Lilu's House - ett fantastisk passivhus

Sant Pere Vilamajor, Spanien / 07 mars 2023

Byggnation av lågenergihus som till exempel passivhus blir vanligare. Intresset för att bygga hus med låg driftskostnad och lägre elförbrukning ökar allt mer. Även om passivhus fortfarande utgör en liten del av byggsektorn, växer segmentet lågenergihus varje år och passivhus är ett hållbart byggalternativ med en spännande framtida utveckling.

Definition Passivhus

Den formella definitionen säger att ett passivhus byggs med ett lufttätt och mycket välisolerat ytterskal samt mekanisk ventilationmed effektiv värmeåtervinning. Ett passivhus fokuserar på att minimera energiförbrukningen och uppnår, i vissa fall, självförsörjning av energi genom sin speciella design och konstruktion. Ett passivhus är ett lågenergihus som kräver mycket lite energi för att värmas upp.

Upp till 90% energibesparingar kan uppnås med ett lågenergihus, jämfört med ett standardhus. För att uppnå detta måste passivhuset använda väldigt lite energi för uppvärmning och kylning.

Förutom energieffektivitet, är boendeklimatet en viktig aspekt med ett passivt hus eftersom de är byggda för att ha väldigt bra ventilation och hög omsättning på ny fräsch luft. Ett passivhus bibehåller en optimal temperatur oavsett årstid.

Projekt: Lilu's House

Målet med projektet är att få en passivhus-certifiering för ett komplett hus, helt tillverkat av trä, det första i sitt slag i Katalonien. Huset ska inte bara att fungera som ett hem, utan också som House Habitats huvudkontor och man kommer att bjuda in universitet och andra företag för att visa hur ett passivhus fungerar i praktiken!

Nyckelfaktorer för Projekt Lilu's House:

  • Förmåga att övervaka energiförbrukning och andra variabler. Ingenjörer, tekniker och privatpersoner kan experimentera och se om de kan tänka sig att bo i ett biopassivhus.
  • Grönt byggande. Huset kommer att konstrueras genom moduluppbyggnad, vilket innebär att koldioxidavtrycket minskar kraftigt jämfört med andra traditionella byggmetoder. Vad mer, "km. 0"-hållbara material kommer att användas - det är material som har färdats mindre än 100 km till byggarbetsplatsen och är producerade ekologiskt och ekologiskt.
  • Friskt hus. Med utmärkt inomhusluftkvalitet som minskar VOC och en speciell design som minimerar elektromagnetiska fält och andra skadliga ämnen. Fuktkontroll kommer också att finnas. Dessutom kommer huset att innehålla ett dubbelflödesventilationssystem med värmeåtervinning för att upprätthålla hög luftkvalitet inomhus för att optimera användarnas hälsa.
  • Energieffektivitet. Om huset upprätthåller en positiv energiförbrukning: kommer det att spara mer energi än det använder.
  • 5 månaders byggtid. Arbetspåverkan minskar. Dess struktur och tak byggdes på bara 5 dagar och projektet ska vara klart inom 5 månader.

Ett hållbart samarbete med Tremco CPG Europe

Som marknadsledande i byggbranschen erbjuder Tremco CPG Europe lösningar för hållbar byggnadskonstruktion. Därför är vi upprymda över möjligheten att samarbeta med House Habitat i detta spännande projekt och få möjlighet att erbjuda våra produkter, tjänster och kunskap. För att uppnå huvudmålet, en god boendekomfort och ett sunt boendeklimat, med minimal energiförbrukning, kommer våra illbruck-produkter att användas. Illbrucks sortiment består av certifierade tätningslösningar för fönster och fasader av utmärkt kvalitet.

För tätning av fönster- och kantfogar kommer illbrucks fogband TP654 illmod Trio 1050 att installeras. Fogbandet är ett lufttätt multifunktionsband som används för att försegla fogar runt fönster och dörrar. Det skyddar mot slagregn, ger en hög lufttäthet, ger utmärkt värme- och akustisk isolering och följer kraven för passivhus.

illbrucks lim SP050 kommer att användas för timmersnickerier tack vare dess väder- och UV-beständighet och utmärkta draghållfasthet.

Passivhus design  

Lilu’s House består av 180 m2 fördelat på två våningar, med modern, kompakt design, sluttande tak och stora fönster som ger sol och dagsljus. Huset har en ventilerad träfasad och ett externt värmeisoleringskompositsystem (ETICS).

Huset är byggt med en dubbel fasad bestående av ljust trä och CTL (trälaminerade paneler), hämtade från Pyrenéernas hållbara skogar. Eftersom man använder ett modulärt byggsystem innebär de kortare leveranstiderna att bygget av huset kan vara helt färdigställt på 5 månader.

Lilu’s House Passivhus Plus-certifiering är ett av de mest krävande certifikaten när det gäller energieffektivitet och den innebär att efterfrågan på förnybar primärenergi inte bör överstiga 45 kWh/m² per år, vilket denna konstruktion uppnår.

Denna certifiering kräver att förnybar energiproduktion bör vara minst 60 kWh/m² per år, och detta kommer att uppnås tack vare solpanelerna som installerats på taket. Huset kommer också att ha ett aerotermiskt klimatiseringssystem och ett varmvattensystem (HSW), vilket kommer att bidra till denna certifiering. Slutligen kommer certifieringen tilldelas efter en noggrann besiktning och granskning av energibehov, situation, väder, skuggor, solinstrålning, höjd och lufttäthet.

Sammanfattningsvis kommer denna byggnad att ha en positiv energiförbrukning och generera mer energi än den behöver.

Se bilderna nedan som användes för att beräkna energibehovet för Lilu's House.