Personvern


RPM International Inc.

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 10. april 2023 

RPM International Inc., og dets tilknyttede selskaper, datterselskaper og driftsselskaper («selskapet», «oss», «vi») forstår viktigheten av å beskytte personvernet ditt, og disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi behandler personopplysninger. Den beskriver blant annet hvilke typer personopplysninger vi samler inn, formålene vi bruker dem til, hvilke typer tredjeparter vi deler dem med, og hvilke rettigheter og ansvar du måtte ha med hensyn til dem.  

Disse retningslinjene for personvern gjelder for personopplysningene du gir oss når du (i) besøker et nettsted eller samhandler med programvare som vi eier, lisensierer eller på annen måte driver, og som lenker til disse retningslinjene for personvern (hver, et «nettsted»), (ii) kjøper eller mottar produkter, varer eller tjenester gjennom nettstedet, eller (iii) besøker våre kontorer eller på annen måte kontakter eller samhandler med oss. I forbindelse med denne personvernerklæringen skal nettstedet og alle produkter, varer og tjenester som selges eller leveres av selskapet gjennom et nettsted, kollektivt refereres til som «tjenestene».  

VENNLIGST LES DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN NØYE DA DEN BESKRIVER DINE RETTIGHETER, ANSVAR OG FORPLIKTELSER. VED Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTENE ELLER PÅ ANNEN MÅTE GI OSS PERSONLIG INFORMASJON, SAMTYKKER DU TIL VILKÅRENE I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN OG SELSKAPETS BRUKSVILKÅR OG EVENTUELLE GJELDENDE RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER PÅ ET NETTSTED.  

Du må være minst atten (18) år for å få tilgang til tjenestene. RPM International Inc. har hovedkontor i USA, og personopplysningene du oppgir til selskapet kan behandles og lagres i USA og andre jurisdiksjoner. For mer informasjon om vår dataoverføringspraksis, se avsnitt 9 (Dataoppbevaring og lokalisering). 

1. Omfang

I de fleste tilfeller vil disse retningslinjene for personvern gjelde for personopplysninger som selskapet mottar i løpet av sin forretningsvirksomhet som en «datakontrollør».  Dette betyr at vi bestemmer formålet og metodene for behandling av slike personopplysninger. I forbindelse med denne personvernerklæringen betyr begrepet «personopplysninger» enhver informasjon som, alene eller i forbindelse med annen informasjon eller data, identifiserer eller er knyttet til en fysisk person, og som er underlagt, eller på annen måte gis beskyttelse under, en datavernlov, -vedtekt eller -regulering. Begrepet «personopplysninger» inkluderer ikke anonymiserte eller avidentifiserte data som ikke kan tilskrives en bestemt person, husholdning eller enhet, og som ikke på annen måte er underlagt en datavernlov, -vedtekter eller -regulering. Selskapet kan anonymisere eller avidentifisere personopplysninger, og slike data er ikke underlagt denne personvernerklæringen, og selskapet kan bruke slike data til ethvert formål.  I noen tilfeller kan selskapet motta dine personopplysninger som en «databehandler».  Dette betyr at en annen part bestemmer formålet og metodene for behandling av slike personopplysninger.  I slike tilfeller vil selskapet kun behandle dine personopplysninger etter de skriftlige instruksjonene fra den behandlingsansvarlige og i den grad det er rimelig nødvendig eller hensiktsmessig for utførelsen av tjenestene de er engasjert i, inkludert overføring av personopplysninger til tredjeland, med mindre annet er bestemt av personopplysningslovene som selskapet er underlagt. 

2. Typer og kategorier av personopplysninger vi innhenter

Selskapet samler inn personopplysninger for å kunne levere våre tjenester, overholde våre juridiske forpliktelser, fremme våre forretningsinteresser og av de andre grunnene som er angitt i denne personvernerklæringen. Når du ikke oppgir personopplysninger til selskapet, kan det hende at vi ikke kan levere tjenestene til deg eller fullføre en transaksjon du har bedt om. Generelt samler vi inn følgende typer og kategorier av personopplysninger under vår forretningsdrift:

PERSONOPPLYSNINGER 

Kategori 

Beskrivelse/eksempler 

Personlige identifikatorer 

Identifikatorer, som navn, alias, leveringsadresse, e-postadresse, kontonavn, telefonnummer, kundeidentifikasjonsnummer. 

Registreringsdata

Informasjon som oppgis når du registrerer deg for en konto for å bruke nettstedet, inkludert brukernavn og passord. 

Elektroniske identifikatorer (for mer informasjon, se «Tekniske data» nedenfor) 

Vedvarende identifikatorer som kan brukes til å gjenkjenne deg eller enheten din over tid og på tvers av ulike tjenester, inkludert en enhetsidentifikator, en IP-adresse (Internet Protocol), informasjonskapsler, sporingsbilder, pikseltagger, mobilannonseidentifikatorer og lignende teknologi. 

Kommersiell informasjon 

Registre over tjenestene du har kjøpt, innhentet eller vurdert, eller din andre kjøps- eller forbrukshistorikk eller tendenser med hensyn til tjenestene våre. 

Kontaktdata for bedrifter 

Informasjon relatert til ansatte, eiere, styremedlemmer, ledere eller kontraktører i en tredjepartsorganisasjon (f.eks. virksomhet, selskap, partnerskap, enkeltpersonforetak, ideelle organisasjoner eller offentlige etater) som vi utfører, eller muligens utfører, forretningsaktiviteter med. 

Helseopplysninger 

Du kan gi oss helserelatert informasjon i tilfelle du, eller en tredjepart, lider av en skade eller sykdom mens du besøker våre fysiske steder eller lokaler, eller når du bruker våre tjenester. 

Markedsførings- og kommunikasjonsdata

Informasjon med hensyn til dine markedsføringspreferanser og dine abonnementer på våre publikasjoner og varsler. 

Internett og elektroniske nettverksdata

Data knyttet til din tilgang til eller bruk av nettstedet, inkludert nettleserhistorikk, søkehistorikk og informasjon om din samhandling med nettstedet eller annonser innebygd på nettstedet eller andre tredjeparts nettsteder, og informasjon avledet fra enhver enhet som kobler til våre Wi-Fi-tjenester. 

Din tilbakemelding 

Informasjon du oppgir om tjenestene våre, som kan inkludere data innhentet fra eventuelle selskapsundersøkelser eller anmeldelser sendt inn av deg. 

Informasjon om besøkende

Informasjon en person oppgir når du besøker noen av våre fysiske steder eller lokaler, inkludert besøkslogger og registre, kjøretøy og parkeringsinformasjon. 

