Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

RPM International Inc oraz jej spółki stowarzyszone, zależne i operacyjne („Firma”, „nas”, „my”) są zobowiązane do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe związane z Ciebie, w tym rodzaje danych osobowych, które zbieramy, cele, dla których je wykorzystujemy, rodzaje stron trzecich, którym je udostępniamy, oraz wszelkie prawa, które możesz mieć w odniesieniu do takich danych osobowych. Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych Dane, które nam przekazujesz, uzyskując dostęp do którejkolwiek z naszych witryn internetowych, w tymwww.rpminc.com(łącznie określane jako „Witryna”), Gdy odwiedzasz którekolwiek z naszych lokalizacji biznesowych lub obiektów, lub gdy w inny sposób kontaktujesz się z nami lub współpracujesz z nami.

Na potrzeby obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych Spółka jest uważana za „Administratora danych” w odniesieniu do danych osobowych, które gromadzi, wykorzystuje i którymi zarządza zgodnie z niniejszą Polityką.Firma jest częścią międzynarodowej grupy firm stowarzyszonych, która posiada bazy danych w różnych krajach, z których niektóre są obsługiwane przez podmioty stowarzyszone, a niektóre przez osoby trzecie w imieniu Spółki lub jej podmiotów stowarzyszonych.Zanim przekażesz nam jakiekolwiek dane osobowe lub przejrzysz naszą stronę internetową, musisz przeczytać całą niniejszą Politykę i upewnić się, że czujesz się komfortowo z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności i zgadzasz się przestrzegać warunków określonych w niniejszym dokumencie.

Należy pamiętać, że nasza Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych.Te witryny osób trzecich nie podlegają niniejszej Polityce i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i bezpieczeństwa każdej odwiedzanej witryny.Odpowiadamy tylko za prywatność i bezpieczeństwo danych, które zbieramy, i nie mamy kontroli nad działaniami osób trzecich w odniesieniu do Twoich danych osobowych.Proszę zapoznać się z Glosariuszem poniżej, aby uzyskać wyjaśnienie pojęć zdefiniowanych w niniejszej Polityce.

Czyje dane osobowe zbieramy

Firma gromadzi Dane osobowe od wielu różnych osób w kontekście swojej działalności biznesowej, w tym:

 • Przedstawiciele naszych dostawców, klientów i inne osoby do kontaktów biznesowych.
 • Wykonawcy i podobni pracownicy.
 • Osoby, które korzystają z naszej Witryny lub uzyskują do niej dostęp w inny sposób.
 • Konsumenci i klienci.
 • Osoby, które odwiedzają nasze lokale lub obiekty.
 • Ubiegający się o pracę.
 • Osoby powiązane lub w inny sposób powiązane z pracownikami naszej Firmy.
 • Osoby, które kontaktują się z nami w jakikolwiek sposób.

Jak zbieramy dane osobowe

Uzyskujemy dane osobowe, które świadomie i dobrowolnie nam ujawniasz, zarówno w kontekście online, jak i offline.Na przykład, gdy osoby fizyczne podejmują następujące działania, generalnie zbieramy ich dane osobowe:

 • Użyj lub uzyskaj dostęp do naszej Witryny i / lub wypełnij jeden z naszych formularzy internetowych (np. Korzystając z naszej usługi „Zapytaj eksperta”).
 • Skontaktuj się z naszymi centrami obsługi klienta lub poproś o informacje w inny sposób.
 • Odwiedź naszą siedzibę.
 • Prześlij zamówienie do Firmy lub dokonaj zakupu w Firmie.
 • Podaj nam swoje dane kontaktowe za pomocą wizytówki lub w inny sposób.
 • Wypełnij ankietę lub w inny sposób prześlij nam swoją opinię.
 • Komunikuj się z nami za pośrednictwem serwisów społecznościowych, aplikacji stron trzecich lub podobnych technologii.
 • Odwiedź jeden z naszych punktów handlowych na wystawie.

Możemy również zbierać dane osobowe ze źródeł zewnętrznych.Na przykład możemy zbierać informacje od Twojego pracodawcy;publicznie dostępne źródła;nasi usługodawcy, sprzedawcy i inne kontakty biznesowe w celach opisanych w niniejszym dokumencie.

