Integritetspolicy


RPM International Inc.  

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 10 april 2023

RPM International Inc., och dess dotterbolag, filialer och rörelsedrivande företag (”företaget”, ”oss”, ”vi”) förstår vikten av att skydda din integritet och denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter. Den beskriver bland annat vilka typer av personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi använder dem, vilka typer av tredje parter vi delar dem med och vilka rättigheter och skyldigheter du kan ha med avseende på dem. 

Denna integritetspolicy gäller för de personuppgifter du ger oss när du (i) besöker någon webbplats eller interagerar med programvara som vi äger, licensierar eller på annat sätt driver och som länkar till denna integritetspolicy (vardera en ”webbplats”), (ii) köper eller tar emot produkter, varor eller tjänster via webbplatsen eller (iii) besöker våra kontor eller på annat sätt kontaktar eller interagerar med oss. I denna integritetspolicy ska webbplatsen och alla produkter, varor och tjänster som säljs eller tillhandahålls av företaget via en webbplats gemensamt kallas ”tjänsterna”. 

LÄS DENNA INTEGRITETSPOLICY NOGGRANT EFTERSOM DEN BESKRIVER DINA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH SKYLDIGHETER. GENOM ATT KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖRSE OSS MED PERSONUPPGIFTER, SAMTYCKER DU TILL VILLKOREN I DENNA INTEGRITETSPOLICY OCH FÖRETAGETS ANVÄNDARVILLKOR OCH EVENTUELL TILLÄMPLIG COOKIE-POLICY PÅ EN WEBBPLATS. 

Du måste vara minst arton (18) år för att få tillgång till Tjänsterna. RPM International Inc. har sitt huvudkontor i USA och de personuppgifter du lämnar till företaget kan behandlas och lagras i USA och andra jurisdiktioner. För mer information om våra dataöverföringsmetoder, se avsnitt 9 (Datalagring och lokalisering). 

1. Omfattning

I de flesta fall gäller denna integritetspolicy för personuppgifter som företaget får under sin affärsverksamhet som ”personuppgiftsansvarig”.  Detta innebär att vi fastställer syftet och medlen för att behandla sådana personuppgifter. I denna integritetspolicy avser termen ”personlig information” all information som, ensam eller i samband med annan information eller data, identifierar eller är kopplad till en fysisk person och som är föremål för eller på annat sätt ges skydd enligt en dataskyddslag, stadga eller förordning. Termen ”personuppgifter” omfattar inte anonymiserade eller avidentifierade uppgifter som inte kan tillskrivas en viss person, ett visst hushåll eller en viss enhet och som inte på annat sätt omfattas av en dataskyddslag, stadga eller förordning. Företaget kan anonymisera eller avidentifiera personuppgifter, och sådana uppgifter omfattas inte av denna integritetspolicy, och företaget kan använda sådana uppgifter för vilket ändamål som helst.  I vissa fall kan företaget få dina personuppgifter som ”personuppgiftsbiträde”.  Detta innebär att en annan part bestämmer syftet och medlen för att behandla sådana personuppgifter.  I sådana fall kommer företaget endast att behandla dina personuppgifter enligt den personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner och i den utsträckning det är rimligt nödvändigt eller lämpligt för utförandet av de tjänster som företaget är engagerat i, inklusive överföring av personuppgifter till tredjeländer, om inte annat föreskrivs i dataskyddslagar som företaget är föremål för.

2. Typer och kategorier av personuppgifter som vi samlar in

Företaget samlar in personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, uppfylla våra juridiska skyldigheter, främja våra affärsintressen och av andra skäl som anges i denna integritetspolicy. När du inte lämnar personuppgifter till företaget kanske vi inte kan tillhandahålla dig tjänsterna eller slutföra en transaktion som du begärde. I allmänhet samlar vi in följande typer och kategorier av personuppgifter under vår affärsverksamhet:

Personuppgifter

Kategori

Beskrivning/exempel

Personliga identifierare

Identifierare, såsom ditt namn, alias, leveransadress, e-postadress, kontonamn, telefonnummer, kundnummer.

Registreringsdata

Information som tillhandahålls när du registrerar dig för ett konto för att använda webbplatsen, inklusive användarnamn och lösenord.

Onlineidentifierare (mer information finns i ”Tekniska data” nedan)

Beständiga identifierare som kan användas för att känna igen dig eller din enhet över tid och över olika tjänster, inklusive en enhetsidentifierare, en IP-adress (Internet Protocol), cookies, beacons, pixeltaggar, mobila annonsidentifierare och liknande teknik.

Kommersiell information

Register över de tjänster du köpt, erhållit eller övervägt, eller dina andra inköp eller konsumtionshistorik eller tendenser med avseende på våra tjänster.

Företagets kontaktuppgifter

Information relaterad till anställda, ägare, styrelseledamöter, tjänstemän eller entreprenörer i en tredjepartsorganisation (t.ex. företag, företag, partnerskap, ensamföretagare, ideella organisationer eller myndigheter) med vilka vi bedriver, eller möjligen bedriver, affärsverksamhet.

Hälsodata

Du kan förse oss med hälsorelaterad information om du, eller en tredje part, drabbas av en skada eller sjukdom när du besöker våra fysiska platser eller lokaler eller när du använder våra tjänster.

Marknadsförings- och kommunikationsdata

Information om dina marknadsföringspreferenser och dina prenumerationer på våra publikationer och aviseringar.

Internet och elektroniska nätverksdata

Uppgifter som rör din åtkomst till eller användning av webbplatsen, inklusive webbhistorik, sökhistorik och information om din interaktion med webbplatsen eller annonser som är inbäddade på webbplatsen eller andra tredje parts webbplatser, och information som härrör från någon enhet som ansluter till våra Wi-Fi-tjänster.

Din feedback

Information som du tillhandahåller om våra tjänster, vilket kan inkludera data som samlats in från företagsundersökningar eller recensioner som du skickat in.

Information om besökare

Information som en person tillhandahåller när han/hon besöker någon av våra fysiska platser eller lokaler, inklusive besöksloggar och register, fordons- och parkeringsinformation.

