3 sätt att bidra till en grönare värld

Cecilia Blomqvist / 08 augusti 2022
Illustration med olika miljösymboler

I och med det nya året, närmar vi oss alltmer det europeiska netto noll-målet - att minska utsläppen av växthusgaser med 55% från 1990 års nivåer till 2030 - för att nå netto noll till 2050, då EU ska vara klimatneutralt. Så vad kan vi i byggbranschen göra för att bidra?

Vi har tre tips för hur du kan arbeta mer hållbart onsite på byggarbetsplatsen:

1. Använd mer lokalt producerat material

En viktig del i att skapa en mer hållbar värld är att bygga mer hållbart. För att kunna göra detta behöver hållbart material anskaffas lokalt i större utsträckning. Det betyder att använda material som inte är ogynnsamma för miljön och är producerade lokalt för att minska transportens påverkan.

Hos Tremco CPG Europe har vi använt vår position som ett pan-europeiskt företag, och vår relation med våra produktvarumärken, för att nå nya kundgrupper över hela Europa. En väsentlig aspekt av att skapa en mer ekologiskt ansvarsfull värld är att bygga hållbart, och för att göra detta bör lokalt anskaffade, hållbara material användas. Med produktionsanläggningar och lager inom hela EU kan vi hantera beställningar lokalt, vilket minskar behovet av onödiga varutransporter.

Utöver detta växer Tremco CPG Europes utbud av varumärken samt att nya, innovativa produkter tas fram. Tremco CPG Europe utökar produktsortimentet i länder som annars inte skulle kunna erbjuda dessa produkter lokalt utan vårt samarbete inom Europa.


2. Använd prefabricerade material

Traditionell tillverkning onsite kan också leda till lokala utsläpp. En kontrollerad miljö möjliggör bättre luftmiljö och högre energieffektivitet även inräknat utsläpp och partiklar under tillkapning och produktionsprocess.

Prefabricerat material tillverkas offsite i en kontrollerad miljö och transporteras därefter till byggarbetsplatsen för montering. Det är inte bara mer kostnadseffektivt men även bättre för miljön. När komponenter produceras onsite så blir det mer spill eftersom man överbeställer för att undvika att materialet tar slut. Det resulterar då i mer avfall.


3. Sortera avfall korrekt

I tillägg till våra prefablösningar har Tremco CPGs experter möjlighet att ge rådgivning om våra produkter och beräkna mängd för att minimera mängden spill. Men avfall uppstår och när det sker bör man återanvända och återvinna för att minska sin påverkan.

Enligt EU-kommissionen produceras 450-500 miljoner ton byggavfall i Europa varje år, varav minst en tredjedel är betong. Det har dock rapporterats att endast högst två tredjedelar av betongen återvinns.


Vad är nyttan med att återvinna betong?

  • Det minskar vårt beroende av nytt råmaterial
  • Och minskar mängden avfall som skickas till deponi

Hur kan betong återanvändas?

  • Som ingående komponent i ny betong
  • Som ingående komponent i obundna applikationer som vägbyggen och anläggning.

Övrigt avfallsmaterial som vanligtvis finns på byggarbetsplatser, inklusive timmer, bitar av gipsskivor, grus, ledningar, kanalsystem och glas- och metalldelar kan återvinnas eller omvandlas till kompost eller biobränsle.

Vill du prata med våra produktspecialister om hur Tremco CPG kan hjälpa dig att bli "grönare" onsite, genom att använda våra lokalt producerade produkter eller prefablösningar?