Vad hållbarhet betyder för oss som företag i byggbranschen

Som ansvarsfullt företag strävar Tremco CPG Europe efter hållbar utveckling – det är ett av våra kärnvärden. För oss omfattar hållbarhet tre olika byggstenar. 


Miljömässig hållbarhet

Som den i särklass mest välkända byggstenen fokuserar miljömässig hållbarhet på hur företag kan uppnå positiva ekonomiska resultat utan att skada miljön, varken på kort eller lång sikt.

Ekonomisk hållbarhet

Här är målet att uppnå ekonomisk tillväxt utan skadliga konsekvenser för miljön. Det innebär bland annat att erbjuda hållbara lösningar för energieffektiva konstruktioner som genererar mindre avfall, exempelvis används illbruck tätningsband i modulsystem som förbereds på fabrik. En annan del av vårt hållbarhetsarbete är att välja tåg före flyg, välja hybrid- eller eldrivna företagsbilar i Europa och att anlita logistikföretag som optimerar sina rutter vid produkt- och materialleveranser med miljövänliga transportalternativ.

Social hållbarhet

För oss handlar den här byggstenen om att identifiera och hantera företagets positiva och negativa konsekvenser för alla berörda aktörer, inte bara Tremco CPG Europes medarbetare, utan samtliga intressenter och kunder.

För att säkerställa att vi uppfyller våra hållbarhetsmål och håller vårt löfte om hållbar utveckling inledde vi 2021 vårt samarbete med EcoVadis, en oberoende leverantör av hållbarhetsutvärderingar.