Våra medarbetare

Vår löpande framgång som företag är beroende av ett diversifierat, kompetent och engagerat team – medarbetarna är grunden till vår framgång. Våra medarbetare motiveras av våra kärnvärden ärlighet, integritet, respekt, engagemang och hållbar utveckling. 


Vår strategi Building a Better World bygger på att våra medarbetare känner att deras jobb har ett syfte. Det är en långsiktig inställning och en viktig del av den entreprenörsanda som präglar Tremco CPG Europes medarbetare. Strategin driver oss att göra det rätta för varandra, för våra kunder och för vår framtid.

Vi inser att vår arbetsstyrka snabbt håller på att förändras och bli mer diversifierad, och vi anpassar oss ständigt efter vad våra befintliga och nya medarbetare värdesätter. Vi utarbetar riktlinjer och satsningar för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna, och vi värnar om deras välbefinnande genom att upprätthålla säkra och ergonomiska arbetsförhållanden med hjälp av arbetsmiljöutbildning och -ledning samt förmånssystem.

Mångfald och inkludering

Ett av Tremco CPG Europes kärnvärden​är ”respekt”, som är tätt sammankopplat med inkludering. För CPG Europe innebär inkludering att behandla varandra med omtanke och respekt, att ta vara på mångfalden av åsikter och synpunkter (vilket leder till ökad dialog, debatt och kreativitet) och att återspegla de samhällen där vi är verksamma. Vi är en diversifierad organisation med verksamhet i många olika länder och kulturer, och samma mångfald måste även återspeglas i vår arbetsstyrka.

Våra kunder, leverantörer och andra intressenter består av diversifierade organisationer som vill samarbeta med företag som har samma värderingaroch strategier. Det finns inget större tecken på respekt än att acceptera andra som de är, utan att kräva att de ska anpassa sig eller förändras.

Övriga satsningar

  • Volontärarbete i våra lokalsamhällen
  • Olika kampanjer till stöd för välgörenhet 
  • Återvinning på anläggningen
  • Stöd till större initiativ genom tid eller pengar