Video och bilder

Under vissa omständigheter kan du ge oss bilder (t.ex. din användning av en tjänst) eller så kan vi spela in dig via en videokamera (t.ex. lokala säkerhetssystem) eller via videotelekonferenser. 

Geolokaliseringsdata

Information om den allmänna stad, delstat eller region där en användare av webbplatsen bor.

Yrkes- eller anställningsuppgifter

Om du ansöker om ett jobb hos företaget samlar vi in information som anges i ett CV, curriculum vitae, följebrev och liknande dokumentation, inklusive kontaktuppgifter, anställningshistorik, färdigheter eller kvalifikationer, utbildningsnivå, jobbkompensation och förmånspreferenser, brottsregister, kredithistorik och liknande uppgifter och information som tillhandahålls om eller av dina referenser. 

Slutsatser

Slutsatser som dras från några av de personuppgiftskategorier som identifieras häri och som används för att skapa en konsumentprofil som återspeglar dina preferenser, egenskaper och beteenden för inköp och marknadsföring.

3. Tekniska data

När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in vissa uppgifter med hjälp av tekniska medel och verktyg. Från tid till annan kan företaget eller dess tjänsteleverantörer lämna ut aggregerade och avidentifierade rapporter som härrör från denna tekniska information och användningsinformation (till exempel genom att publicera en rapport om trender i användningen av vår webbplats eller våra tjänsteleverantörers plattformar). Dessa uppgifter avser din enhet och din upplevelse på webbplatsen och andra webbplatser, inklusive följande:

Användnings- och enhetsdata.När du besöker och använder webbplatsen samlar vi automatiskt in uppgifter om din åtkomst till och användning av webbplatsen, inklusive trafikdata, användningsloggar och andra kommunikationsdata, och de resurser som du får åtkomst till och använder på eller via webbplatsen (t.ex. webbhistorik, sökhistorik). Vi kan också samla in information om din enhet och internetanslutning, inklusive enhetens unika identifierare (t.ex. enhetstyp, IMEI, Wi-Fi MAC, IP-adress), operativsystem, webbläsartyp och information om mobilt nätverk. Webbplatsen kan samla in ”diagnostiska” data relaterade till din användning av webbplatsen, såsom kraschdata och loggar, prestandadata (t.ex. starttid, hänghastighet eller energianvändning) och alla andra data som samlas in i syfte att mäta teknisk diagnostik. 

Cookies och spårningsdata.Vi använder ”cookies” och andra spårningstekniker på webbplatsen. En cookie är en liten fil som placeras på din smartphone eller annan enhet. Du kan vägra att acceptera vissa cookies genom att aktivera lämplig inställning på din smartphone eller enhet eller genom att ändra dina cookieinställningar på en webbplats. Men om du inaktiverar vissa cookies kan vissa delar av webbplatsen bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. Dessutom kan webbplatsen innehålla små elektroniska filer som kallas webbfyrar (även kallade tydliga gif-filer, pixeltaggar och gif-filer med en pixel) som gör det möjligt för oss att analysera data om din användning av webbplatsen (t.ex. registrera populariteten för visst innehåll och verifiera system- och serverintegritet). Webbplatsen kan samla in data om de annonser du har sett eller engagerat. För mer information, se vår cookiepolicy.

Klinikövervakning. Vi använder också cookies och andra spårningstekniker på webbplatsen för att övervaka och registrera alla aktiviteter och all kommunikation till, från och på webbplatsen för att skydda, förbättra och analysera användningen av webbplatsen och för de andra syften som anges i denna sekretesspolicy. För att undvika tvivel bekräftar, samtycker och samtycker du härmed till sådan övervakning och registrering.

4. Informationskällor

Första part/direkt insamling.Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du använder våra tjänster (t.ex. kontoregistrering, slutförda inköp, registrering för prenumerationer), när du tillhandahåller en produktrecension (enligt definitionen nedan) eller när du interagerar direkt med oss, till exempel när du besöker våra kontor eller lokaler eller på annat sätt kontaktar oss.

Automatiserad insamling.Vi kan samla in information och data, till exempel användningsdata och cookies, automatiskt när du använder webbplatsen (se ”Tekniska data” ovan).

Tredjepartskällor.I enlighet med tillämplig lag kan företaget samla in personuppgifter om dig från tredje parter, såsom offentligt tillgängliga databaser, reklamföretag, webbplatser och applikationer för sociala medier, och kombinera dem med uppgifter som vi redan har om dig för att hjälpa oss att förbättra och anpassa våra tjänster och för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy. Dessutom kan vi samla in personuppgifter från externa tjänsteleverantörer så att vi kan bedöma om vi ska bedriva en affärsrelation med dig och för ”bakgrund”, ”kredit”-kontroll eller due diligence-processer. Vi kan också samla in dina kontaktuppgifter från din arbetsgivare eller andra tredje parter för att underlätta eller på annat sätt delta i traditionella affärsaktiviteter och liknande administrativa frågor.

5. Hur vi använder dina uppgifter/syftet med insamlingen

Vi kan använda de personuppgifter vi samlar in om dig för att utföra våra tjänster, uppfylla våra juridiska skyldigheter och främja våra affärsintressen.

Hur dina personuppgifter används

Tillhandahålla, driva, underhålla, förbättra och marknadsföra våra tjänster.

Göra det möjligt för dig att komma åt och använda våra tjänster.

Behandla och slutföra transaktioner och skicka dig relaterad information, inklusive inköpsbekräftelser och fakturor.

Skicka meddelanden och kommunikationer till dig relaterade till våra tjänster (t.ex. svar på dina kommentarer, frågor och förfrågningar, kundtjänster).

Skicka tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar och support- och administrativa meddelanden till dig om våra tjänster.

Ge dig marknadsförings- och marknadsföringskommunikation (t.ex. information om våra tjänster, funktioner, undersökningar, nyhetsbrev, erbjudanden, kampanjer, tävlingar och evenemang).

Bearbeta och leverera tävlings- eller lotteribidrag och belöningar.

Övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter i samband med våra tjänster för att främja våra affärsintressen.

Undersöka och förhindra bedrägliga transaktioner, obehörig åtkomst till eller användning av våra tjänster och andra olagliga aktiviteter.

Anpassa våra tjänster, inklusive att tillhandahålla funktioner eller annonser som matchar dina intressen och preferenser.

