Impressum


Impressum

Juridisk information

Alla rättigheter till Tremco CPG Europes webbplats förbehålles. Det är förbjudet att utan tillåtelse kopiera eller använda innehåll och bildmaterial från Tremco CPG Europes webbplats.

Innehållet i Tremco CPG Europes webbplats är endast avsett för personligt bruk. Det är förbjudet att kopiera, återskapa eller ändra Tremco CPG Europes webbplats. Tremco CPG Sweden AB är inte ansvarig för tillgången till webbplatsen eller till kvaliteten på tillgången eller den aktuella presentationen. Tremco CPG Sweden AB tar inget ansvar för innehåll på sidor som ligger utanför Tremco CPG Sweden AB internetdomän och som länkas från Tremco CPG Sweden AB webbplats. De produkter som visas, de tjänster som erbjuds samt tekniska specifikationer för dessa motsvarar deras aktuella tillstånd i Tyskland, med reservation för eventuella ändringar och fel.

Ansvar för innehållet

Våra sidors innehåll har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte ta någon form av ansvar för innehållets korrekthet, fullständighet eller aktualitet. Som en tjänsteleverantör är vi enligt paragraf 7, punkt 1 i tysk telemedielag (TMG) ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lagstiftning. Enligt paragraf 8 till 10 i TMG är vi som tjänsteleverantör ej förpliktigade att övervaka information som överförs eller lagras utomlands eller att undersöka omständigheter som tyder på brottslig verksamhet. Våra förpliktelser att avlägsna eller neka åtkomsten till information enligt allmän lagstiftning förblir opåverkad härav. Dock gäller ansvaret först från det datum en specifik överträdelse kommit till vår kännedom. Vid meddelande om sådan överträdelse kommer vi omedelbart att avlägsna innehållet.

Ansvar för länkar

Vårt utbud omfattar länkar till externa webbsidor vars innehåll vi saknar kontroll över. Vi kan därmed heller inte ta något ansvar för dessa webbplatsers innehåll. Leverantör eller ansvarig för respektive webbplats bär alltid ansvaret för deras innehåll. De sidor som länkas till kontrolleras vid tidpunkten för länkarnas upprättande för möjliga lagöverträdelser. Inget olagligt innehåll upptäcktes vid denna tidpunkt. En kontinuerlig kontroll av de länkade sidorna är orimlig utan konkreta bevis på överträdelse. Vid meddelande om sådan överträdelse kommer vi omedelbart att avlägsna de aktuella länkarna.

Upphovsrätt

Innehåll och material på dessa sidor har skapats av webbplatsens ansvarige och lyder under tysk upphovsrättslag. Kopiering, bearbetning, distribution samt alla former av nyttjande som ligger utanför gränserna för upphovsrätt får inte göras utan skriftligt tillstånd från respektive författare eller upphovsman. Nerladdning eller kopiering av dessa sidor är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk i den mån innehållet inte är skapat av webplatsens ansvarige gäller tredje parts upphovsrätt. Detta gäller särskilt innehåll som skapats av tredje part. Om du upptäcker brott mot upphovsrätten ber vi dig att meddela oss. Vid meddelande om sådan överträdelse kommer det aktuella innehållet omedelbart att avlägsnas.

Innehållsansvarig:

Tremco CPG Sweden AB
Polhemsplatsen 5
411 03 Göteborg
Sverige
T: +46 (0)31-57 00 10

www.tremcocpg.eu

Managing Directors: Walter Geyer, Andrew Gwyther, Daniel Johnson
Local court of Amberg: HRB 3932; VAT Reg. No.: DE123737873