Kategorie danych osobowych, które gromadzimy

Firma może gromadzić szereg danych osobowych od Ciebie lub o Tobie podczas naszej działalności biznesowej, takich jak:

 • Dane tożsamości, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy / organizacji, adres e-mail, numery telefonu i faksu oraz adres fizyczny (w tym ulica, miasto, stan, kod pocztowy i / lub kraj).Jeśli odwiedzisz którąkolwiek z naszych lokalizacji biznesowych, możemy wymagać, abyś się zalogował i podał swoje imię i nazwisko, numer rejestracyjny samochodu, numer prawa jazdy lub inne informacje.
 • Biznesowe dane kontaktowe, takie jak informacje dotyczące innych pracowników, właścicieli, dyrektorów, członków zarządu lub wykonawców organizacji zewnętrznej (np. Firmy, spółki, spółki, jednoosobowej działalności gospodarczej, organizacji non-profit lub agencji rządowej), z którymi możemy prowadzić, lub ewentualnie prowadzić działalność gospodarczą.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne, w tym preferencje marketingowe i subskrypcje naszych publikacji.
 • Dane transakcji, w tymzapytania i zamówienia dotyczące naszych produktów i usług oraz szczegóły płatności do i od Ciebie, w tym historia zamówień i informacje potrzebne do ułatwienia transakcji płatniczych.
 • Opinie klientówi podobne komentarze, ankiety i zalecenia, w tym informacje zwrotne o naszej Witrynie, produktach, usługach i praktykach przetwarzania danych.
 • Dane dotyczące użytkowania, w tym informacje o sposobie korzystania z naszej Witryny, stronach, które przeglądasz, klikanych linkach, materiałach, do których uzyskujesz dostęp, dacie i godzinie uzyskania dostępu do Witryny, stronie internetowej, z której łączysz się z naszą Witryną, oraz innych podjętych działaniach w ramach Serwisu.Możemy również gromadzić dane dotyczące użytkowania, jeśli korzystasz z naszych usług internetowych w lokalizacji lub w placówce Spółki.
 • Dane techniczne, takie jak adres protokołu internetowego (IP), typ i możliwości przeglądarki, język oraz system operacyjny.Więcej informacji na temat plików cookie, których używamy w naszej Witrynie, można znaleźć poniżej.Możemy również gromadzić dane techniczne, jeśli korzystasz z naszych usług internetowych w lokalizacji lub obiekcie Spółki.
 • Dane biometryczne, jak opisano szczegółowo w sekcji Dane biometryczne poniżej.

Jeśli nie dostarczysz danych osobowych, o które prosi Firma, możemy nie być w stanie zapewnić Ci żądanej usługi lub zakończyć transakcji, a Ty zgadzasz się, że Firma nie będzie odpowiedzialna ani w inny sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek wynikające z tego działania.

Cele przetwarzania danych

Zasadniczo Spółka przetwarza dane osobowe w szerokim zakresie celów, w tym:

 • Dostarczanie informacji o produktach i usługach oraz spełnianie ich żądań.
 • Aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub odpowiedzieć na Twoje opinie lub zapytania.
 • Prowadzenie badań i reklamy.
 • Aby skontaktować się z Tobą w sprawie ulepszonych produktów lub zastosowań produktów.
 • Dostarczanie biuletynów elektronicznych;e-mail lub inna komunikacja.
 • Aby umożliwić Ci udział w wsparciu online lub usługach „Zapytaj eksperta”.
 • Aby powiadomić Cię o wszelkich zmianach w Twoich usługach i przekazać Ci informacje dotyczące podobnych towarów i usług, które mogą Cię zainteresować.
 • Administrowanie gwarancjami i zarządzanie nimi
 • Aby komunikować się z Tobą i kontaktami z osobami trzecimi.
 • Aby umożliwić Ci udział w promocjach, loteriach lub zgodzie.
 • Administrowanie naszą Witryną i pomoc w ulepszaniu naszych produktów i usług.
 • Aby umożliwić Ci zgłaszanie problemów z naszą Witryną.
 • Przeprowadzanie analiz związanych z korzystaniem z naszej Witryny.
 • Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami lub innymi procesami prawnymi lub administracyjnymi.
 • Lepsze zapewnienie bezpieczeństwa mienia, lokalizacji i pomieszczeń Spółki.
 • Aby bronić naszych interesów prawnych, regulacyjnych i biznesowych.
 • W celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Spółki, pracowników tymczasowych, wykonawców, agentów odwiedzających lub innych osób, które mogą odwiedzać nasze lokalizacje biznesowe lub obiekty, na przykład podczas pandemii lub innych nagłych wypadków zdrowotnych.
 • Do innych celów biznesowych, w tym negocjowania, zawierania i wykonywania umów, zarządzania kontami i dokumentacją, dostosowywania licencjonowanych treści (zgodnie z Warunkami korzystania z Witryny), wspierania działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, dochodzeń prawnych, regulacyjnych i wewnętrznych, ogólnych cele i administracja długiem.

