4 viktiga faktorer för att lyckas med din renovering

Cecilia Blomqvist / 25 oktober 2022
Tre personer med skyddsutrustning står på en byggarbetsplats och läser en ritning

Många byggnader som når slutet av den livslängd de ursprungligen designades för kan se fram emot nytt liv för att förnya föråldrade områden. De kan till och med omvandlas och förändras för att fylla en helt ny roll! 


Av flera olika anledningar blir det mer och mer populärt att renovera befintliga byggnader än att riva och bygga om äldre anläggningar. Gamla byggnader kan dock vara ett utmanande projekt, ofta med dolda hemligheter som kan göra ett annars enkelt jobb extremt komplicerat. Vi tittar på fyra viktiga faktorer som säkerställer att ditt nästa renoveringsprojekt blir en framgång.

Byggnader som verkligen är gjorda för att hålla kan förväntas uppfylla flera olika syften över tiden. Det ser vi idag i många större och mindre städer, där månghundraåriga produktions- och kommersiella byggnader förvandlas till lägenheter, butiker, kontor och ibland värdefulla samhällsanläggningar som fritidsgårdar, museer och daghem.

Idag står många industrier inför ett ökande tryck att återvinna byggnader istället för att riva dem och bygga nya. Det kan finnas många anledningar till detta, som t.ex. en önskan att inte skada miljön och släppa ut CO2 i samband med ett nybygge, eller så kan det bero på planering, tidsbesparing eller utrymmesskäl.

Men det är något av en konst att blåsa nytt liv i en gammal byggnad, och det krävs massor av expertis och teknik för att nå ett framgångsrikt resultat. För att hjälpa till att göra din nästa renovering så okomplicerad som möjligt, oavsett om det är en omfattande renovering eller bara en uppdatering av slitna eller gamla komponenter, har vi sammanställt en lista med våra fyra bästa tips för ett lyckat projekt.

1 - Det finns inget som slår fysisk närvaro

Jämfört med nybyggnationer börjar inte renoveringar med en grundritning, eftersom det redan finns en komplex konstruktion som man måste sätta sig in ordentligt i innan de nya planerna kan färdigställas.

Jämfört med nybyggnationer börjar inte renoveringar med en grundritning, eftersom det redan finns en komplex konstruktion som man måste sätta sig in ordentligt i innan de nya planerna kan färdigställas.

Det är därför viktigt att vara fysiskt närvarande på plats så att du själv kan besiktiga byggnaden. I den processen är det viktigt att ställa en massa frågor som t.ex. vad är väggarna gjorda av? Finns det några lösa tegelstenar eller installationer? Vilka reparationer, uppgraderingar och ändringar har gjorts tidigare? Finns det behov av att installera ett värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem? Vilket U-värde har byggnaden och lever den upp till standarden? Om inte, hur kan det förbättras? Hur är fönstren placerade och finns det behov av nya fönster? Om det behövs nya fönster, ska de placeras någon annanstans om en ny fasad ska byggas? Kommer byggnadens fysiska skick fortfarande att hålla efter renoveringen? Listan är nästan oändlig!

Om materialtillverkaren är på plats hos dig kan han eller hon svara på dessa frågor och därmed bäst ge dig råd om hur du ska gå tillväga. En produkt som normalt skulle fungera kanske inte passar den verkliga situationen och leverantören kan rekommendera alternativ som kommer att fungera mycket bättre. Leverantören kan också samarbeta med arkitekten, beställaren och utförandeteamen för att säkerställa att den föreslagna designen, tidsplanen och erbjudandet är så korrekta som möjligt.

Renoveringsprojekt är också benägna att stöta på helt oförutsedda problem med allt från upptäckt av dolda byggproblem och dåliga rör till bristfälliga ledningar, dålig ventilation och fuktproblem. Det kommer att vara en stor hjälp att ha en leverantör som kan ge specialiserad teknisk assistans samt regelbundet besöka platsen vid behov så att eventuella problem som uppstår kan lösas och alla intressenter därmed uppnå de allra bästa resultaten.

2 - Hitta rätt system för uppgiften

Att välja rätt byggmaterial för första gången kommer att göra projektet mer tillförlitligt och robust, och man undviker fel i installationen eller strax efter färdigställandet, vilket annars skulle få både tidsplanen och budgeten att halka.

