Vores bæredygtighedsmål for 2025


Som en af fire enheder i RPM International Inc. bidrager Tremco CPG Europe (Construction Products Group Europe) til RPM's bæredygtighedsstrategi – Building a Better World. En strategi, der består af tre forskellige dele: vores produkter, vores medarbejdere og vores processer.

Bæredygtighedsmål for 2025*

  • Reducere scope 1 og scope 2 drivhusgasemissioner fra vores aktiviteter med 20 % pr. ton produktion.
  • Reducere energiforbruget i vores drift med 10%.
  • Reducere mængden af deponeret affald fra vores drift med 10%.
  • Øge genanvendelsen i vores drift med 20 %.
  • Identificere og implementere yderligere bestræbelser på at genbruge og beskytte vandressourcer og overtale vores leverandører til at gøre det samme.

* 2021 som referencescenarie

Hvad betyder scope 1 og scope 2 emissioner?

Scope 1-emissioner inkluderer emissionerne fra det brændstof, vi forbruger i virksomhedens faciliteter, og scope 2-emissioner inkluderer elektricitet, damp, varme og køling, som vi køber fra energiselskaber.

Scope 1-emissioner eller direkte emissioner genereres fra brændstofforbrænding, såsom når vi brænder naturgas i vores kedler og komfurer, og fra virksomhedsejede køretøjer (lastbiler, biler, gaffeltrucks osv.). Scope 1-emissioner frigives til atmosfæren som et direkte resultat af vores aktiviteter.

Scope 2 er emissioner, som vi forårsager indirekte gennem køb af elektricitet, for eksempel når et anlæg bruger elektricitet købt fra et nærliggende kraftværk til at drive sin produktionslinje.