Våra produkter


Vi arbetar proaktivt för att förbättra hållbarheten i våra produktsammansättningar och förpackningar. Tack vare våra produktlinjer kan kunderna öka sin energieffektivitet, minska mängden deponerat avfall samt förnya och återanvända produkter och förlänga livslängden på dem, samt öka användningen av biobaserade kemikalier.

Miljödeklarationer

Som medlem i paraplyorganisationen FEICA för lim- och tätningsindustrin uppfyller våra produkter kraven i miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration). Dessa miljödeklarationer ger information om produkternas miljöpåverkan och prestanda och är verifierade av tredje part och kan användas vid framtagande av klimatkalkyler för att utföra lagstadgad klimatdeklaration. 

Här finner ni våra Miljödeklarationer, EPD, för respektive produktgrupp:

Produktmässig hållbarhet

Genom våra ledande produktvarumärken har vi introducerat hållbara alternativ med hjälp av den senaste tekniken. Vårt varumärke illbruck producerar exempelvis fogmassor, beläggningar och lim baserade på hybridteknik. SP-produkterna från illbruck är:

  • fria från isocyanater, silikon och lösningsmedel
  • enkla att applicera.

Produkterna är dessutom luktfria, och hela SP-sortimentet är certifierat enligt EC1 Plus. Det här certifikatet utmärker produkter med extremt låga utsläpp av flyktiga ämnen och samma höga prestanda som våra kunder är vana vid. 

På våra respektive varumärkens hemsidor kan du läsa mer om alla våra produkter och konstruktionslösningar.