Här är kompatibilitet en viktig fråga, eftersom en produkt som kanske fungerar bra i ett showroom kanske inte fungerar som den ska i den situationen eller i kombination med andra komponenter och material. För att undvika detta problem kan leverantören ge råd om ett helt system som inte bara tar hänsyn till produkten i fråga, utan även hur den interagerar med miljön.

Det är också en fördel att samarbeta med en leverantör som kan erbjuda ett heltäckande sortiment av produkter, då man på så sätt kan se över flera alternativ tills den bästa lösningen hittas. Hos Tremco CPG innehåller vårt sortiment av tätningsmedel för fönster bl.a. inte bara silikon, utan ett brett produktsortiment, så vi kan erbjuda skräddarsydda och kundanpassade lösningar. Det breda utbudet av produkter gör det också lättare att styra hela processen, eftersom det bara krävs en kontakt för flera system. Och dessutom kan vår interna FoU-avdelning hjälpa till att skapa en skräddarsydd lösning om det dyker upp utmaningar som vi inte stött på tidigare.

3 - Ha alltid rätt information för uppgiften

Det är ingen idé att välja mycket sofistikerade produkter om ingen förstår hur de fungerar eller hur de är installerade. Renoveringsprojekt är tillräckligt komplicerade i förväg, utan att behöva oroa sig för felaktig användning, och om arbetet inte enkelt kan kontrolleras på byggarbetsplatsen ökar risken.

Produkter som är enkla och lätta att förstå gör det lättare att dela relevant information och säkerställer att alla installatörer vet vad de gör. Det kan vara ovärderligt att arbeta med en tillverkare som kan hjälpa till att utbilda montörerna och se till att de förstår produkten och hur man får ut det mesta av den för att undvika problem på plats.

Hos Tremco CPG Europe arbetar vi hand i hand med installatör och entreprenör på flera olika sätt. Detta inkluderar inte bara att vara värd för dedikerade utbildningar och workshops om våra produktvarumärken, utan också att erbjuda verktygslådor, besök på plats för att inspektera pågående arbete och engagera sig i att lösa knepiga detaljer.

Och det är inte bara installatörerna som ska vara säkra på att ha rätt information vid rätt tidpunkt. Arkitekter kräver t.ex. tillgång till komplex information om alla komponenter för att förbereda deras mycket detaljerade planer. Ett bra exempel är vårt varumärke Dryvits exteriöra isolerings- och ytskiktssystem, där det är viktigt att vi kan erbjuda arkitekten nödvändiga beräkningar av vindlast och krav på isolerande egenskaper. Informationen ska inte bara vara korrekt, utan måste också ofta vara i rätt format, såsom CAD-ritningar eller BIM-filer, så att de kan infogas i designen.

Att hitta en tillverkare som möjliggör enkel, strömlinjeformad kommunikation mellan alla parter är en viktig fördel genom hela projektet.

4 - En plan för framtiden

Byggnadens långsiktiga lönsamhet måste erkännas tidigt i projektet. Det innebär att förstå livslängden för byggnadens nya syfte, oavsett om det är en fabrik som byggs om till ett kontor eller en gammal kommunal byggnad som byggs om till lägenheter, och att känna till de kommande trenderna och lagstiftningen som ska beaktas.

Arbetet med att skapa mer effektiva och hållbara byggnader är ett viktigt exempel, eftersom renoverade byggnader måste leva upp till mycket högre krav på energieffektivitet än när de ursprungligen byggdes. Mer vikt läggs också vid att välja avancerade miljövänliga produkter, som t.ex tillverkas, transporteras och installeras med minimala CO2-utsläpp.

Valet av specifikationer kan också påverka de löpande hållbarhetsnivåerna på byggarbetsplatsen: hygieniska och lättstädade golv minskar t.ex. vattenförbrukning, lågenergibelysning begränsar behovet av el och en hållbar fasad med termiska egenskaper håller uppvärmningsbehovet på en låg nivå.

Får du koll på dessa saker kan du säkerställa att investeringen i renoveringen ger valuta för pengarna och att den lever upp till ägarens långsiktiga mål.