Alla andra ändamål för vilka vi erhåller ditt samtycke.

För att undvika tvivel samtycker du härmed till att företaget kan kontakta dig på alla sätt, inklusive via SMS/textmeddelande och e-post och genom användning av autodialing-system och tjänster, för att ge dig information om en produktorder, leveransstatus, garantirelaterad information och liknande data och information som rör en kommersiell transaktion.

6. Delning av information/utlämnanden från tredje part

Vi kan dela dina personuppgifter med vissa organisationer och tredje parter i enlighet med tillämplig lag, inklusive enligt vad som anges nedan.

Koncerninternt.Företaget består av dotterbolag och verksamheter över hela världen, och vi kan lämna ut dina personuppgifter till sådana dotterbolag och verksamheter för att underlätta de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in, inklusive för att tillhandahålla, driva, underhålla, förbättra och marknadsföra våra tjänster.  För en lista över företagets dotterbolag och verksamheter som kan samla in, behandla och utbyta dina personuppgifter, se https://www.rpminc.com/leading-brands/.

Tjänsteleverantörer.Vi kan dela dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för vår räkning, såsom värd och analys av webbplatsen, genomföra undersökningar, benchmarking och marknadsföring för vår räkning, behandla transaktioner (inklusive rabatter och returer), spåra och svara på konsumentfrågor eller klagomål och utföra analyser för att förbättra kvaliteten på våra tjänster.

Transaktioner med betalkort.Alla onlinebetalningar för inköp som görs via webbplatsen slutförs med hjälp av tredjepartsleverantörers onlinebetalningssystem. Företaget har inte tillgång till dina kreditkortsuppgifter för sådana onlinebetalningar. All personlig eller finansiell information som du tillhandahåller vårt onlinebetalningssystem är föremål för tredje parts sekretesspolicy och användarvillkor, och vi rekommenderar att du granskar dessa dokument innan du tillhandahåller någon personlig eller finansiell information. Företaget kan från tid till annan underlätta betalkortstransaktioner utanför webbplatsen, inklusive (men inte begränsat till) transaktioner som slutförts per telefon. 

Distributörer och affärspartners.Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter som distribuerar våra varor, produkter och marknadsföringsmaterial.

Marknadsföringspartner.Företaget har samarbetat med tredje parts tjänsteleverantörer med vilka vi delar onlineidentifierare angående din användning av webbplatsen, som härleds genom cookies, pixlar och taggar som vi använder på vår webbplats. Om du vill välja bort denna informationsdelning, klicka på cookiehanteringsverktyget för att ställa in dina inställningar. Se cookiepolicyn, om tillgänglig, på varje webbplats för en lista över våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller oss cookies, pixlar och taggar.

Omstrukturering av verksamheten. Omständigheter kan uppstå där företaget av strategiska eller andra affärsmässiga skäl beslutar att sälja, köpa, avyttra, slå samman eller på annat sätt omorganisera vår verksamhet. Vi kan lämna ut dina personuppgifter i den utsträckning som rimligen är nödvändig för att fortsätta med förhandlingarna eller med slutförandet av en fusion, förvärv, avyttring eller försäljning av alla eller en del av företagets tillgångar.

Juridik, efterlevnad, berättigat intresse.Vi kan lämna ut personuppgifter till en tredje part (i) om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut, eller med en juridisk process, (ii) när det är nödvändigt för att försvara eller skydda våra juridiska, regulatoriska eller affärsintressen, (iii) för att skydda och försvara våra rättigheter eller egendom, eller (iv) under brådskande omständigheter, för att skydda någon persons hälsa och personliga säkerhet. 

Samtycke.Utöver de skäl till utlämnande som anges ovan kan vi också lämna ut dina personuppgifter när du samtycker till utlämnandet.

I händelse av att du underlättar en transaktion med företaget, eller begär information från eller på annat sätt interagerar med oss, och sådana aktiviteter kräver att företaget delar dina personuppgifter med en tjänsteleverantör eller annan tredje part, samtycker du härmed till sådant avslöjande och/eller instruerar företaget att avsiktligt avslöja dina personuppgifter till tjänsteleverantören eller tredje part.

7. Sociala medier

Vi kan kontakta dig på olika sociala medieplattformar (t.ex. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram). Om du kontaktar oss på en plattform för sociala medier för kundsupport eller av andra skäl kan vi kontakta dig via de sociala mediernas verktyg för direktmeddelanden. Din användning av en plattform för sociala medier är föremål för policyer och villkor för den relevanta plattformen för sociala medier. Vissa sociala medieplattformar kan också automatiskt förse oss med dina personuppgifter, och den information vi får beror på de villkor som styr din användning av den sociala medieplattformen(-erna) och eventuella sekretessinställningar som du kan ha ställt in. 

Webbplatsen kan då och då innehålla funktioner och widgetar för sociala medier (t.ex. knappen ”Facebook Like”, knappen ”Dela detta”) eller interaktiva miniprogram som körs på webbplatsen. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress och vilken webbplatssida du besöker och kan placera en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Funktioner och widgetar för sociala medier antingen hostas av en tredje part eller direkt på webbplatsen. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för den relevanta sociala medieplattformen som tillhandahåller dem.

8. Länkar till andra webbplatser; dina direkta tredjepartsupplysningar

Denna integritetspolicy reglerar endast din användning av våra tjänster (enligt definitionen ovan), och företaget ansvarar inte för innehållet eller integritetspraxis som används av någon tredje part. Som en resurs för dig kan webbplatsen innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller ge dig möjlighet att lämna ut information direkt till tredje part (t.ex. kreditkortsbehandlare). Var medveten om att tredje parts webbplatser kan innehålla en företagslogotyp, kan länkas till webbplatsen eller på annat sätt verka vara anslutna till företaget. Vår integritetspolicy gäller inte för sådana tredje parters webbplatser eller organisationer. Du åtar dig alla integritets-, säkerhets- och andra risker som är förknippade med att tillhandahålla data, inklusive personuppgifter, till tredje parter via tjänsterna. För en beskrivning av de integritetsskydd som är förknippade med att tillhandahålla information till tredje part, bör du hänvisa till eventuella integritetsmeddelanden som tillhandahålls av dessa tredje parter.

