Rådgivning vid projektering

För att utveckla vårt samarbete med arkitekter och föreskrivare erbjuder vi vägledning vid projektering. kontakta våra rådgivare som hjälper dig till rätt lösningar för ditt projekt. 


Är du arkitekt eller föreskrivare?

Vi erbjuder stöd och vägledning vid projektering. Kontakta oss för hjälp med att hitta rätt produkter och lösningar för ditt projekt. Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • val av material och produkt
  • förslag till föreskriftstexter
  • hantering av materialprover
  • produktpresentationer
  • hantera tekniska frågor

Vi erbjuder rådgivning vid projektering som involverar val av material och produkt, föreskriftstexter, materialprover, produktpresentationer och tekniska frågor.