Våra hållbarhetsmål för 2025


Som en av fyra enheter inom RPM International Inc. bidrar Tremco CPG Europe (Construction Products Group Europe) till RPM:s hållbarhetsstrategi – Building a Better World. En strategi som består av tre olika delar: våra produkter, våra medarbetare och våra processer.

Hållbarhetsmål för 2025*

  • Minska scope 1- och scope 2-utsläppen av växthusgaser från vår verksamhet med 20 % per ton produktion.
  • Minska energiförbrukningen i vår verksamhet med 10 %.
  • Minska mängden deponerat avfall från vår verksamhet med 10 %.
  • Öka återvinningen i vår verksamhet med 20 %.
  • Identifiera och implementera ytterligare satsningar för att återanvända och skydda vattenresurser och förmå våra leverantörer att göra samma sak. 

* 2021 som baslinje

Vad innebär scope 1 och scope 2-utsläpp?

Scope 1-utsläpp omfattar utsläppen från det bränsle vi förbrukar i företagets anläggningar, och scope 2-utsläpp omfattar den el, ånga, värme och kyla som vi köper in från energibolag.

Scope 1-utsläpp, eller direkta utsläpp, genereras av bränsleförbränning, som när vi bränner naturgas i våra pannor och kaminer, och från företagsägda fordon (lastbilar, bilar, truckar osv.). Scope 1-utsläpp släpps ut i atmosfären som ett direkt resultat av vår verksamhet.

Scope 2 är utsläpp som vi orsakar indirekt genom inköp av el, exempelvis när en anläggning använder el som köpts in från ett närliggande elkraftverk för att driva sin produktionslinje.