Video og bilder 

I noen tilfeller kan du gi oss bilder (f.eks. din bruk av en tjeneste), eller vi kan ta opp deg via et videokamera (f.eks. lokale sikkerhetssystemer) eller via videokonferanser.  

Geolokasjonsdata 

Informasjon om stedet eller området der en bruker av nettstedet bor. 

Profesjonelle data eller arbeidsdata 

Hvis du søker på en jobb hos selskapet, samler vi inn informasjon som er angitt i en CV (Curriculum Vitae), følgebrev og lignende dokumentasjon, inkludert kontaktdetaljer, ansettelseshistorikk, ferdigheter eller kvalifikasjoner, utdanningsnivå, jobbkompensasjon og fordelspreferanser, strafferegistre, kreditthistorikk og lignende data, og informasjon gitt om eller av dine referanser.  

Konklusjoner 

Konklusjoner trukket fra noen av kategoriene for personopplysninger identifisert her og brukt til å opprette en forbrukerprofil som gjenspeiler dine kjøps- og markedsføringspreferanser, egenskaper og atferd. 

3. Tekniske data

Når du går inn på nettstedet, samler vi inn visse data automatisk ved hjelp av tekniske midler og verktøy. Fra tid til annen kan selskapet eller dets tjenesteleverandører frigi aggregerte og avidentifiserte rapporter avledet fra denne tekniske informasjonen og bruksinformasjonen (for eksempel ved å publisere en rapport om trender i bruken av nettstedet eller tjenesteleverandørens plattformer). Disse dataene er relatert til enheten din og din opplevelse på nettstedet og andre nettsteder, inkludert følgende: 

Bruks- og enhetsdata. Når du får tilgang til og bruker nettstedet, samler vi automatisk inn detaljer om din tilgang til og bruk av nettstedet, inkludert trafikkdata, brukslogger og andre kommunikasjonsdata, og ressursene du får tilgang til og bruker på eller gjennom nettstedet (f.eks. nettleserhistorikk, søkehistorikk). Vi kan også samle inn informasjon om enheten og Internett-tilkoblingen din, inkludert enhetens unike identifikator (f.eks. enhetstype, IMEI, Wi-Fi MAC, IP-adresse), operativsystem, nettlesertype og mobilnettverksinformasjon. Nettstedet kan samle inn «diagnostiske» data relatert til din bruk av nettstedet, for eksempel krasjdata og logger, ytelsesdata (f.eks. starttid, hengehastighet eller energibruk) og andre data som er samlet inn for å måle teknisk diagnostikk.  

Informasjonskapsler og sporingsdata. Vi bruker informasjonskapsler og andre sporingsteknologier på nettstedet. En informasjonskapsel er en liten fil som plasseres på smarttelefonen eller en annen enhet. Du kan nekte å godta visse informasjonskapsler ved å aktivere riktig innstilling på smarttelefonen eller enheten din eller ved å endre innstillingene for informasjonskapsler på et nettsted. Men hvis du deaktiverer visse informasjonskapsler, kan enkelte deler av nettstedet bli utilgjengelige eller ikke fungere ordentlig. I tillegg kan nettstedet inneholde små elektroniske filer kjent som web beacons (også referert til som klare gifs, pikselkoder og enkeltpiksel gifs) som gjør det mulig for oss å analysere data om din bruk av nettstedet (f.eks. registrere populariteten til bestemt innhold og verifisere system- og serverintegritet). Nettstedet kan samle inn data om annonsene du har sett eller engasjert. For mer informasjon, se våre retningslinjer for informasjonskapsler. 

Overvåking av anlegg. Vi bruker også informasjonskapsler og andre sporingsteknologier på nettstedet for å overvåke og registrere alle aktiviteter og kommunikasjon til, fra og på nettstedet for å beskytte, forbedre og analysere bruken av nettstedet, og for de andre formålene som er oppført i denne personvernerklæringen. For å unngå tvil, erkjenner, godtar og samtykker du herved i slik overvåking og registrering.

4. Kilder til informasjon

Førstepart / direkte innsamling. Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg når du bruker tjenestene våre (f.eks. kontoregistrering, fullførelse av kjøp, registrering for abonnementer), når du gir en produktanmeldelse (som definert nedenfor), eller når du direkte engasjerer deg med oss, for eksempel når du besøker våre kontorer eller lokaler eller på annen måte kontakter oss.  

Automatisert innsamling. Vi kan samle inn informasjon og data, for eksempel bruksdata og informasjonskapsler, gjennom automatiserte metoder når du bruker nettstedet (se «Tekniske data» ovenfor).  

Tredjepartskilder. I samsvar med gjeldende lov kan selskapet samle inn personopplysninger om deg fra tredjeparter, for eksempel offentlig tilgjengelige databaser, reklameselskaper, sosiale medier og applikasjoner, og kombinere dem med informasjon vi allerede har om deg for å hjelpe oss med å forbedre og tilpasse tjenestene våre og for andre formål som er angitt i denne personvernerklæringen. I tillegg kan vi samle inn personopplysninger fra tredjeparts tjenesteleverandører slik at vi kan vurdere om vi skal forfølge et forretningsforhold med deg og for «bakgrunns»-, «kreditt»- eller due diligence-prosesser. Vi kan også samle inn kontaktinformasjonen din fra arbeidsgiveren din eller andre tredjeparter for å legge til rette for eller på annen måte delta i tradisjonelle forretningsaktiviteter og lignende administrative saker.

5. Hvordan vi bruker informasjonen din / formålet med innsamlingen

Vi kan bruke personopplysningene vi samler inn om deg for å utføre tjenestene våre, overholde våre juridiske forpliktelser og fremme våre forretningsinteresser.

Hvordan dine personopplysninger brukes 

Levere, drifte, vedlikeholde, forbedre og fremme våre tjenester. 

Gjøre det mulig for deg å få tilgang til og bruke tjenestene våre. 

Behandle og fullføre transaksjoner, og sende deg relatert informasjon, inkludert kjøpsbekreftelser og fakturaer. 

Sende deg meldinger og kommunikasjon relatert til våre tjenester (f.eks. svar på dine kommentarer, spørsmål og forespørsler, kundeservice). 

Få tekniske meldinger, oppdateringer, sikkerhetsvarsler og støtte- og administrative meldinger til deg om tjenestene våre. 

Gi deg reklame- og markedsføringskommunikasjon (f.eks. informasjon om våre tjenester, funksjoner, undersøkelser, nyhetsbrev, tilbud, kampanjer, konkurranser og arrangementer). 

Behandle og levere konkurranse- eller lotterioppføringer og belønninger. 

Overvåke og analysere trender, bruk og aktiviteter i forbindelse med våre tjenester for å fremme våre forretningsinteresser. 