9. Lagring av data

Hur länge vi behåller dina personuppgifter varierar beroende på varför de samlades in. Vi lagrar personuppgifter för att tillhandahålla dig våra tjänster, underlätta transaktioner som du har begärt eller för att delta i marknadsföringsaktiviteter och så länge som det är nödvändigt för att försvara våra juridiska eller affärsmässiga intressen. Om du till exempel har gjort ett köp hos oss kommer vi att hålla ett register över ditt köp under den period som krävs för fakturering, skatt och garanti och ansvar. Vi kan också föra ett register över korrespondens med dig (t.ex. om du har gjort ett klagomål om en produkt) så länge som det är nödvändigt för att skydda oss från ett rättsligt anspråk. Observera att om du avregistrerar dig från vår marknadsföringskommunikation kommer vi att föra ett register över din e-postadress för att säkerställa att vi inte skickar e-postmeddelanden om marknadsföring till dig i framtiden.

10. Dataöverföringar

RPM International Inc. har sitt huvudkontor i USA och de personuppgifter som företaget samlar in och behandlar kan behållas och lagras i USA. Företaget använder tjänsteleverantörer som lagrar personuppgifter för vår räkning i USA och i andra tredje länder. Observera att USA, och dessa andra tredjeländer, kanske inte tillhandahåller samma skyddsnivå för personuppgifter som i ditt land, tillstånd, eller annan jurisdiktion för hemvist eller nationalitet, och när de överförs till USA eller någon annanstans, dina personuppgifter kan vara tillgängliga för, eller på annat sätt gjorts tillgängliga för, lokala myndigheter och tjänstemän i enlighet med rättsliga och/eller administrativa beslut, förordningar, och krav, och/eller andra inhemska lagar, stadgar, och förordningar.

11. Säkerhet

Vi använder en mängd olika säkerhetstekniker och procedurer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. INGET INFORMATIONSSYSTEM KAN DOCK VARA HELT SÄKERT OCH VI KAN INTE GARANTERA DEN ABSOLUTA SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER. DESSUTOM ANSVARAR VI INTE FÖR SÄKERHETEN FÖR PERSONUPPGIFTER SOM DU ÖVERFÖR TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA ÖVER NÄTVERK SOM VI INTE KONTROLLERAR, INKLUSIVE INTERNET OCH TRÅDLÖSA NÄTVERK, OCH DU GER OSS ALLA PERSONUPPGIFTER OCH DATA PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER SKA VI INTE VARA ANSVARIGA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANSVARIGA FÖR NÅGON DATAINCIDENT ELLER HÄNDELSE SOM ORSAKAS AV EN TREDJE PART SOM ÄVENTYRAR SEKRETESSEN, INTEGRITETEN ELLER SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER.Säkerheten för dina personuppgifter beror också på dig. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett användarnamn och lösenord för att få tillgång till våra tjänster är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten och sekretessen för dessa uppgifter och inte avslöja dem för andra. Du måste kontakta oss omedelbart om du har anledning att tro att ditt användarnamn eller lösenord till våra tjänster har äventyrats. Du bekräftar och samtycker till att vi kan kontakta dig via e-post eller annan elektronisk kommunikation om vi är juridiskt skyldiga att meddela dig om en datasäkerhetsincident eller händelse relaterad till dina personuppgifter.

12. Inga uppgifter insamlade från barn

Webbplatsen är inte riktad mot, eller avsedd att användas av, barn. Som ett resultat av detta, om du är under arton (18) år, är du förbjuden att komma åt eller använda tjänsterna (inklusive webbplatsen) eller ge oss dina personuppgifter. Om föräldern eller vårdnadshavaren till ett barn under arton (18) år anser att barnet har, eller om du är under 18 år och tror att du har försett oss med någon information, bör föräldern eller vårdnadshavaren till det barnet kontakta oss om de vill att denna information ska raderas från våra filer, och vi kommer att vidta kommersiellt rimliga ansträngningar för att uppfylla begäran.

13. Publicerad information; Produktrecensioner

Du kan från tid till annan ha möjlighet att lämna en kommentar om, ge en åsikt om, betygsätta eller på annat sätt diskutera våra tjänster (en ”produktrecension”). Under andra omständigheter kan du direkt ge oss feedback om vår verksamhet, vår affärssektor eller tjänsterna (”feedback”). All information eller allt innehåll som du lägger upp i en produktrecension eller i din feedback kan vara tillgängligt för andra användare av webbplatsen (och våra sociala medieplattformar) och kan hämtas av tredje parts sökmotorer, och tredje parter kan också ladda ner eller dela din produktrecension och feedback till sociala mediewebbplatser eller någon annanstans. Vi rekommenderar att du skyddar din integritet och anonymitet och inte laddar upp någon information i din produktgranskning och feedback som du vill förbli konfidentiell. Varje tredje part med tillgång till din information via webbplatsen kommer att tillåtas att använda informationen på samma sätt som om du skickade informationen direkt till den tredje parten. Offentligt publicera någon information på webbplatsen är helt frivilligt från din sida, och vi rekommenderar att du noga överväger den information du väljer att göra offentligt tillgänglig. Mellan dig och företaget ska alla produktrecensioner och all feedback betraktas som företagets konfidentiella och äganderättsskyddade information. För att företaget ska kunna använda sådana produktrecensioner och feedback, du beviljar företaget en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, över hela världen, royaltyfri licens, med rätt att underlicensiera, enligt alla relevanta immateriella rättigheter, att använda, publicera, och avslöja sådana produktrecensioner och feedback på något sätt som vi väljer och visar, utföra, kopiera, gör, har gjort, användning, sälja, och på annat sätt avyttra företagets och våra underlicenstagares produkter eller tjänster som omfattar sådana produktrecensioner och feedback på något sätt och via alla medier vi väljer, utan hänvisning till källan. Företaget har rätt att använda produktrecensioner och feedback för alla ändamål utan begränsning eller ersättning av något slag med avseende på dig och/eller dina representanter.

