Miljödeklarationer

Tremco CPG Europes produktvarumärken utvecklar miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declarations) i samarbete med FEICA samt i egen regi för vissa produkter. Miljödeklarationerna omfattar alla våra konstruktionsmarknader, från golv och tak till fönster och väggar, och deklarerar våra produkters miljöpåverkan under hela livscykeln. De nedladdningsbara dokumenten kan användas i många olika syften, vid framtagande av klimatkalkyler för att utföra lagstadgad klimatdeklaration, miljöanpassad offentlig upphandling och hållbarhetsanalys av produkter och de projekt där de används.


Vad är en miljödeklaration? 

Miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declarations) verifieras och registreras av tredje part och ger information om produkters miljöpåverkan. Det är frivilligt att skapa en miljödeklaration, och den kan omfatta hela livscykeln för en produkt.  

En miljödeklaration utarbetas med hjälp av data från en livscykelanalys (LCA). En LCA genomförs med hjälp av produktkategoriregler (PCR) i enlighet med EN 15804 (den europeiska EPD-standarden för byggprodukter), ISO 14025 och andra internationella standarder.  

ISO 14025 specificerar tillvägagångssätt för utarbetning av miljödeklarationer typ III. En miljödeklaration typ III utarbetas och registreras enligt ramverket i ett EPD-program, exempelvis British Building Research Establishment (BRE) eller tyska Institut Bauen und Umwelt (IBU).  

Miljödeklarationer från Tremco Construction Products Group 

Tremco CPG Europes databas med miljödeklarationer utökas ständigt för produkterna och systemen från våra sju olika produktvarumärken.

Gå till respektive varumärkes webbsida för kostnadsfri nedladdning av våra miljödeklarationer, eller kontakta oss för mer information.