Undersøke og forhindre bedragerske transaksjoner, uautorisert tilgang til eller bruk av tjenestene våre og andre ulovlige aktiviteter. 

Tilpasse tjenestene våre, inkludert å tilby funksjoner eller annonser som samsvarer med dine interesser og preferanser. 

Alle andre formål som vi innhenter ditt samtykke til. 

For å unngå tvil, samtykker du herved i at selskapet kan kontakte deg på alle måter, inkludert via SMS / tekstmelding og e-post og gjennom bruk av automatiske oppringningssystemer og tjenester, for å gi deg informasjon om en produktordre, forsendelsesstatus, garantirelatert informasjon og lignende data og informasjon knyttet til en kommersiell transaksjon.

6. Deling av informasjon / Tredjepartsopplysninger

Vi kan dele dine personopplysninger med visse organisasjoner og tredjeparter i samsvar med gjeldende lov, inkludert som angitt nedenfor. 

Intra-gruppe. Selskapet består av tilknyttede selskaper og driftsvirksomheter over hele verden, og vi kan offentliggjøre dine personopplysninger til slike tilknyttede selskaper og driftsvirksomheter for å lette formålene personopplysningene ble samlet inn for, inkludert for å levere, drive, vedlikeholde, forbedre og fremme tjenestene våre.  For en liste over selskapets tilknyttede selskaper og driftsvirksomheter som kan innhente, behandle og utveksle dine personopplysninger, se https://www.rpminc.com/leading-brands/.  

Tjenesteleverandører. Vi kan dele dine personopplysninger med selskaper som leverer tjenester på våre vegne, for eksempel hosting og analyse av nettstedet, gjennomføring av undersøkelser, benchmarking og markedsføring på våre vegne, behandling av transaksjoner (inkludert rabatter og returer), sporing og svar på forbrukerspørsmål eller klager, og utførelse av analyser for å forbedre kvaliteten på våre tjenester. 

Betalingskorttransaksjoner. Alle nettbetalinger for kjøp gjort gjennom nettstedet fullføres ved hjelp av tredjepartsleverandørers nettbaserte betalingssystemer. Selskapet har ikke tilgang til kredittkortinformasjonen din for slike nettbetalinger. All personlig eller økonomisk informasjon du oppgir til vårt nettbaserte betalingssystem er underlagt tredjepartens retningslinjer for personvern og vilkår for bruk, og vi anbefaler at du gjennomgår disse dokumentene før du oppgir personlig eller økonomisk informasjon. Selskapet kan, fra tid til annen, legge til rette for betalingskorttransaksjoner utenfor nettstedet, inkludert (men ikke begrenset til) transaksjoner gjennomført over telefon.   

Distributører og forretningspartnere. Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter som distribuerer våre varer, produkter og markedsføringsmateriell.  

Markedsføringspartnere. Selskapet har inngått samarbeid med tredjeparts tjenesteleverandører som vi deler online identifikatorer med angående din bruk av nettstedet, som er avledet gjennom informasjonskapslene, pikslene og taggene vi bruker på nettstedet vårt. Hvis du ønsker å velge bort denne informasjonsdelingen, klikk på verktøyet for administrering av informasjonskapsler for å angi preferansene dine. Se retningslinjene for informasjonskapsler, hvis tilgjengelig, på hvert nettsted for en liste over våre tjenesteleverandører som gir oss informasjonskapsler, piksler og tagger.  

Omstrukturering av virksomheten. Omstendigheter kan oppstå der selskapet av strategiske eller andre forretningsmessige årsaker bestemmer seg for å selge, kjøpe, avhende, fusjonere eller på annen måte omorganisere virksomhetene våre. Vi kan offentliggjøre dine personopplysninger i den grad det er rimelig nødvendig for å fortsette med forhandlingene eller med fullføring av en fusjon, oppkjøp, salg eller salg av hele eller deler av selskapets eiendeler.  

Juridisk; Samsvar; Legitim interesse. Vi kan offentliggjøre personopplysninger til en tredjepart (i) hvis det kreves av lov eller myndighetsordre, eller med en juridisk prosess, (ii) når det er nødvendig for å forsvare eller beskytte våre juridiske, regulatoriske eller forretningsmessige interesser, (iii) for å beskytte og forsvare våre rettigheter eller eiendom, eller (iv) under presserende omstendigheter, for å beskytte helsen og den personlige sikkerheten til enhver enkeltperson.   

Samtykke. I tillegg til årsakene til offentliggjøringen som er angitt ovenfor, kan vi også avsløre dine personopplysninger når du samtykker til offentliggjøringen.  

I tilfelle du legger til rette for en transaksjon med selskapet, eller ber om informasjon fra eller på annen måte engasjerer seg med oss, og slike aktiviteter krever at selskapet deler dine personopplysninger med en tjenesteleverandør eller annen tredjepart, samtykker du herved til slik offentliggjøring og/eller instruerer selskapet til å bevisst avsløre dine personopplysninger til tjenesteleverandøren eller tredjepart. 

7. Sosiale medier

Vi kan engasjere oss med deg på ulike sosiale medieplattformer (f.eks. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram). Hvis du kontakter oss på en sosial medieplattform for kundestøtte eller av andre grunner, kan vi kontakte deg via de sosiale medienes direktemeldingsverktøy. Din bruk av en sosial medieplattform er underlagt retningslinjene og vilkårene til den relevante sosiale medieplattformen. Visse sosiale medieplattformer kan også automatisk gi oss dine personopplysninger, og informasjonen vi mottar vil avhenge av vilkårene som styrer din bruk av den/de sosiale medieplattformen(e) og eventuelle personverninnstillinger du måtte ha angitt.   

Nettstedet kan fra tid til annen inkludere funksjoner og widgets for sosiale medier (f.eks. «Facebook Like»-knappen, «Del dette»-knappen) eller interaktive miniprogrammer som kjører på nettstedet. Disse funksjonene kan samle inn IP-adressen din og hvilken side du får tilgang til, og kan sette en informasjonskapsel slik at funksjonen fungerer som den skal. Funksjoner og widgets for sosiale medier er enten vert for en tredjepart eller vert direkte på nettstedet. Dine samhandlinger med disse funksjonene styres av personvernerklæringen til den relevante sosiale medieplattformen som gir dem.