14. Ditt ansvar

Du har rätt och samtycker härmed till att endast lämna ut personuppgifter till företaget om sådana personuppgifter är korrekta, tillförlitliga och relevanta för vår relation och endast i den utsträckning sådant utlämnande inte bryter mot någon tillämplig lag, stadga eller förordning eller bryter mot en persons rättigheter eller privilegier avseende datasekretess. OM DU TILLHANDAHÅLLER PERSONUPPGIFTER (INKLUSIVE PERSONUPPGIFTER OM EN TREDJE PART) TILL FÖRETAGET, FRAMSTÄLLER OCH GARANTERAR DU UTTRYCKLIGEN FÖRETAGET ATT DU HAR FULL RÄTT OCH BEHÖRIGHET ATT FÖRSE FÖRETAGET MED SÅDANA PERSONUPPGIFTER (INKLUSIVE PERSONUPPGIFTER OM EN TREDJE PART) OCH ATT FÖRETAGETS ANVÄNDNING OCH BEHANDLING AV SÅDANA PERSONUPPGIFTER SOM ANGES HÄRI INTE KOMMER ATT BRYTA MOT NÅGON PERSONS RÄTTIGHETER ELLER PRIVILEGIER, INKLUSIVE RÄTTEN TILL INTEGRITET. DU SAMTYCKER HÄRMED TILL ATT FULLSTÄNDIGT OCH FULLSTÄNDIGT GOTTGÖRA FÖRETAGET FÖR ALLA ANSPRÅK, SKADOR ELLER SKADOR SOM KAN UPPSTÅ GENOM ATT DU TILLHANDAHÅLLER PERSONUPPGIFTER (INKLUSIVE PERSONUPPGIFTER OM EN TREDJE PART) TILL FÖRETAGET.

15. Uppdatera din information

Det är viktigt att de personuppgifter du lämnar till oss är korrekta och tillförlitliga. Under vissa omständigheter kan du ha möjlighet att direkt redigera ditt onlinekonto hos företaget för att uppdatera och ändra dina personuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, leveransadress) och du måste göra det när sådana ändringar är motiverade. Om ditt konto inte innehåller en sådan redigeringsfunktion måste du meddela företaget direkt om eventuella ändringar eller uppdateringar av dina personuppgifter i enlighet med avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

16. E-postmarknadsföring avböjer

Du har rätt att välja bort att ta emot e-postmarknadsföring och direktmarknadsföring från oss. Om det krävs enligt lag kommer e-postmarknadsföringskommunikationen som du får från oss att ge dig möjlighet att ”avprenumerera” på att få framtida e-postmarknadsföringskommunikation från oss. Du kan också avsluta prenumerationen på e-post och direktreklam genom att kontakta oss i enlighet med avsnittet ”Kontakta oss” nedan. På grund av produktions-, utskicks- och systemtidslinjer kan det ta lite tid att behandla din begäran. Tills din begärda ändring träder i kraft kan du fortfarande få meddelanden från oss. Om du skickar oss din begäran med vanlig post, vänligen ge oss extra tid att få ditt meddelande. Observera: Även om du kanske har valt att inte ta emot meddelanden kan du fortfarande få affärsrelaterade meddelanden som orderbekräftelser, meddelanden om produktåterkallelse, medlemsinformation eller annan kommunikation som är nödvändig för att slutföra din transaktion. Du samtycker härmed till att omedelbart meddela företaget skriftligen om du inte längre äger, licensierar eller använder en e-postadress som du prenumererar på för att få e-postmarknadsföring från oss.

17. Biometriska data

Där det är tillåtet enligt lag och under vissa begränsade omständigheter kan företaget samla in biometriska uppgifter och biometriska identifierare relaterade till våra kunder, leverantörer, tjänsteleverantörer, anställda, tillfälligt anställda, entreprenörer eller ombud. Företaget kan till exempel använda kameror, kiosker och liknande enheter och teknik för att samla in, behålla och använda information som härrör från skanning av en persons ansiktsgeometri eller termiska temperatur för att underlätta företagets hälso- och säkerhetsscreeningprogram och för andra säkerhetsrelaterade ändamål. Under andra omständigheter kan företaget samla in biometriska uppgifter eller biometriska identifierare från personer som har åtkomst till känsliga områden på företagets anläggningar eller för andra administrativa (t.ex. tidtagning) eller säkerhetsfunktioner och -ändamål.  Företaget kommer inte att behålla sådana biometriska identifierare längre än vad som är tillåtet enligt lag, men under inga omständigheter längre än a) ett (1) år efter den tillämpliga individens senaste interaktion med företaget, eller b) som är nödvändigt för att uppfylla sitt insamlingssyfte. Företaget kommer att upprätthålla protokoll för säkerhet och förstörelse, eller bortskaffande av biometriska identifierare på ett sätt som överensstämmer med tillämplig dataskyddslag och gör sådana data och identifierare oläsliga för att ta bort eventuell potential för återanvändning eller återidentifiering. Företaget kan avslöja och sprida biometriska identifierare till tredje part på samma sätt som det kan avslöja och sprida personuppgifter till tredje part i enlighet med denna sekretesspolicy, och sådana avslöjanden av biometriska identifierare kan inkludera till tredje parts tjänsteleverantörer och brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter, där det är tillåtet enligt lag.

18. Spåra inte signaler

Vissa webbläsare kan överföra ”spåra inte”-signaler till webbplatsen som användaren kommunicerar med. På grund av skillnader i hur webbläsare införlivar och aktiverar denna funktion är det inte alltid klart om användarna avser att dessa signaler ska överföras eller om de ens är medvetna om dem. Om inte annat krävs enligt lag vidtar vi för närvarande inga åtgärder som svar på dessa signaler.

19. Personer med funktionsnedsättning

Företaget strävar efter att säkerställa att varje person har tillgång till information relaterad till våra tjänster, inklusive denna integritetspolicy. Kontakta oss i enlighet med avsnittet ”Kontakta oss” nedan om du vill att denna integritetspolicy ska tillhandahållas i ett alternativt format, så kommer vi att försöka uppfylla dina behov.