Pamiętaj, że nie możesz komunikować się z nami za pośrednictwem linków „Kontakt” lub pomocy w Witrynie ani za pośrednictwem poczty e-mail bez podania niektórych danych osobowych.Jeśli skontaktujesz się z nami lub naszymi usługodawcami, zapis tej sesji lub korespondencji będzie przechowywany zgodnie z obowiązującymi zasadami i / lub prawem.

Zarządzanie talentami i rekrutacja

Kiedy ubiegasz się o zatrudnienie za pośrednictwem naszej Witryny lub w inny sposób, będziemy gromadzić dodatkowe Dane Osobowe o Tobie, które są specyficzne dla tego stanowiska, takie jak Twoje kwalifikacje, historia kariery, referencje od osób trzecich i notatki z rozmowy kwalifikacyjnej.Możemy również poprosić Cię o inne informacje, na przykład o Twoje zainteresowania i rodzaje stanowisk, którymi jesteś zainteresowany. Wszelkie dane osobowe, które nam przekażesz w związku z podaniem o pracę, będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką i wszelkimi innymi oświadczeniami o ochronie prywatności, które mogą być dołączone do ogłoszenia o pracę, do którego się aplikujesz.

Podstawa prawna przetwarzania

Aby zachować zgodność z niektórymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Spółka jest zobowiązana do określenia podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.Zgodnie z celami, dla których gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, jak określono powyżej, podstawa prawna przetwarzania przez firmę Twoich danych osobowych będzie zazwyczaj jedną z poniższych, które nie wykluczają się wzajemnie.

 • W celu wykonania umowy, którą zawarliśmy z Tobą lub innymi osobami, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
 • Wspieranie uzasadnionych interesów biznesowych Firmy lub naszych stron trzecich (na przykład w utrzymaniu i promowaniu naszej działalności poprzez zapewnianie klientom możliwości uzyskania opinii).
 • Aby przestrzegać naszych zobowiązań prawnych.
 • Za twoją zgodą.

Lokalizacja danych

Firma ma swoją siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych i jest częścią międzynarodowej grupy spółek stowarzyszonych, która posiada bazy danych w różnych krajach, z których część jest obsługiwana przez podmioty stowarzyszone, a część z nich jest obsługiwana przez strony trzecie w imieniu Spółki lub jednego naszych partnerów.Możemy przesyłać Twoje Dane Osobowe do jednej lub więcej takich baz danych poza Twoim krajem zamieszkania, potencjalnie włączając kraje, które mogą nie wymagać odpowiedniego poziomu ochrony Twoich Danych Osobowych w porównaniu z tym zapewnianym w Twoim kraju, a w takim przypadku Dane Osobowe mogą być dostępne dla organów rządowych na podstawie zgodnych z prawem nakazów i przepisów obowiązujących w takich zagranicznych jurysdykcjach.Firma i jej podmioty stowarzyszone ustanowiły rozsądne i odpowiednie środki kontroli wymagane przez obowiązujące prawo w celu zabezpieczenia posiadania,i przekazywania, Danych Osobowych.Jeśli mieszkasz w EOG lub w Wielkiej Brytanii, możesz zażądać kopii zabezpieczeń, które wprowadziliśmy w celu ochrony Twoich danych osobowych i praw do prywatności w takich okolicznościach, korzystając z adresu e-mail podanego poniżej.Przekazując Firmie jakiekolwiek Dane Osobowe, niniejszym wyrażasz zgodę na ich przekazywanie za granicę zgodnie z niniejszą Polityką.