8. Lenker til andre nettsteder; dine direkte tredjepartsopplysninger

Denne personvernerklæringen styrer bare din bruk av våre tjenester (som definert ovenfor), og selskapet er ikke ansvarlig for innholdet eller personvernpraksisen som brukes av noen tredjepart. Som en ressurs for deg kan nettstedet inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller gi deg muligheten til å avsløre informasjon direkte til tredjeparter (f.eks. kredittkortbehandlere). Vær oppmerksom på at tredjeparts nettsteder kan inkludere en firmalogo, kan være koblet til nettstedet eller på annen måte synes å være tilknyttet selskapet. Våre retningslinjer for personvern gjelder ikke for slike tredjeparts nettsteder eller organisasjoner. Du påtar deg all personvern, sikkerhet og andre risikoer forbundet med å gi data, inkludert personopplysninger, til tredjeparter via tjenestene. For en beskrivelse av personvernbeskyttelsene knyttet til å gi informasjon til tredjeparter, bør du se personvernerklæringene, hvis noen, gitt av disse tredjepartene. 

9. Oppbevaring av data

Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger varierer avhengig av hvorfor de ble innhentet. Vi oppbevarer personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg, for å lette transaksjoner du har bedt om, eller for å delta i markedsføringsaktiviteter, og så lenge det er nødvendig for å forsvare våre juridiske eller forretningsmessige interesser. For eksempel, når du har gjort et kjøp hos oss, vil vi holde oversikt over kjøpet ditt i den perioden som er nødvendig for fakturering, skatt og garanti, og ansvarsformål. Vi kan også føre et register over korrespondanse med deg (f.eks. hvis du har klaget på et produkt) så lenge det er nødvendig for å beskytte oss mot et rettslig krav. Vær oppmerksom på at når du melder deg av vår markedsføringskommunikasjon, vil vi holde oversikt over e-postadressen din for å sikre at vi ikke sender deg markedsførings-e-poster i fremtiden. 

10. Dataoverføringer

RPM International Inc. har hovedkontor i USA, og personopplysningene som selskapet samler inn og behandler, kan oppbevares og lagres i USA. Selskapet bruker tjenesteleverandører som lagrer personopplysninger på våre vegne i USA og i andre tredjeland. Vær oppmerksom på at USA, og disse andre tredjelandene, kan ikke gi samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som i ditt land, tilstand, eller annen jurisdiksjon for bosted eller nasjonalitet, og når de overføres til USA eller andre steder, personopplysningene dine kan være tilgjengelige ved å eller på annen måte gjort tilgjengelig for, lokale myndigheter og tjenestemenn i henhold til rettslige og/eller administrative pålegg, dekreter, og krav, og/eller andre nasjonale lover, vedtekter, og forskrifter. Ved å fortsette å gi oss slik informasjon, erkjenner og godtar du herved at dine personopplysninger vil bli overført til, og lagret i, USA og i slike andre tredjeland. 

11. Sikkerhet

Vi bruker en rekke sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk eller avsløring. IMIDLERTID KAN INGEN INFORMASJONSSYSTEMER VÆRE HELT SIKRE, OG VI KAN IKKE GARANTERE DEN ABSOLUTTE SIKKERHETEN TIL DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER. VIDERE ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR SIKKERHETEN TIL PERSONOPPLYSNINGER DU OVERFØRER TIL NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTENE OVER NETTVERK SOM VI IKKE KONTROLLERER, INKLUDERT INTERNETT OG TRÅDLØSE NETTVERK, OG DU GIR OSS PERSONOPPLYSNINGER OG DATA PÅ EGEN RISIKO. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, SKAL VI IKKE VÆRE ANSVARLIGE ELLER PÅ ANNEN MÅTE ANSVARLIGE FOR NOEN DATAHENDELSE ELLER HENDELSE FORÅRSAKET AV EN TREDJEPART SOM KOMPROMITTERER KONFIDENSIALITETEN, INTEGRITETEN ELLER SIKKERHETEN TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER. Sikkerheten og sikkerheten til dine personopplysninger avhenger også av deg. Der vi har gitt deg (eller der du har valgt) et brukernavn og passord for å få tilgang til tjenestene våre, er du ansvarlig for å opprettholde sikkerheten og konfidensialiteten til disse legitimasjonene og ikke avsløre dem til andre. Du må kontakte oss umiddelbart hvis du har grunn til å tro at brukernavnet eller passordet ditt til tjenestene våre er kompromittert. Du erkjenner og samtykker i at vi kan kontakte deg via e-post eller annen elektronisk kommunikasjon i tilfelle vi er lovpålagt å varsle deg om en datasikkerhetshendelse eller -hendelse relatert til dine personopplysninger. 

12. Ingen data samlet inn fra barn

Nettstedet er ikke rettet mot, og er ikke ment for, bruk av barn. Som et resultat, hvis du er under atten (18) år, har du forbud mot å få tilgang til eller bruke tjenestene (inkludert nettstedet) eller gi oss dine personlige opplysninger. Hvis forelderen eller vergen til et barn under atten (18) mener at barnet har, eller hvis du er under 18 år og mener at du har, gitt oss informasjon, bør forelderen eller vergen til barnet kontakte oss hvis de vil at denne informasjonen skal slettes fra filene våre, og vi vil gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å overholde forespørselen. 

13. Offentlig publisert informasjon; produktanmeldelser

Du kan fra tid til annen ha muligheten til å sende inn via nettstedet en kommentar om, gi en mening om, vurdere eller på annen måte diskutere tjenestene våre (en «produktanmeldelse»). Under andre omstendigheter kan du gi oss direkte tilbakemelding om vår virksomhet, vår forretningssektor eller tjenestene («Tilbakemelding»). All informasjon eller innhold du legger ut i en produktanmeldelse eller i tilbakemeldingen din, kan være tilgjengelig for andre brukere av nettstedet (og våre sosiale medieplattformer) og kan hentes av tredjeparts søkemotorer, og tredjeparter kan også være i stand til å laste ned eller dele produktanmeldelsen og tilbakemeldingen din til sosiale medienettsteder eller andre steder. Vi anbefaler at du beskytter personvernet og anonymiteten din og ikke laster opp informasjon i produktanmeldelsen og tilbakemeldingen du ønsker å holde konfidensiell. Enhver tredjepart med tilgang til informasjonen din via nettstedet vil få lov til å bruke informasjonen på samme måte som om du sendte informasjonen direkte til den tredjeparten. Offentlig publisering av informasjon på nettstedet er helt frivillig fra din side, og vi anbefaler at du nøye vurderer informasjonen du velger å gjøre offentlig tilgjengelig. Mellom deg og selskapet skal alle produktanmeldelser og tilbakemeldinger anses som selskapets konfidensielle og proprietære informasjon. For at selskapet skal kunne bruke slike produktanmeldelser og tilbakemeldinger, du gir selskapet en ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, over hele verden, royalty-fri lisens, med rett til å viderelisensiere, under alle relevante immaterielle rettigheter, å bruke, publisere, og offentliggjøre slike produktanmeldelser og tilbakemeldinger på enhver måte vi velger og viser, utføre, kopiere, lage, har gjort, bruk, selge, og på annen måte avhende selskapets og våre underlisenstakeres produkter eller tjenester som inneholder slike produktanmeldelser og tilbakemeldinger på noen måte og via alle medier vi velger, Uten referanse til kilden. Selskapet skal ha rett til å bruke produktanmeldelser og tilbakemeldinger for ethvert formål uten begrensning eller godtgjørelse av noe slag med hensyn til deg og/eller dine representanter. 

