EcoVadis: leverantör av övergripande hållbarhetsutvärderingar


För oss på Tremco CPG Europe innebär ett av stegen för att bli mer hållbara att regelbundet beräkna exakt hur hållbar vår verksamhet är och identifiera de områden där vi ser ytterligare möjligheter. Det är här EcoVadis kommer in i bilden.

Med ett globalt nätverk av över 100 000 utvärderade företag har EcoVadis utvecklats till en av världens största leverantörer av hållbarhetsutvärderingar.

Vår rapport

Vi arbetar för närvarande med att redovisa våra hållbarhetssatsningar inför vår utvärdering 2023. Många av de här satsningarna kan du läsa om på vår webbsida, exempelvis hur vi använder rörelsesensorer för vår belysning, energieffektiva motorer i våra tillverkningsmaskiner och reningsverk för vårt avloppsvatten. Det rör sig om rena standardrutiner som hjälper oss att bli mer energieffektiva och minska vårt avfall.

Vi ser fram emot att få dela våra senaste resultat inom kort. 

Våra möjligheter på kort sikt

Kraven från våra kunder på mer hållbara produkter och processer ger oss möjlighet att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder. Arbetet med att bli mer hållbara och effektiva berör alla delar av vår verksamhet, från inköp av större mängder återvunna förpackningar till forskning och utveckling av nya, miljövänliga produkter och system. 

Utfall 2023

Vi har fått resultatet för vår hållbarhetsutvärdering 2023 och är stolta över att ha tilldelats en bronsplakett. Ett bevis på att vårt systematiska arbete ger resultat.