20. Belöningsprogram och ekonomiska incitament

Vi samlar in och använder personuppgifter, inklusive personuppgifter som tillhandahålls av en tredje part för att administrera och upprätthålla våra ekonomiska incitaments-, belöningar och lojalitetsprogram (”belöningsprogram”). Vi använder de personuppgifter du tillhandahåller i dessa program för att verifiera din identitet, erbjuda unika belöningar, spåra din programstatus och underlätta utbyte av programpoäng för produkter, marknadsföringsmaterial, utbildningsworkshops och andra artiklar. Om du samtycker till att delta i något av våra belöningsprogram kan du när som helst dra tillbaka det samtycket genom att kontakta oss i enlighet med avsnittet ”Kontakta oss” nedan eller i enlighet med instruktionerna som anges i det tillämpliga belöningsprogrammets villkor. Företaget kan använda personuppgifter som samlats in från, eller är relaterade till, deltagare i våra Rewards-program för något annat ändamål eller på något annat sätt som anges i denna integritetspolicy.

21. Evenemang och videotelekonferenser

Företaget är värd för och använder videotelekonferensplattformar för att underlätta konferenser, möten, utbildningsevenemang och andra program. Vi använder ofta onlineplattformar som ägs och administreras av en tredje parts tjänsteleverantör (t.ex. Google, Zoom, WebEx, Skype for Business). Observera att våra videotelekonferenser kan spela in innehåll, konversationer och diskussioner därpå, och sådana register kan lagras eller behållas av våra tredjepartsleverantörer. Genom att delta i våra evenemang och videotelekonferenser samtycker du härmed till insamling och lagring av all information som tillhandahålls däri, och du samtycker härmed till inspelning av sådana aktiviteter.

22. Kanadas integritetsrättigheter

Personuppgifter (som termen definieras i Kanadas lag om skydd av personuppgifter och elektroniska dokument (”PIPEDA”)) ska vara synonyma med personuppgifter, där så är tillåtet, och kommer att samlas in, lagras, användas och/eller behandlas av företaget i enlighet med denna integritetspolicy och företagets skyldigheter enligt PIPEDA och andra tillämpliga kanadensiska provinsiella lagar. I enlighet med dessa kanadensiska lagar har du rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och att begära att felaktiga personuppgifter korrigeras. Om du har skickat in personuppgifter till oss och vill ha tillgång till dem eller få dem rättade, kontakta oss i enlighet med avsnittet ”Kontakta oss” nedan. När vi begär åtkomst till eller korrigering av dina personuppgifter kommer vi att kräva att du verifierar vår begäran via e-post, och vi kommer att begära specifika uppgifter från dig för att vi ska kunna bekräfta äktheten av begäran och din identitet, och för att vi ska kunna söka i våra register och databaser. Vi kan ta ut en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter, förutsatt att vi informerar dig om sådan avgift i förväg. Din rätt att få tillgång till personuppgifter är inte absolut, och vi kanske inte kan tillåta dig att få tillgång till vissa personuppgifter under vissa omständigheter (t.ex. om uppgifterna innehåller personuppgifter från andra personer eller om de är föremål för rättsligt privilegium). Om vi inte kan ge dig tillgång till, eller möjlighet att korrigera, dina personuppgifter kommer vi att använda rimliga medel för att informera dig om orsakerna, med förbehåll för eventuella rättsliga eller regulatoriska begränsningar. För att radera ditt namn från våra elektroniska kontaktlistor (text eller e-post), följ de tillämpliga instruktionerna för att välja bort ovanstående (se ”E-postmarknadsföring och dina rättigheter”) eller kontakta oss i enlighet med avsnittet ”Kontakta oss” nedan. Om du har problem med vår databehandling kan du lämna in ett klagomål till Office of the Privacy Commissioner of Canada. Se Office of the Privacy Commissioner of Canada för mer information.

23. Europeiska unionen (EU), Schweiz och Storbritannien (Storbritannien) 

Dataskyddsrättigheter.Om du befinner dig i EU, Schweiz eller Storbritannien har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätt att veta. Rätten att veta vilka personuppgifter företaget samlar in och behandlar om dig, inklusive de typer och kategorier av personuppgifter vi samlar in och behandlar, källorna till sådana personuppgifter, våra lagringskriterier, med vilka vi delar dina personuppgifter, gränsöverskridande dataöverföringar och hur man lämnar in klagomål och förfrågningar. Sådan information anges i denna integritetspolicy.
 • Automatiserat beslutsfattande.  Företaget ägnar sig inte åt någon aktivitet som underställer våra kunder, webbplatsanvändare, undersökningsdeltagare eller andra ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter eller liknande betydande resultat som påverkar dem.
 • Åtkomsträttigheter. Du kan fråga oss om vi behandlar någon av dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter. När vi uppfyller en begäran om åtkomst kommer vi också att förse dig med ytterligare information, såsom ändamålen med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter samt all annan information som är nödvändig för att du ska kunna utöva kärnan i denna rättighet.
 • Rättelse. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade/rättade i händelse av felaktigheter eller ofullständighet. På begäran kommer vi att korrigera felaktiga personuppgifter om dig och, med hänsyn till ändamålen med behandlingen, uppdatera eventuella ofullständiga personuppgifter, vilket kan inkludera tillhandahållandet av ett kompletterande uttalande.
 • Radera. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade, vilket innebär att vi raderar dina personuppgifter och, om möjligt, alla andra personuppgiftsansvariga som dina uppgifter tidigare har lämnats ut till. Din rätt till radering är dock föremål för lagstadgade begränsningar och förutsättningar (t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till de ursprungliga syftena för vilka de behandlades, behandlades dina personuppgifter olagligt).
 • Begränsning av behandling. Du har rätt att få begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att vi avbryter behandlingen av dina personuppgifter under en viss tid. Omständigheter som kan ge upphov till denna rättighet inkluderar situationer där riktigheten i dina personuppgifter bestrids, men vi behöver tid för att verifiera felaktigheter (om några) i dina personuppgifter.
 • Dataportabilitet. Du har rätt att begära att vi förser dig med dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att sådana uppgifter överförs direkt till en annan personuppgiftsansvarig, där det är tekniskt möjligt.
 • Rätt att invända. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att du kan begära att vi inte längre behandlar dina personuppgifter. Detta gäller endast om grunden för ”legitima intressen” (inklusive profilering) utgör den rättsliga grunden för behandling (se nedan ”Juridisk grund för behandling”). Du kan dock när som helst (och utan kostnad) invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.
 • Återkalla samtycke. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke när som helst om vi enbart förlitar oss på ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter. Detta kommer dock inte att påverka vår rättsliga grund för att behandla sådana personuppgifter innan ditt samtycke återkallas.

