En byggnad. Sex sidor. Noll utsläpp.

Cecilia Blomqvist / 25 oktober 2022
Tre byggkranar i förgrunden med orange solnedgång

Effektivitet har länge varit en viktig slogan i byggbranschen, men nu har det av flera olika anledningar blivit en särskilt kritisk faktor för hur branschen fungerar.

Vägen till CO2-fritt byggande är en viktig drivkraft, där effektivitet är ett viktigt sätt att minimera utsläppen via mindre avfall, transporter, material, mantimmar och energiförbrukning. Utvecklare, designers och fastighetsägare är också mer än medvetna om det faktum att ett effektivt projekt är mer sannolikt att slutföras i tid och hålla sig inom budget.

Genom att involvera tillverkare tidigt i processen kan man öka effektiviteten och undvika "prestandaluckor" där det färdiga resultatet inte lever upp till designen. Detta eftersom leverantörerna ges möjlighet att skaffa expertkunskaper vid en avgörande tidpunkt i processen och på så sätt säkerställa att de angivna materialen är rätt val för den aktuella uppgiften. På så sätt undviks inte bara olönsamma och fördröjda komponentkonflikter, utan det kan också ge ett forum där man kan diskutera innovationer och idéer som kan ta projektet till nästa nivå.

I alla stora affärs- och bostadshus måste varje enskild del av byggnaden övervägas noggrant för att säkerställa att den är lämplig för projektet. Det kan innefatta bedömning av ett system och dess leverantör och användare mot funktionella, operativa, budgetmässiga, logistiska och planeringskriterier samt hållbarhetskriterier. Det kan vara en svår och långsam process att få grepp om dessa saker, särskilt på grund av komplexiteten i stora kommersiella och industriella byggnader samt de ökande tekniska egenskaperna hos dagens byggmaterial.

Hos Tremco CPG Europe har vi samlat ett antal ledande varumärken inom byggmaterial för att skapa en komplett samling av system, tjänster och support som ger byggare, arkitekter och fastighetsägare de högeffektiva system de behöver för alla nybyggnationer eller renoveringsprojekt.

Genom att ha denna omfattande produkt- och expertkunskap till hands i design- och specifikationsfasen kan du verkligen sätta turbo på projektet och samtidigt få sinnesro med vetskapen om att de utvalda systemen inte bara lever upp till viktiga prestandakrav, men att installationen och den kontinuerliga användningen av produkterna sker utan problem.

En enda kontaktpunkt

De många olika byggnadsbehoven som täcks under ett tak hos Tremco CPG Europe omfattar flera högkvalitativa produkter inom allt från fogning, limning och isolering till fogfria designade golvlösningar, brandskydd, vattentätning och taklösningar. Arkitekter och föreskrivare kan därför nöja sig med en kontaktpunkt under hela projekteringsfasen för att få en förståelse för många områden för den kommande byggnaden.

När det gäller att skapa effektiva byggnader innebär det i praktiken att experterna på Tremco CPG Europe kan diskutera system för var och en av byggnadens sex sidor. Det kan t.ex. vara hur man säkerställer att produkterna för fönsterfogning har marknadsledande värmeisolerande egenskaper, hur golvsystem kan ge uppvärmning som är 30 % effektivare än konventionella metoder, eller hur isolerade betongväggar av typen ICF(Insulated Concrete Forming) kan ge isolering och lufttäthet som lever upp till Passivhus-standarder.

Denna mångsidighet i produkter kombineras med branschledande forsknings- och utvecklingskapacitet, vilket gör att byggmaterial kan testas i förväg och speciella krav som unika färger kan beaktas.

Att samarbeta med erfarna team som förstår kraven på stora kommersiella och industriella projekt gör kommunikationen mycket enklare. Byggherrar, arkitekter och byggnadsadministratörer kan enkelt komma i kontakt med våra sälj- och teknikteam samt kundtjänstteam, så att de alltid har nödvändig support och information för att klargöra eventuella konstruktions- eller installationsproblem.

Tremco CPG Europes experter kommer då att finnas på plats för att utbilda montörer och hjälpa till att lösa retsamma problem som kan riskera att projektet fortskrider med slöseri med tid, ansträngning och material som följd. Byggintressenter får mer sinnesro genom att ha kvalificerade rådgivare till hands för att lösa oförutsedda komplikationer, oavsett om det är dåligt väder, plötsliga problem i grunden eller andra obehagliga överraskningar som yrkesverksamma inom byggbranschen möter varje dag.

Våra mångsidiga och professionellt utvalda högkvalitativa specialprodukter kombinerat med våra teams erfarenhet av att arbeta med några av Europas största och mest prestigefyllda byggprojekt gör oss särskilt väl lämpade att erbjuda rätt lösning, oavsett byggstorlek, komplexitet, läge eller hållbarhet krav.