Udostępnianie i ujawnianie danych osobowych

Firma może udostępniać lub w inny sposób ujawniać dane osobowe w ramach Spółki podmiotom stowarzyszonym i spółkom zależnym oraz wybranym stronom trzecim zgodnie z obowiązującym prawem.Poniżej znajdują się przykłady tego, w jaki sposób Twoje dane osobowe mogą być udostępniane oraz powody i cele podejmowania takich działań:

Firma może udostępniać Twoje dane osobowe pracownikom i innym urzędnikom i przedstawicielom w naszej firmie macierzystej, spółkach zależnych i stowarzyszonych, którzy mają „potrzebę poznania” tych danych ze względów biznesowych lub prawnych, na przykład w celu pełnienia funkcji administracyjnej, takiej jak jak przetwarzanie faktury lub skierowanie zapytania, które przesłałeś do odpowiedniego działu lub podmiotu stowarzyszonego.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, w tym: organom ścigania i organom regulacyjnym;doradcy i konsultanci Spółki;Dostawcy usług IT;strony trzecie zaangażowane przez Firmę w celu świadczenia usług zamówionych przez Ciebie;w celu ochrony wszelkich praw własności intelektualnej do jakichkolwiek materiałów wyświetlanych na lub w inny sposób dostępnych na stronie internetowej Spółki;w celu uzyskania porady prawnej lub innej profesjonalnej porady;aby odpowiedzieć na żądanie prawne lub wywiązać się z obowiązku prawnego;lub w celu egzekwowania zasad Firmy lub Warunków korzystania z Witryny.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim w przypadku, gdy sprzedajemy, kupujemy lub łączymy jakąkolwiek firmę lub aktywa, w tym potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów.

Za Twoją zgodą możemy ujawniać Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, które oferują produkty, które mogą Cię zainteresować.Firmy te mogą następnie kontaktować się z Tobą bezpośrednio w sprawie ofert produktów lub próbek, spersonalizowanych ofert i informacji lub prosić o opinię na temat produktów i programów, które mogą Cię zainteresować.

Nasi pracownicy mogą korzystać z urządzeń osobistych w celu uzyskania dostępu do naszych systemów zawierających Twoje Dane Osobowe, w związku z czym Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane przez lub do usługodawców, którzy zawierają umowy z naszymi pracownikami na dane komórkowe na całym świecie.

Możemy być zobowiązani do udostępnienia Twoich Danych Osobowych w celu wykonania nakazu sądowego, prawa lub procedury prawnej, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na żądania władz lub organów regulacyjnych.Możemy ujawnić Dane Osobowe, jeśli mamy powody, by sądzić, że ujawnienie jest konieczne w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub wszczęcia postępowania sądowego w celu wyegzekwowania jakichkolwiek praw Spółki, w tym wobec Ciebie lub osoby trzeciej, za brak płatności, naruszenie jakiejkolwiek zawartej z nami umowy. lub w inny sposób wspierać nasze interesy biznesowe.Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w celu ochrony bezpieczeństwa Firmy, naszych klientów lub innych osób;lub w celu zapobieżenia szkodzeniu lub ingerencji w nasze prawa lub własność lub prawa lub własność innych podmiotów przetwarzających dane lub kogokolwiek innego, kto mógłby zostać skrzywdzony w wyniku takich działań.O ile prawo nie zezwala inaczej,

W zakresie, w jakim angażujesz się ze Spółką, abyśmy mogli świadczyć Tobie lub osobie trzeciej jakiekolwiek usługi lub produkty opisane w niniejszym dokumencie, niniejszym wyrażasz zgodę na ujawnienie Twoich Danych Osobowych dowolnej stronie trzeciej, którą Spółka uzna za stosowne. świadczenia usług lub dostarczenia produktów, pod warunkiem, że strona trzecia nie sprzedaje również Danych Osobowych, chyba że ujawnienie to byłoby zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Ochrona danych

