Miljødeklarasjoner

Tremco CPG Europes produktmerker utvikler miljødeklarasjoner (EPD-er) i samarbeid med FEICA og internt for visse produkter. Miljødeklarasjonene dekker alle våre byggemarkeder, fra gulv og tak til vinduer og vegger, og deklarerer miljøpåvirkningen til våre produkter gjennom hele livssyklusen. De nedlastbare dokumentene kan brukes til mange ulike formål, ved utarbeidelse av klimaberegninger for å gjennomføre lovpålagte klimadeklarasjoner, grønne offentlige anskaffelser og bærekraftsanalyser av produkter og prosjektene der de brukes.


Hva er en miljødeklarasjon?

Miljødeklarasjoner (EPD-er) verifiseres og registreres av tredjeparter og gir informasjon om produktenes miljøpåvirkning. Det er frivillig å opprette en miljødeklarasjon, og den kan dekke hele livssyklusen til et produkt.

En miljødeklarasjon utarbeides ved hjelp av data fra en livsløpsvurdering (LCA). En LCA utføres ved hjelp av produktkategoriregler (PCR) i henhold til EN 15804 (den europeiske EPD-standarden for byggevarer), ISO 14025 og andre internasjonale standarder.

ISO 14025 spesifiserer prosedyrer for utarbeidelse av miljødeklarasjoner type III. En Type III miljødeklarasjon utarbeides og registreres i henhold til rammen av et EPD-program, for eksempel British Building Research Establishment (BRE) eller German Institut Bauen und Umwelt (IBU).

Miljødeklarasjoner fra Tremco Construction Products Group

Tremco CPG Europes database over miljødeklarasjoner utvides kontinuerlig for produktene og systemene til våre syv forskjellige produktmerker.

Gå til hvert merkes nettsted for gratis nedlasting av våre miljødeklarasjoner, eller kontakt oss for mer informasjon.