14. Ditt ansvar

Du har tillatelse til, og samtykker herved, å kun gi personlig informasjon til selskapet hvis slik personlig informasjon er nøyaktig, pålitelig og relevant for vårt forhold, og bare i den grad slik avsløring ikke vil bryte gjeldende lov, vedtekter eller forskrifter eller krenke en persons personvernrettigheter eller privilegier. HVIS DU OPPGIR PERSONOPPLYSNINGER (INKLUDERT PERSONOPPLYSNINGER OM EN TREDJEPART) TIL SELSKAPET, ERKLÆRER OG GARANTERER DU UTTRYKKELIG OVERFOR SELSKAPET AT DU HAR FULL RETT OG MYNDIGHET TIL Å GI SELSKAPET SLIKE PERSONOPPLYSNINGER (INKLUDERT PERSONOPPLYSNINGER OM EN TREDJEPART) OG AT SELSKAPETS BRUK OG BEHANDLING AV SLIKE PERSONOPPLYSNINGER SOM ANGITT HER IKKE VIL KRENKE NOEN PERSONS RETTIGHETER ELLER PRIVILEGIER, INKLUDERT PERSONVERNRETTIGHETER. DU SAMTYKKER HERVED I Å HOLDE SELSKAPET FULLSTENDIG OG FULLSTENDIG SKADESLØS FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER SKADER SOM KAN OPPSTÅ FRA DIN LEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER (INKLUDERT PERSONOPPLYSNINGER OM EN TREDJEPART) TIL SELSKAPET. 

15. Oppdatere informasjonen din

Det er viktig at personopplysningene du gir oss er nøyaktige og pålitelige. Under visse omstendigheter kan du ha muligheten til å redigere nettkontoen din direkte hos selskapet for å oppdatere og endre dine personopplysninger (f.eks. navn, telefonnummer, e-post, leveringsadresse), og du må gjøre det når slike endringer er berettiget. Hvis kontoen din ikke inneholder en slik redigeringsfunksjon, må du varsle selskapet direkte om eventuelle endringer eller oppdateringer av dine personopplysninger i samsvar med avsnittet «Kontakt oss» nedenfor. 

16. Avmelding for e-postmarkedsføring

Du har rett til å velge bort å motta e-postmarkedsføring og direkte markedsføring fra oss. Når loven krever det, vil e-postmarkedsføringskommunikasjonen du mottar fra oss gi deg et alternativ til å "melde deg av" fra å motta fremtidig e-postmarkedsføringskommunikasjon fra oss. Du kan også melde deg av e-post- og direktemarkedsføring ved å kontakte oss i samsvar med avsnittet «Kontakt oss» nedenfor. På grunn av produksjons-, post- og systemtidslinjer kan det ta litt tid å behandle forespørselen din. Inntil den forespurte endringen trer i kraft, kan du fortsatt motta kommunikasjon fra oss. Hvis du sender oss forespørselen din via vanlig post, må du gi oss ekstra tid til å motta varselet ditt. Merk: Selv om du kanskje har valgt å ikke motta kommunikasjon, kan du fortsatt motta forretningsrelatert kommunikasjon som ordrebekreftelser, tilbakekallingsvarsler, medlemsinformasjon eller annen kommunikasjon som er nødvendig for å fullføre transaksjonen. Du samtykker herved i å umiddelbart varsle selskapet skriftlig i tilfelle du ikke lenger eier, lisensierer eller bruker en e-postadresse som du abonnerte på for å motta e-postmarkedsføring fra oss. 

17. Biometriske data 

Der loven tillater det og under visse begrensede omstendigheter, kan selskapet samle inn biometriske data og biometriske identifikatorer relatert til våre kunder, leverandører, tjenesteleverandører, ansatte, midlertidige arbeidere, kontraktører eller agenter. For eksempel kan selskapet bruke kameraer, kiosker og lignende enheter og teknologi til å samle inn, beholde og bruke informasjon avledet fra skanning av en persons ansiktsgeometri eller termiske temperatur for å lette selskapets helse- og sikkerhetsscreeningprogrammer, og for andre sikkerhetsrelaterte formål. Under andre omstendigheter kan selskapet samle inn biometriske data eller biometriske identifikatorer fra personer som har tilgang til sensitive områder på selskapets anlegg eller for andre administrative (f.eks. tidsstyring) eller sikkerhetsfunksjoner og -formål.  Selskapet vil beholde slike biometriske identifikatorer ikke lenger enn det som er tillatt ved lov, men ikke lenger enn a) ett (1) år etter den aktuelle personens siste samhandling med selskapet, eller b) som er nødvendig for å oppfylle sitt innsamlingsformål. Selskapet vil opprettholde protokoller for sikkerhet og ødeleggelse, eller avhending av biometriske identifikatorer på en måte som er i samsvar med gjeldende datavernlov og gjør slike data og identifikatorer uleselige for å fjerne ethvert potensial for gjenbruk eller reidentifisering. Forbyr enhver gjeldende lov om det motsatte, kan selskapet avsløre og spre biometriske identifikatorer til tredjeparter på samme måte som det kan avsløre og spre personopplysninger til tredjeparter i samsvar med denne personvernerklæringen, og slike avsløringer av biometriske identifikatorer kan inkludere til tredjeparts tjenesteleverandører og politimyndigheter eller tilsynsorganer, der loven tillater det. 

18. Ikke spor-signaler

Noen nettlesere kan overføre «ikke-spor»-signaler til nettstedet som brukeren kommuniserer med. På grunn av forskjeller i hvordan nettlesere innlemmer og aktiverer denne funksjonen, er det ikke alltid klart om brukerne har til hensikt at disse signalene skal overføres, eller om de til og med er klar over dem. Med mindre annet er påkrevd ved lov, iverksetter vi for øyeblikket ikke tiltak som svar på disse signalene. 

19. Personer med funksjonshemninger

Selskapet bestreber seg på å sikre at hver person har tilgang til informasjon relatert til våre tjenester, inkludert denne personvernerklæringen. Kontakt oss i samsvar med «Kontakt oss»-delen nedenfor hvis du ønsker denne personvernerklæringen i et alternativt format, og vi vil forsøke å oppfylle dine behov. 

