Lär dig installera Flowcretes fogfria golvinstallationer

Flowcrete / 31 oktober 2022

Denna kurs riktar sig till dig som installerar fogfria golv. Den är båda praktisk och teoretisk och pågår i 1,5 dagar. Vi går vi bland annat igenom förarbete, vidhäftning, tips och tricks innan läggning m.m.

Kontakta oss för intresseanmälan