Våra processer

Vi ansvarar för att upprätthålla en säker och hållbar verksamhet för medarbetarna, lokalsamhället och miljön. Det här löftet omfattar en effektivare produktion som genererar mindre avfall, sparar mer vatten, minskar utsläppen av växthusgaser och förbrukar mindre energi.


  • Styrning av växthusgasutsläppen: En extern logistikpartner hjälper oss att utveckla ett program för ruttoptimering som minskar antalet körda mil och ökar effektiviteten.
  • Minskning av mängden deponerat avfall: Alla Tremco CPG Europes anläggningar har separerade sopkärl för återvinning.
  • Vi strävar aktivt efter att reducera förpackningsmaterialet för våra produkter. Exempelvis säljs illbrucks fogmassa i ”plastkorvar” i stället för patroner, vilket ger kunden mer av produkten, med mindre engångsplast.
  • Vi har även inlett satsningar som hjälper kunderna att returnera förpackningar som plåtfat och aerosolburkar.
  • Där det är möjligt används LED-belysning, rörelsesensorer, automatiska dörrar, energieffektiva maskinmotorer, smarta mätare och timers för att säkerställa att energin bara används när den behövs.
  • Vårt leverantörsprogram belönar hållbara leverantörer. På så sätt uppmuntrar vi inte bara oss själva utan även våra leverantörer till ökad hållbarhet.
  • Vi använder förnybara eller återvunna material i däcken till våra anläggningsfordon.