För att utöva någon av dessa rättigheter till dataintegritet, kontakta oss eller be ditt utsedda ombud att kontakta oss i enlighet med avsnittet ”Kontakta oss” nedan. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag måste vi verifiera din identitet (eller ditt ombuds identitet) och säkerställa att din begäran är äkta.

Rättslig grund för behandling. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de rättsliga grunder som anges i lag. Till exempel är vår behandling av personuppgifter (som beskrivs häri) motiverad baserat på följande rättsliga grunder:

 • Samtycke. Behandlingen baseras på ditt samtycke (t.ex. du registrerar dig för att få vårt marknadsföringsmaterial, du kontaktar oss frivilligt).
 • Legitima intressen. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen enligt vad som anges häri (t.ex. övervakning av din användning av webbplatsen och din efterlevnad av de villkor som styr densamma, förbättring av våra tjänster).
 • Kontraktsföretag. Behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i (t.ex. du köper eller överväger att köpa våra tjänster).
 • Juridisk efterlevnad. Behandling krävs för att uppfylla en juridisk eller lagstadgad skyldighet (t.ex. skatteupplysningar).

Klagomål. Om du har frågor om vår databehandling har du rätt att lämna in ett klagomål till din dataskyddsmyndighet.  För dataskyddsmyndigheter i EU, se här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. För dataskyddsmyndigheten i Schweiz, kontakta Federal Data Protection and Information Commissioner (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html). För dataskyddsmyndigheten i Storbritannien, kontakta Information Commissioner’s Office (www.ico.org.uk). Vi skulle dock uppskatta möjligheten att hantera dina problem innan du kontaktar en dataskyddsmyndighet med ett klagomål och uppmanar dig att kontakta oss i första hand.

24. Kaliforniens integritetsrättigheter

Rättigheter för datasekretess.Om du är bosatt i Kalifornien har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätt att veta (specifika delar av personuppgifter). Du har rätt att få veta de specifika delar av dina personuppgifter som vi har samlat in om dig.
 • Rätt att veta (kategorier av personuppgifter). Du har rätt att få veta (i) de kategorier av personuppgifter som vi har samlat in från dig, (ii) de kategorier av källor från vilka personuppgifterna samlas in, (iii) de kategorier av dina personuppgifter som vi har sålt eller lämnat ut för ett affärsändamål, (iv) de kategorier av tredje parter till vilka dina personuppgifter såldes eller lämnades ut för ett affärsändamål samt (v) affärs- eller kommersiellt syfte för att samla in eller sälja dina personuppgifter. 
 • Rätt att ta bort. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter som vi har samlat in och sparat. 
 • Rätt att korrigera. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga personuppgifter som vi har samlat in och lagrat.
 • Icke-diskriminering. Du har rätt att inte utsättas för diskriminering för att du hävdar dina rättigheter enligt CCPA. 

Skicka in en sekretessbegäran. För att skicka in en sekretessbegäran kan du kontakta oss på något av följande sätt: (e-post) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://www.rpminc.com/contact-rpm/, (telefon) 1 (800) 776-4488 eller (mail) RPM International Inc., ATTN: Sekretessbegäran, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256. Om du föredrar det kan du utse ett auktoriserat ombud för att skicka in en CCPA-sekretessbegäran å dina vägnar. Ett auktoriserat ombud måste vara registrerat hos Kaliforniens utrikesminister för att bedriva verksamhet i Kalifornien. 

Verifieringsprocess för sekretessbegäran. Om du (eller ditt auktoriserade ombud) gör någon begäran relaterad till dina personuppgifter kommer företaget att fastställa din identitet (och identiteten på det auktoriserade ombudet, i den utsträckning det är tillämpligt) i den grad av säkerhet som krävs eller tillåts enligt lag innan vi behandlar din begäran. I synnerhet kommer företaget, i den utsträckning som krävs eller tillåts enligt lag, att kräva att du (eller ditt auktoriserade ombud) verifierar din begäran via e-post, begär vissa kontaktuppgifter eller myndighetsidentifierare, och vi kommer att matcha minst två delar av sådana personuppgifter med uppgifter som vi tidigare har samlat in från dig innan vi beviljar dig tillgång till, raderar eller korrigerar specifika delar eller kategorier av personuppgifter eller på annat sätt svarar på din begäran. Vi kan kräva skriftlig dokumentation som visar att en tredje part är behörig att fungera som ditt ombud i syfte att skicka in de förfrågningar som anges häri, såvida du inte har försett det auktoriserade ombudet med fullmakt enligt California Probate Code §§ 4121 till 4130. Ingen av CCPA:s rättigheter, i dess ändrade lydelse enligt CPRA, är absoluta, och sådana rättigheter är föremål för rättsliga och regulatoriska undantag och undantag. För mer information om CCPA eller CPRA, se: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa

Avregistreringsrättigheter/Sälj inte mina personuppgifter.Invånare i Kalifornien har rätt att välja bort ”försäljning” av sina personuppgifter. Företaget säljer dock inte dina personuppgifter till tredje part för vinst eller monetär eller annan värdefull ersättning, och därför tillhandahåller vi inte processer för att begära bortval för försäljning av personuppgifter (eftersom vi inte utför sådana aktiviteter).

Avregistreringsrättigheter/Dela inte mina personuppgifter.Invånare i Kalifornien har rätt att välja bort ”delning” av sina personuppgifter. Företaget använder tredje parts analytiska och riktade reklamfunktioner på vår webbplats och liknande webbverktyg som tillhandahålls av våra marknadsföringspartner, och sådana funktioner, verktyg och marknadsföringsrelationer innebär utlämnande av dina personuppgifter till tredje parter och kan utgöra ”delning” av dina personuppgifter. För att välja bort denna delning av dina personuppgifter under dessa omständigheter, klicka på cookiehanterings-/inställningsverktyget (visas ibland som ett ”Ditt sekretessval” eller som en ”Sälj/dela inte mina personuppgifter”) länk i sidfoten på webbplatsen för att ställa in dina cookieinställningar. Du eller ditt auktoriserade ombud kan också kontakta oss i enlighet med avsnittet ”Kontakta oss” nedan. 

