Varför är nästan-nollenergibyggnader framtiden?

Cecilia Blomqvist / 25 oktober 2022
Fasad av flervåningshus

På CPG Europe är hållbarhet ett av våra kärnvärden och därför strävar vi efter att erbjuda hållbara lösningar för att hjälpa byggbranschen att minska sina utsläpp av växthusgaser.


Energi som genereras från fossila bränslen är en av grundpelarna som utvecklingen av det samtida samhället bygger på. Produktion och användning av energi är dock en av huvudorsakerna till koldioxidutsläpp, de gaser som är ansvariga för klimatförändringarna. På Tremco CPG Europe är hållbarhet ett av våra kärnvärden och därför strävar vi efter att erbjuda hållbara lösningar för att hjälpa byggbranschen att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Här tar vi en närmare titt på energiprestandabyggnadsdirektivet och hur Tremco CPG Europe kan hjälpa till att uppfylla de strikta standarder som finns för att utveckla nästan nollenergibyggnader - en byggnad med nästan nettonollenergiförbrukning. Det betyder att den totala mängden energi som används av byggnaden under ett år är lika med mängden förnybar energi som skapas på platsen med hjälp av till exempel värmepumpar, högeffektiva fönster och isolering samt solpaneler.

Enligt en studie som genomfördes av EU-kommissionen 2020visade att i Europa står energiförbrukningen i byggnader för 40 procent av den totala energiförbrukningen och 36 procent av växthusgasutsläppen. Bostadssektorn behöver akuta insatser. Sedan 2010 har Europaparlamentet fastställt direktiv 2010/31/EU, även kallat Direktivet om byggnaders energiprestanda. 

Direktivet om byggnaders energiprestanda är Europeiska unionens viktigaste lagstiftningsinstrument som syftar till att främja förbättringar av byggnaders energiprestanda inom gemenskapen. Syftet med direktivet var att minska utsläppen av växthusgaser från energiförbrukning i byggnader. Det inspirerades av Kyotoprotokollet där EU-medlemsländerna lovat minska sina utsläpp

För att optimera byggnaders energieffektivitet föreslår direktivet tre konkreta åtgärder:

 • Införande av energiprestandacertifikat
 • Energianvändningskrav för nya och befintliga byggnader som genomgår renoveringsarbete
 • Inspektioner av stora och medelstora luftkonditioneringssystem

Från detta direktiv, som till viss del har implementerats i alla EU-länder, kom den så kallade "nästan nollenergibyggnaden" till under 2020, i Europa även känd som nZEB-byggnader. (nZEB - nearly Zero Energy Building).


Vad är Nollenergibyggnader?

En "nästan-nollenergibyggnad" (nZEB) är byggnader som har ett mycket lågt energibehov, nära noll, och som uppnår en mycket hög effektivitet med liten eller ingen energiförbrukning.

För detta ändamål bör byggnaden presentera strategier för energibesparing eller självförsörjning, som kan inkludera följande:

 • Öka prestanda för byggnadsinstallationer och/eller utrustning för att minska förbrukningen.
 • Minskning av energibehovet genom passiva åtgärder, både designmässiga och arkitektoniska.
 • Energiproduktionskapacitet genom förnybara energikällor, som installation av solcellspaneler.
 • Mätning och övervakning av invånarnas energiförbrukning, miljöparametrar (ventilation, luftfuktighet, luftkvalitet) och/eller energiproduktion för att veta när, hur och var de förbrukar energi.
 • Uppmuntra byggnadsanvändare att förbättra sina energiförbrukningsvanor.

För att säkerställa att byggnaden kan uppfylla tillräckliga egenskaper för att kvalificera sig som en nästan nollenergibyggnad är det mycket viktigt att dess omgivning och isolering beaktas. Inom denna typ av byggnad kan vi hitta det så kallade passivhuset eller Passivhaus, en idé född i Tyskland på 1990-talet.

Huvudsyftet med denna typ av bostäder är att minska energibehovet med minst 90 %. I detta avseende fastställs högst 15 kWh/m2a för kyla och ytterligare 15 kWh/m2a för uppvärmning. Totalt sett bör energiförbrukningen inte överstiga 120 kWh/m2a.


Vad är ett Passivhus?

För att betraktas som ett passivhus måste byggnaden uppfylla Passivhaus Standards. Men vilka är dess grundläggande principer?

 • Värmeisolering
 • Fönster och dörrar av hög kvalitet
 • Mekanisk ventilation med värmeåtervinning
 • Lufttäthet
 • Frånvaro av köldbryggor


Bygg enligt Passivhus-standard med CPG Europe

Tremco CPG Europe har flera konstruktionslösningar som kan hjälpa till att bygga enligt passivhus-standard. Ta vårt produktmärke illbruck till exempel som har allt du behöver för att täta och limma fönster, fasader, interiörer och exteriörer med sitt utbud av tätningsmedel, fogskum, fogband och membran. Om lufttäthet är en nyckelprincip för en "nästan nollenergibyggnad" kan du lita på illbruck för att uppfylla standarden.

Andra produktmärken, som Nudura som specialiserar sig på isolerade betongformer (ICF), skulle också vara extremt fördelaktiga för konstruktioner som ska uppfylla Passivhus-standard. Nuduras solida väggbyggnadssystem ger dig möjlighet att bygga mer energieffektiva, hållbara och bekväma hem eller byggnationer än de som är byggda av mer traditionella material som trä.


Vilka är fördelarna med Nästan Nollenergibyggnader?

Utan tvekan är den största fördelen med denna typ av byggnad deras höga energieffektivitet, vilket möjliggör en betydande minskning av energiförbrukningen. Denna minskning av energiförbrukningen leder till ett minskat behov av fossila bränslen, vilket också resulterar i minskade utsläpp av växthusgaser.

Dessutom, på grund av sin konstruktion baserad på värmeisolering, kommer den att ge bättre komfort för sina användare, eftersom de inte kommer att kräva användning av kyl- eller värmesystem för att upprätthålla en optimal temperatur i sina hem. Att inte kräva hög energiförbrukning kommer också att resultera i lägre energiräkningar efter sommar- och vintermånaderna. Den Europeiska Unionen främjar bestämmelser som gynnar genomförandet av dessa byggnader, så vi skulle tydligt kunna säga att de är framtiden för byggsektorn.

Ta reda på mer om de bygglösningar som finns tillgängliga från CPG Europe, och hur vi kan hjälpa dig att bli mer hållbar och energieffektiv.