20. Belønningsprogrammer og økonomiske insentiver

Vi samler inn og bruker personlig informasjon, inkludert personlig informasjon gitt av en tredjepart for å administrere og opprettholde vårt økonomiske insentiv, belønninger og lojalitetsprogrammer («belønningsprogrammer»). Vi bruker personopplysningene du oppgir i disse programmene til å verifisere identiteten din, tilby unike belønninger, spore programstatusen din og legge til rette for utveksling av programpoeng for produkter, kampanjemateriell, opplæringsseminarer og andre elementer. Hvis du samtykker i å delta i noen av våre Rewards-programmer, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket ved å kontakte oss i samsvar med «Kontakt oss»-delen oppført nedenfor eller i samsvar med instruksjonene som er angitt i det gjeldende Rewards-programmets vilkår og betingelser. Selskapet kan bruke personopplysninger samlet inn fra, eller relatert til, deltakere i våre Rewards-programmer til andre formål eller på annen måte som angitt i denne personvernerklæringen. 

21. Hendelser og videokonferanser

Selskapet er vert for og bruker plattformer for videokonferanser for å tilrettelegge for konferanser, møter, opplæringsarrangementer og andre programmer. Vi bruker ofte nettplattformer som eies og administreres av en tredjeparts tjenesteleverandør (f.eks. Google, Zoom, WebEx, Skype for Business). Vær oppmerksom på at vår videokonferanse kan ta opp innhold, samtaler og diskusjoner derpå, og slike oppføringer kan lagres eller oppbevares av våre tredjeparts tjenesteleverandører. Ved å delta i våre arrangementer og videokonferanser, samtykker du herved til innsamling og oppbevaring av all informasjon som er gitt der, og du samtykker herved til opptak av slike aktiviteter. 

22. Canadas personvernrettigheter 

Personopplysninger (som begrepet er definert i Canadas lov om personopplysningsvern og elektroniske dokumenter («PIPEDA») skal være synonymt med personopplysninger, der det er tillatt, og vil bli samlet inn, lagret, brukt og/eller behandlet av selskapet i samsvar med denne personvernerklæringen og selskapets forpliktelser i henhold til PIPEDA og andre gjeldende kanadiske provinsielle lover. I henhold til disse kanadiske lovene har du rett til å be om tilgang til dine personopplysninger og til å be om at unøyaktige personopplysninger korrigeres. Hvis du har sendt inn personopplysninger til oss og ønsker å få tilgang til dem, eller få dem korrigert, kan du kontakte oss i samsvar med avsnittet «Kontakt oss» nedenfor. Når vi ber om tilgang til, eller korrigering av, dine personopplysninger, vil vi kreve at du verifiserer vår forespørsel via e-post, og vi vil be om spesifikke data fra deg for å gjøre det mulig for oss å bekrefte ektheten av forespørselen og din identitet, og for å gjøre det mulig for oss å søke i våre registre og databaser. Vi kan belaste deg et gebyr for å få tilgang til dine personopplysninger, forutsatt at vi gir deg råd om slike gebyrer på forhånd. Din rett til å få tilgang til personopplysninger er ikke absolutt, og vi vil kanskje ikke være i stand til å gi deg tilgang til visse personopplysninger under visse omstendigheter (f.eks. hvis informasjonen inneholder personopplysninger fra andre personer eller er underlagt juridiske privilegier). I tilfelle vi ikke kan gi deg tilgang til, eller muligheten til å korrigere, dine personopplysninger, vil vi bruke rimelige midler for å informere deg om årsakene til dette, underlagt eventuelle juridiske eller regulatoriske begrensninger. For å slette navnet ditt fra våre elektroniske kontaktlister (tekst eller e-post), vennligst følg de gjeldende avmeldingsinstruksjonene som er oppført ovenfor (se «E-postmarkedsføring og dine rettigheter») eller kontakt oss i samsvar med «Kontakt oss»-delen oppført nedenfor. Hvis du har bekymringer om vår databehandling, kan du sende inn en klage til Office of the Privacy Commissioner of Canada. Se Office of the Privacy Commissioner of Canada for mer informasjon. 

23. Den europeiske union (EU), Sveits og Storbritannia (Storbritannia)

Personvernrettigheter. Hvis du befinner deg i EU, Sveits eller Storbritannia, har du følgende personvernrettigheter:  

 • Rett til å vite. Retten til å vite om hvilke personopplysninger selskapet samler inn og behandler om deg, inkludert hvilke typer og kategorier av personopplysninger vi samler inn og behandler, kildene til slike personopplysninger, våre oppbevaringskriterier, hvem vi deler dine personopplysninger med, grenseoverskridende dataoverføringer og hvordan du sender inn klager og forespørsler. Slik informasjon er angitt i denne personvernerklæringen. 
 • Automatisert beslutningstaking Selskapet engasjerer seg ikke i noen aktivitet som utsetter våre kunder, nettstedsbrukere, undersøkelsesdeltakere eller andre for en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering, som produserer juridiske effekter eller lignende betydelige resultater, som påvirker dem. 
 • Tilgangsrettigheter. Du kan spørre oss om vi behandler noen av dine personopplysninger og i så fall få tilgang til slike personopplysninger. Når vi overholder en tilgangsforespørsel, vil vi også gi deg ytterligere informasjon, for eksempel formålene med behandlingen, kategoriene av personlig informasjon det gjelder, samt annen informasjon som er nødvendig for at du skal kunne utøve essensen av denne retten. 
 • Korrigering. Du har rett til å få dine personopplysninger korrigert/korrigert i tilfelle unøyaktighet eller ufullstendighet. På forespørsel vil vi korrigere unøyaktige personopplysninger om deg og, med hensyn til formålene med behandlingen, oppdatere eventuelle ufullstendige personopplysninger, som kan inkludere levering av en supplerende erklæring. 
 • Sletting. Du har rett til å få dine personopplysninger slettet, noe som betyr sletting av dine personopplysninger av oss og, der det er mulig, enhver annen behandlingsansvarlig som dine data tidligere har blitt offentliggjort til. Din rett til sletting er imidlertid underlagt lovbestemte grenser og forutsetninger (f.eks. der dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige i forhold til de opprinnelige formålene de ble behandlet for, ble dine personopplysninger behandlet ulovlig). 
 • Begrensning av behandling. Du har rett til å få begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, noe som betyr at vi suspenderer behandlingen av dine personopplysninger i en viss tidsperiode. Omstendigheter som kan gi opphav til denne retten inkluderer situasjoner der nøyaktigheten av dine personopplysninger bestrides, men vi trenger tid til å verifisere unøyaktigheten (hvis noen) av dine personopplysninger. 
 • Dataportabilitet. Du har rett til å be oss om å gi deg dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og å få slike data overført direkte til en annen behandlingsansvarlig, der det er teknisk mulig.
 • Rett til å protestere. Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, noe som betyr at du kan be oss om å ikke lenger behandle dine personopplysninger. Dette gjelder bare i tilfelle «legitime interesser»-grunnen (inkludert profilering) utgjør det juridiske grunnlaget for behandling (se nedenfor «Juridisk grunnlag for behandling»). Du kan imidlertid når som helst (og gratis) motsette deg at dine personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål. 
 • Tilbaketrekking av samtykke. Du kan også trekke tilbake samtykket ditt når som helst hvis vi utelukkende stoler på ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Dette vil imidlertid ikke påvirke vårt juridiske grunnlag for å behandle slike personopplysninger før tilbaketrekking av ditt samtykke. 

