produkters miljöpåverkan under hela livscykeln. De nedladdningsbara dokumenten kan användas i många olika syften, vid framtagande av klimatkalkyler för att utföra lagstadgad klimatdeklaration, miljöanpassad offentlig upphandling och hållbarhetsanalys av produkter och de projekt där de används.

Läs mer

Paneuropeiska initiativ

På Tremco CPG Europes produktionsanläggning i tyska Bodenwöhr skickas 95 % av det genererade avfallet inte längre till avfallsförbränning. I stället används det för uppvärmning av en lokal cementfabrik, där det ersätter den olja som tidigare eldades. 

Produktionsanläggningen och lagerlokalerna i Polen använder pressar för att reducera volymen på plast, papper och blandat avfall. Den precisionsteknik som används vid våra produktionslinjer eliminerar 100 % av det avfall som skulle ha orsakats av felaktiga eller bristfälliga produkter.  

Tremco CPG France är sedan 2015 medlem i EcoDDS, en ideell organisation godkänd av de franska myndigheterna sedan 2013. Dess syfte är att främja sortering, insamling och bearbetning av kemiskt avfall.

Samtliga anläggningar i hela Europa (produktion, lager, kontor) använder uppdelade sopkärl för att separera återvinningsbart avfall. 

På många av våra europeiska anläggningar används timers och rörelsesensorer för belysningen för att undvika slöseri med el. Solceller har dessutom installerats på vissa produktionsanläggningar, exempelvis i tyska Bodenwöhr. 

Många av våra anläggningar, inklusive produktionsanläggningen och lagerlokalerna i Polen, har utformats så att dagsljuset kan flöda optimalt genom byggnaderna med hjälp av takfönster, vilket reducerar energiförbrukningen. 

Golvvärme och kyla samt ventilerade tak installeras också på vissa av våra anläggningar i Europa för att minimera den energi som krävs för att värma upp och kyla ned byggnaderna.

Produktmässig hållbarhet 

Som medlem i paraplyorganisationen FEICA för lim- och tätningsindustrin uppfyller våra produkter kraven i miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration). Dessa miljödeklarationer ger information om produkternas miljöpåverkan och prestanda och är verifierade av tredje part. Baserat på miljödeklarationer och Tremco CPG Europes produktdeklarationer kan vi utarbeta tillförlitliga livscykelanalyser för hållbara byggprojekt och produkter i alla faser – produktion, leverans, montering och slutet av livscykeln – med minimal påverkan på miljön. 

Många av våra produkter är extremt slitstarka för att bidra till tåligare konstruktioner. Ta till exempel vårt Flowcrete-sortiment från Flowcrete. Flowcrete-sortimentet har hög kemisk resistens, vilket betyder att det tål tuffa rengöringskemikalier utan att golvet riskerar att skadas. De här slitstarka egenskaperna, utformade för de miljöer där produkterna kommer att användas, bidrar till konstruktionslösningar med lång livslängd. 

Förpackningar

Att minska antalet förpackningar som hamnar på deponi är en viktig målsättning för Tremco CPG Europe. Genom att introducera fler produkter i folieförpackningar är vårt mål att reducera antalet tomma patroner som deponeras varje år. Produkter som illbrucks SP045 säljs inte bara i miljövänliga förpackningar, de utmärks dessutom av låga VOC-halter, minimal lukt och noll innehåll av isocyanater och lösningsmedel. Genom att välja en ”korv” på 300 ml från illbruck-sortimentet av lim och fogmassa i stället för en traditionell plastpatron på 310 ml minskas mängden förpackningsmaterial i genomsnitt med 87 %. 

Tremco CPG Europes team i Frankrike samarbetar med CITEO, en organisation som är specialiserad inom återvinning av förpackningar utöver DDS. Tremco CPG Frankrike betalar även ett miljöbidrag för produkter med överförpackning (t.ex. kartong och papper). 

I Nederländerna produceras varje år miljontals burkar med polyuretanskum. För att undvika att de tomma burkarna hamnar på deponi utvecklade Tremco CPG en lösning för insamling och återvinning: ReBus Return System. De använda burkarna kan lämnas in och returneras till CPG Europe. När de tas emot kan drivgas, polyuretan, aluminium och kartong separeras och återvinnas. Hela 95 % av vare burk går att återanvända! Vi kan separera prepolymer (PREPUR®), flytande gas (TRIGAS®), plastgranulat PE/PP, plåt och aluminium och ser till att dessa råmaterial återgår till produktionscykeln. 

Genom våra ledande produktvarumärken har vi introducerat hållbara alternativ med hjälp av den senaste tekniken. Vårt varumärke illbruck producerar exempelvis fogmassor, beläggningar och lim baserade på hybridteknik. SP-produkterna från illbruck är

  • fria från isocyanater, silikon och lösningsmedel
  • enkla att applicera.

Produkterna är dessutom luktfria, och hela SP-sortimentet är certifierat enligt EC1 Plus. Det här certifikatet utmärker produkter med extremt låga utsläpp av flyktiga ämnen och håller samma höga prestanda som våra kunder är vana vid. 

Våra golvprodukter
LDE Filler: LDE Filler, från produktvarumärket Flowcrete, ökar säkerheten vid appliceringen genom att reducera mängden damm vid själva blandningsprocessen. Det minskar risken för kroniska lungsjukdomar som silikos (stendammlunga). Oberoende testrapporter visar att LDE Filler innehåller mindre än 0,04 % inhalerbart damm, vilket är 25 gånger mindre än maxgränsen på 1 % och nivån för andra fyllnadsmedel på marknaden.

Våra ytterväggsprodukter 
Studier visar att driften, inklusive uppvärmning och nedkylning, står för upp till 90 % av en byggnads miljöpåverkan under hela dess livslängd. ICF-blockens förmåga att kombinera permanenta EPS-formar med platsgjutna betongväggar maximerar lufttätheten och värmeeffektiviteten, vilket ger en lång förväntad livslängd och betydligt lägre energikostnader/miljöpåverkan. ICF-formar tillverkas av EPS, som består av 98 % luft – och själva byggmaterialet är 100 % återvinningsbart. 

Läs mer om alla våra sju produktvarumärken och utforska hur våra produkter och lösningar kan bidra till din energieffektiva och hållbara byggnation.  

Ökad effektivitet med Tremco CPG Europe

Utforska vår energieffektiva kontorsbyggnad som består av konstruktionslösningar från Tremco CPG Europes sju branschledande produktvarumärken.

Fönstermontering
illbruck
Läs mer
Fasadkonstruktion
illbruck
Läs mer
Interiör fogning och limning
illbruck
Läs mer
Fogfria härdplastgolv
Flowcrete
Läs mer
Golvavjämning
Flowcrete
Läs mer
Parkeringshus
Flowcrete
Läs mer
Exteriöra isolerings- och ytskiktssystem
Dryvit
Läs mer
Väggsystem av isolerade betongformar
Nudura
Läs mer
Passivt brandskydd
Nullifire
Läs mer
Svällande brandskyddsfärger
Nullifire
Läs mer
Balkonger, podium & terasser
Tremco
Läs mer
Taklösningar
Tremco
Läs mer
Strukturell inglasning och fabriksglasning
Tremco
Läs mer
Dricks- och avloppsvattenanläggningar
Vandex
Läs mer
Källare & betongfundament
Vandex
Läs mer