Firma podejmuje rozsądne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub utratą oraz nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem.Żaden system informatyczny nie jest jednak w pełni bezpieczny, więc nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.Ponadto nie odpowiadamy za bezpieczeństwo danych osobowych, które przekazujesz nam za pośrednictwem systemów lub sieci obsługiwanych przez strony trzecie, w tym Internetu i sieci bezprzewodowych.Przekazujesz Firmie wszelkie informacje, w tym Dane Osobowe, na własne ryzyko i niniejszym zgadzasz się, że w zakresie dozwolonym przez prawo Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek incydenty związane z danymi, które mogą zagrozić poufności, integralność lub bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Przechowywanie dokumentacji

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będziemy ich potrzebować do celów określonych powyżej, a więc okres ten będzie się różnić w zależności od Twoich interakcji z nami i kraju, w którym są przetwarzane dane osobowe.Na przykład, jeśli dokonałeś u nas zakupu, będziemy przechowywać rejestr Twojego zakupu przez okres niezbędny do wystawienia faktur, podatków i gwarancji oraz odpowiedzialności.Możemy również przechowywać zapis korespondencji z Tobą (np. W przypadku reklamacji produktu) tak długo, jak jest to konieczne, aby chronić nas przed roszczeniami prawnymi.Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z subskrypcji naszych komunikatów marketingowych, będziemy przechowywać Twój adres e-mail, aby nie wysyłać Ci e-maili marketingowych w przyszłości.

Twoje prawa i obowiązki

Masz prawo, i niniejszym zgadzasz się, ujawniać lub w inny sposób przekazywać Dane osobowe Firmie tylko wtedy, gdy takie Dane Osobowe są dokładne, wiarygodne i istotne dla naszych relacji, i tylko w zakresie, w jakim takie ujawnienie lub zapewnienie nie naruszy żadnej obowiązującej ochrony danych. prawa, statutu lub rozporządzenia lub naruszają prawa lub przywileje jakiejkolwiek osoby w zakresie prywatności danych.Niektóre przepisy dotyczące ochrony danych, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (EOG) i kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (Stany Zjednoczone), zapewniają osobom fizycznym prawa opisane poniżej.Jeśli przebywasz w EOG, mieszkasz w Kalifornii lub w inny sposób przyznano Ci takie prawa i chciałbyś skorzystać z nich w kontekście swoich danych osobowych, które Spółka (lub usługodawca lub podmiot przetwarzający działający w naszym imieniu) posiada w naszym posiadaniu, opiekę lub kontrolę prosimy o kontakt,lub poproś swojego autoryzowanego agenta o skontaktowanie się z nami, zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.W przypadku przesłania lub przesłania przez upoważnionego przedstawiciela żądania danych w Twoim imieniu, Ty (i Twój upoważniony agent) niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś (lub upoważnionym przedstawicielem) konsumenta, którego dane osobowe Dane są przedmiotem żądania.Odpowiemy na wszelkie żądania danych w ramach czasowych wymaganych przez prawo i możemy pobrać opłatę w celu ułatwienia żądania, jeśli jest to dozwolone przez prawo.Jeśli złożysz lub upoważniony agent w Twoim imieniu wystąpi z jakimkolwiek żądaniem związanym z Twoimi Danymi Osobowymi, przed rozpatrzeniem Twojej prośby ustalimy Twoją tożsamość lub tożsamość Twojego upoważnionego przedstawiciela w stopniu pewności wymaganym przez prawo.Na przykład,Firma może być zobowiązana do dopasowania co najmniej dwóch lub trzech danych osobowych, które wcześniej od Ciebie zebraliśmy, przed udzieleniem Ci dostępu do określonych elementów lub kategorii danych osobowych lub ich usunięciem lub w inny sposób udzieleniem odpowiedzi na Twoje żądanie.Możemy również zażądać, aby upoważniony przedstawiciel dostarczył pisemną dokumentację potwierdzającą jego / jej upoważnienie do działania w Twoim imieniu.Prawa dotyczące prywatności danych przyznane na mocy przepisów o ochronie danych nie są bezwzględne, a Spółce może przysługiwać prawo do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań lub zmiany działań związanych z przetwarzaniem danych w odpowiedzi na przesłane nam żądanie danych.Możemy również zażądać, aby upoważniony przedstawiciel dostarczył pisemną dokumentację potwierdzającą jego / jej upoważnienie do działania w Twoim imieniu.Prawa dotyczące prywatności danych przyznane na mocy przepisów o ochronie danych nie są bezwzględne, a Spółce może przysługiwać prawo do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań lub zmiany działań związanych z przetwarzaniem danych w odpowiedzi na przesłane nam żądanie danych.Możemy również zażądać, aby upoważniony przedstawiciel dostarczył pisemną dokumentację potwierdzającą jego / jej upoważnienie do działania w Twoim imieniu.Prawa dotyczące prywatności danych przyznane na mocy przepisów o ochronie danych nie są bezwzględne, a Spółce może przysługiwać prawo do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań lub zmiany działań związanych z przetwarzaniem danych w odpowiedzi na przesłane nam żądanie danych.