For å utøve noen av disse personvernrettighetene, ta kontakt med oss, eller få din utpekte agent til å kontakte oss, i samsvar med avsnittet «Kontakt oss» nedenfor. I den grad loven tillater det, må vi bekrefte identiteten din (eller identiteten til agenten din) og sikre ektheten av forespørselen din.  

Juridisk grunnlag for behandling. Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med de juridiske grunnlagene som er fastsatt i loven. For eksempel er vår behandling av personopplysninger (som beskrevet her) berettiget basert på følgende juridiske grunnlag:  

 • Samtykke. Behandlingen er basert på ditt samtykke (f.eks. du registrerer deg for å motta vårt markedsføringsmateriell, du kontakter oss frivillig). 
 • Legitime interesser. Behandling er nødvendig for våre legitime interesser som angitt her (f.eks. overvåke din bruk av nettstedet og din overholdelse av vilkårene og betingelsene som styrer det samme, forbedre tjenestene våre). 
 • Kontraktsføring. Behandling er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som du er part i (f.eks. du kjøper eller vurderer å kjøpe tjenestene våre). 
 • Juridisk samsvar. Behandling er nødvendig for å overholde en juridisk eller lovbestemt forpliktelse (f.eks. skatteopplysninger).  

Klager. I tilfelle du har bekymringer om vår databehandling, har du rett til å sende inn en klage til din databeskyttelsesmyndighet.  For datavernmyndigheter i EU, se her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. For datavernmyndigheten i Sveits, ta kontakt med Federal Data Protection and Information Commissioner (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html). For datavernmyndigheten i Storbritannia, ta kontakt med Informasjonskommissærens kontor (www.ico.org.uk). Vi vil imidlertid sette pris på muligheten til å håndtere dine bekymringer før du henvender deg til en databeskyttelsesmyndighet med en klage, og inviterer deg til å kontakte oss i første omgang. 

24. Personvernrettigheter i California

Personvernrettigheter. Hvis du er bosatt i California, har du følgende personvernrettigheter:  

 • Rett til å vite (spesifikke deler av personopplysninger). Du har rett til å vite de spesifikke delene av dine personopplysninger som vi har innhentet om deg. 
 • Rett til å vite (kategorier av personopplysninger). Du har rett til å vite (i) kategoriene av personopplysninger vi har samlet inn fra deg; (ii) kategoriene av kilder som personopplysningene samles inn fra; (iii) kategoriene av personopplysningene dine vi har solgt eller offentliggjort for et forretningsformål; (iv) kategoriene av tredjeparter som personopplysningene dine ble solgt til eller offentliggjort for forretningsformål; og (v) forretningsformålet eller det kommersielle formålet for innsamling eller salg av personopplysningene dine.  
 • Rett til å slette. Du har rett til å be om at vi sletter dine personopplysninger som vi har samlet inn og beholdt.  
 • Rett til å korrigere. Du har rett til å be om at vi korrigerer unøyaktige personopplysninger som vi har innhentet og beholder. 
 • Ikke-diskriminering. Du har rett til ikke å bli utsatt for diskriminering for å hevde dine rettigheter i henhold til CCPA.   

Send inn en personvernforespørsel. For å sende inn en personvernforespørsel kan du kontakte oss på følgende måter: (e-post) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://www.rpminc.com/contact-rpm/, (telefon) 1 (800) 776-4488 eller (e-post) RPM International Inc., ATTN: Personvernforespørsel, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256. Hvis du foretrekker det, kan du utpeke en autorisert agent til å sende inn en CCPA-personvernforespørsel på dine vegne. En autorisert agent må være registrert hos California Secretary of State for å drive virksomhet i California.   

Verifiseringsprosess for personvernforespørsel. Hvis du (eller din autoriserte agent) kommer med en forespørsel relatert til dine personopplysninger, vil selskapet fastslå identiteten din (og identiteten til den autoriserte agenten, i den grad det er aktuelt) i den grad det er nødvendig eller tillatt i henhold til loven før du tar opp forespørselen din. Spesielt vil selskapet, i den grad loven krever eller tillater det, kreve at du (eller din autoriserte agent) verifiserer forespørselen din via e-post, ber om visse kontaktopplysninger eller offentlige identifikatorer, og vi vil matche minst to deler av slike personopplysninger med data vi tidligere har innhentet fra deg før vi gir deg tilgang til, sletter eller korrigerer spesifikke deler eller kategorier av personopplysninger, eller på annen måte svarer på forespørselen din. Vi kan kreve skriftlig dokumentasjon som viser at en tredjepart er autorisert til å fungere som din agent med det formål å sende inn forespørslene som er angitt her, med mindre du har gitt den autoriserte agenten fullmakt i henhold til California Probate Code §§ 4121 til 4130. Ingen av CCPAs rettigheter, som endret av CPRA, er absolutte, og slike rettigheter er underlagt juridiske og regulatoriske unntak og unntak. For mer informasjon om CCPA eller CPRA, se: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa.   

Avmeldingsrettigheter / Ikke selg mine personopplysninger. Innbyggere i California har rett til å velge bort «salg» av deres personlige opplysninger. Selskapet selger imidlertid ikke dine personopplysninger til tredjeparter for profitt eller pengemessig eller annen verdifull vurdering, og vi tilbyr derfor ikke prosesser for avmeldingsforespørsler for salg av personopplysninger (fordi vi ikke utfører slike aktiviteter).  

Avmeldingsrettigheter / Ikke del mine personopplysninger. Innbyggere i California har rett til å velge bort «deling» av deres personlige opplysninger. Selskapet bruker tredjeparts analytiske og målrettede annonseringsfunksjoner på nettstedet vårt og lignende nettverktøy levert av våre markedsføringspartnere, og slike funksjoner, verktøy og markedsføringsforhold involverer offentliggjøring av dine personopplysninger til tredjeparter og kan utgjøre «deling» av dine personopplysninger. For å velge bort denne delingen av dine personopplysninger under disse omstendighetene, klikk på verktøyet for administrering/innstillinger av informasjonskapsler (noen ganger synlig som et «Dine personvernvalg» eller som en «Ikke selg/del mine personopplysninger»)-kobling på bunnteksten på nettstedet for å angi dine preferanser for informasjonskapsler. Du eller din autoriserte agent kan også kontakte oss i samsvar med avsnittet «Kontakt oss» nedenfor.   