Barn.Webbplatsen riktar sig inte till, och bör inte användas av, minderåriga under arton (18) år, och därför säljer eller delar företaget inte medvetet personuppgifter om minderåriga under arton (18) år.

Begränsa användningen av känsliga personuppgifter.Företaget använder eller lämnar inte ut känsliga personuppgifter av andra skäl än de som anges i CCPA, och därför ger vi inte individer möjlighet att begränsa hur vi använder eller lämnar ut sådana känsliga personuppgifter.

25. Nevadas integritetsrättigheter

Företaget genomför för närvarande inte ”försäljning” av personuppgifter i enlighet med Nevadas lag. Oaktat det föregående kan invånare i Nevada skicka in en begäran om att inte sälja personuppgifter som vi har om dem till tredje parter som kommer att sälja eller licensiera deras uppgifter till andra. Om du vill utöva denna rättighet, kontakta oss i enlighet med avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

26. Virginias integritetsrättigheter

Personer bosatta i Virginia har rätt till följande dataskyddsrättigheter:

 • För att bekräfta om företaget behandlar dina personuppgifter eller inte och för att få tillgång till sådana personuppgifter.
 • För att begära att företaget korrigerar felaktigheter i dina personuppgifter, med hänsyn till personuppgifternas art och syftet med behandlingen av personuppgifterna.
 • För att begära att företaget raderar dina personuppgifter.
 • För att erhålla en kopia av de personuppgifter som du tidigare tillhandahållit företaget i ett bärbart och, i den utsträckning det är tekniskt möjligt, lätt användbart format som gör det möjligt att överföra dem till en annan enhet utan hinder, där behandlingen utförs automatiskt.

Skicka in en sekretessbegäran.För att skicka in en sekretessbegäran kan du kontakta oss på något av följande sätt: (e-post) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://rpminc.com/contact/, (telefon) 1 (800) 776-4488 eller (mail) RPM International Inc., ATTN: Sekretessbegäran, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256. 

Verifieringsprocess för sekretessbegäran.Om du (eller ditt auktoriserade ombud) gör någon begäran relaterad till dina personuppgifter kommer företaget att fastställa din identitet (och identiteten på det auktoriserade ombudet, i den utsträckning det är tillämpligt) i den grad av säkerhet som krävs eller tillåts enligt lag innan vi behandlar din begäran. I synnerhet kommer företaget, i den utsträckning som krävs eller tillåts enligt lag, att kräva att du (eller ditt auktoriserade ombud) verifierar din begäran via e-post, begär vissa kontaktuppgifter eller myndighetsidentifierare, och vi kommer att matcha minst två delar av sådana personuppgifter med uppgifter som vi tidigare har samlat in från dig innan vi beviljar dig tillgång till, raderar eller korrigerar specifika delar eller kategorier av personuppgifter eller på annat sätt svarar på din begäran. Ingen av Virginias integritetsrättigheter är absoluta, och sådana rättigheter är föremål för juridiska och regulatoriska undantag och undantag. För mer information om Virginia Consumer Protection Act, se: https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?211+ful+SB1392ES1

Process för överklaganden av integritetsförfrågningar.Om du vill överklaga ett beslut som företaget har fattat med avseende på din sekretessbegäran, skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@rpminc.commed ämnesraden ”SEKRETESSBEGÄRAN: SKYDDAR” och beskriver arten av din begäran och anledningen till att du begär en granskning av appellatet. Virginia invånare kan lämna in sekretessklagomål till Virginia Attorney General (https://www.oag.state.va.us/contact-us/contact-info).

Avregistreringsrättigheter/försäljning av personuppgifter.Invånare i Virginia har rätt att välja bort ”försäljning” av sina personuppgifter. Företaget säljer dock inte dina personuppgifter till tredje part för eller ekonomisk ersättning, och därför tillhandahåller vi inte processer för att begära bortval för försäljning av personuppgifter (eftersom vi inte utför sådana aktiviteter).

Avregistreringsrättigheter/riktad annonsering.Invånare i Virginia har rätt att välja bort att deras personuppgifter används för riktade reklamändamål. Företaget använder tredjepartsanalytiska och riktade reklamfunktioner på vår webbplats och liknande webbverktyg som tillhandahålls av våra marknadsföringspartner. För att välja bort denna delning av dina personuppgifter under dessa omständigheter, klicka på cookiehanterings-/ inställningsverktyget (visas ibland som ett ”Ditt sekretessval” eller som en ”Sälj/dela inte mina personuppgifter”) länk i sidfoten på webbplatsen för att ställa in dina cookieinställningar.

Avregistreringsrättigheter/profilering.Virginia invånare har rätt att välja bort att deras personuppgifter används för profilering för att främja beslut som ger rättsliga eller liknande betydande effekter. Bolaget ägnar sig dock inte åt sådana aktiviteter.

27. Ändringar i policyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Datumet ”Senast uppdaterat” som anges ovan anger när denna integritetspolicy senast ändrades. Det är ditt ansvar att regelbundet granska integritetspolicyn för att avgöra om några ändringar har gjorts sedan din senaste interaktion. Din användning av tjänsterna och fortsatt användning av tjänsterna efter att eventuella ändringar har gjorts i denna integritetspolicy, innebär att du samtycker till denna integritetspolicy och eventuella ändringar som återspeglas i den senaste versionen. Vi kan, efter eget gottfinnande, tillhandahålla dig kommunikation, inklusive via e-post eller textmeddelanden, om ändringar i vår sekretesspolicy; Sådan kommunikation upphäver eller på annat sätt begränsar ditt ansvar att regelbundet granska integritetspolicyn för att avgöra om några ändringar har gjorts.

28. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy, eller vill skicka in en integritetsförfrågan, kontakta oss på något av följande sätt: (e-post) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://rpminc.com/contact/, (telefon) 1 (800) 776-4488, eller (mail) RPM International Inc., ATTN: Sekretessbegäran, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256.

Senast uppdaterad: 10 april 2023