Barn. Nettstedet er ikke rettet mot, og skal ikke brukes av, mindreårige under atten (18) år, og selskapet selger derfor ikke bevisst eller deler personopplysningene til mindreårige under atten (18) år.  

Begrense bruken av sensitive personopplysninger. Selskapet bruker eller offentliggjør ikke sensitive personopplysninger av andre grunner enn de som er angitt i CCPA, og vi gir derfor ikke enkeltpersoner muligheten til å begrense hvordan vi bruker eller offentliggjør slike sensitive personopplysninger. 

25. Personvernrettigheter for Nevada

Selskapet utfører for tiden ikke «salg» av personopplysninger i henhold til Nevadas lov. Til tross for det foregående kan innbyggere i Nevada sende inn en forespørsel som ber oss om ikke å selge personopplysninger vi har om dem til tredjeparter som vil selge eller lisensiere informasjonen sin til andre. Hvis du ønsker å utøve denne retten, vennligst kontakt oss i samsvar med avsnittet «Kontakt oss» nedenfor. 

26. Virginias personvernrettigheter

Innbyggere i Virginia har rett til følgende personvernrettigheter:  

 • For å bekrefte om selskapet behandler dine personopplysninger eller ikke, og for å få tilgang til slike personopplysninger. 
 • For å be om at selskapet korrigerer unøyaktigheter i dine personopplysninger, med hensyn til arten av personopplysningene og formålene med behandlingen av personopplysningene. 
 • For å be selskapet om å slette dine personopplysninger. 
 • For å få en kopi av personopplysningene som du tidligere har gitt selskapet i en bærbar og, i den grad det er teknisk mulig, lett brukbart format som gjør det mulig å overføre dem til en annen enhet uten hindring, der behandlingen utføres automatisk.  

Send inn en personvernforespørsel. For å sende inn en personvernforespørsel kan du kontakte oss på følgende måter: (e-post) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://rpminc.com/contact/, (telefon) 1 (800) 776-4488 eller (mail) RPM International Inc., ATTN: Personvernforespørsel, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256.   

Verifiseringsprosess for personvernforespørsel. Hvis du (eller din autoriserte agent) kommer med en forespørsel relatert til dine personopplysninger, vil selskapet fastslå identiteten din (og identiteten til den autoriserte agenten, i den grad det er aktuelt) i den grad det er nødvendig eller tillatt i henhold til loven før du tar opp forespørselen din. Spesielt vil selskapet, i den grad loven krever eller tillater det, kreve at du (eller din autoriserte agent) verifiserer forespørselen din via e-post, ber om visse kontaktopplysninger eller offentlige identifikatorer, og vi vil matche minst to deler av slike personopplysninger med data vi tidligere har innhentet fra deg før vi gir deg tilgang til, sletter eller korrigerer spesifikke deler eller kategorier av personopplysninger, eller på annen måte svarer på forespørselen din. Ingen av Virginias personvernrettigheter er absolutte, og slike rettigheter er underlagt juridiske og regulatoriske unntak og unntak. For mer informasjon om Virginia Consumer Protection Act, se: https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?211+ful+SB1392ES1.   

Prosess for appell av personvernforespørsler. Hvis du ønsker å klage på en beslutning selskapet har tatt med hensyn til din personvernforespørsel, send en e-post til dataprotection@rpminc.com, med emnelinjen «PERSONVERNFORESPØRSEL: PPEALER» og beskriv arten av forespørselen din, og grunnen til at du ber om en ankevurdering. Innbyggere i Virginia kan sende inn personvernklager til Virginia Attorney General (https://www.oag.state.va.us/contact-us/contact-info).  

Avmeldingsrettigheter / Salg av personopplysninger. Innbyggere i Virginia har rett til å velge bort «salget» av deres personlige opplysninger. Selskapet selger imidlertid ikke dine personopplysninger til tredjeparter for eller pengemessige hensyn, og vi tilbyr derfor ikke prosesser for avmeldingsforespørsler for salg av personopplysninger (fordi vi ikke utfører slike aktiviteter).  

Avmeldingsrettigheter / målrettet annonsering. Innbyggere i Virginia har rett til å velge bort at deres personlige opplysninger brukes til målrettede annonseringsformål. Selskapet bruker tredjeparts analytiske og målrettede annonseringsfunksjoner på nettstedet vårt og lignende nettverktøy levert av våre markedsføringspartnere. For å velge bort denne delingen av dine personopplysninger under disse omstendighetene, klikk på verktøyet for administrering/innstillinger av informasjonskapsler (noen ganger synlig som et «Dine personvernvalg» eller som en «Ikke selg/del mine personopplysninger»)-kobling på bunnteksten på nettstedet for å angi dine preferanser for informasjonskapsler.   

Avmeldingsrettigheter/profilering. Innbyggere i Virginia har rett til å velge bort å få sine personopplysninger brukt til profilering for å fremme beslutninger som gir juridiske eller tilsvarende betydelige effekter. Selskapet engasjerer seg imidlertid ikke i slike aktiviteter. 

27. Endringer i retningslinjene

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Datoen «Sist oppdatert» som er oppført ovenfor vil identifisere når denne personvernerklæringen sist ble endret. Det er ditt ansvar å regelmessig gjennomgå retningslinjene for personvern for å avgjøre om eventuelle endringer har blitt gjort siden din siste samhandling. Din bruk av tjenestene og fortsatt bruk av tjenestene etter at eventuelle endringer er gjort i disse retningslinjene for personvern, betyr ditt samtykke til disse retningslinjene for personvern og eventuelle endringer som gjenspeiles i den nyeste versjonen. Vi kan, etter eget skjønn, gi deg kommunikasjon, inkludert via e-post eller tekstmeldinger, om endringer i våre retningslinjer for personvern; Slik kommunikasjon opphever imidlertid ikke eller på annen måte begrenser ditt ansvar for periodisk å gjennomgå retningslinjene for personvern for å avgjøre om eventuelle endringer er gjort. 

28. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om disse retningslinjene for personvern, eller ønsker å sende inn en personvernforespørsel, kan du kontakte oss på følgende måter: (e-post) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://rpminc.com/contact/, (telefon) 1 (800) 776-4488 eller (e-post) RPM International Inc., ATTN: Personvernforespørsel, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256. 

Sist oppdatert: 10. april 2023