Marketing i anulowanie subskrypcji.Zgodnie z obowiązującym prawem możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celach marketingowych.Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać od nas informacji handlowych, czy to pocztą elektroniczną, telefonicznie, czy pocztą, możesz „zrezygnować” z otrzymywania takich wiadomości, klikając łącze „anuluj subskrypcję” dostępne na stronie u dołu każdej komercyjnej wiadomości e-mail i aktualizując swoje preferencje lub kontaktując się z nami pod adresemdataprotection@rpminc.com.Niektóre jurysdykcje zapewniają osobom fizycznym prawo do żądania pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych stronom trzecim do ich celów marketingu bezpośredniego.Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, nie udostępniamy Danych Osobowych stronom trzecim, wobec których mamy powody, by sądzić, że wykorzystują takie informacje do własnych celów marketingu bezpośredniego.

Poprawianie informacji.Dbanie o dokładność i aktualność danych osobowych jest bardzo ważne.Niedokładne lub niekompletne informacje mogą wpłynąć na naszą zdolność do świadczenia Ci odpowiednich usług.Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach, które mogą być wymagane w danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres dataprotection@rpminc.com.

Dostęp i przekazywanie danych osobowych.Niektóre przepisy dotyczące ochrony danych zapewniają osobom fizycznym prawo do informacji i dostępu do danych osobowych, które zebraliśmy na ich temat, w tym kategorii i określonych elementów danych osobowych, które zebraliśmy;kategorie źródeł, z których zbierane są Dane Osobowe;biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia danych osobowych;kategorie stron trzecich, którym udostępniliśmy, ujawniliśmy lub sprzedaliśmy Dane Osobowe oraz cel, w jakim to robimy.Ponadto w niektórych jurysdykcjach osobom fizycznym przysługuje prawo do żądania od Spółki przekazania, w możliwym zakresie, Danych Osobowych w określonych formach i formatach.

Kasowanie i usuwanie danych osobowych.Niektóre przepisy dotyczące ochrony danych zapewniają osobom fizycznym prawo do żądania, abyśmy (i jakikolwiek odpowiedni usługodawca lub podmiot przetwarzający działający w naszym imieniu) usunęli / usunęli Państwa dane osobowe będące w naszym posiadaniu, pod naszą opieką lub pod kontrolą.

Sprzeciw wobec przetwarzania.Niektóre przepisy dotyczące ochrony danych zapewniają osobom fizycznym prawo do sprzeciwu wobec sposobu, w jaki Spółka podejmuje określone rodzaje przetwarzania danych osobowych, w tym w przypadku, gdy polegamy na uzasadnionym interesie biznesowym w zakresie takiego Przetwarzania lub angażowania się w marketing bezpośredni.

Ograniczenie przetwarzania.Możesz mieć prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, na przykład w okolicznościach, w których kwestionowana jest dokładność danych osobowych.

Nie śledź sygnałów.Niektóre przeglądarki internetowe mogą przesyłać sygnały „nie śledź” do witryn internetowych, z którymi komunikuje się użytkownik.Ze względu na różnice w sposobie, w jaki przeglądarki internetowe włączają i aktywują tę funkcję, nie zawsze jest jasne, czy użytkownicy zamierzają transmitować te sygnały, czy w ogóle są ich świadomi.Obecnie nie podejmujemy żadnych działań w odpowiedzi na te sygnały.

Przeciwdziałanie dyskryminacji.Niektóre przepisy dotyczące ochrony danych stanowią, że organizacjom zabrania się dyskryminowania osób w celu korzystania z ich praw do ochrony danych.Firma w żadnych okolicznościach nie zamierza ani w żaden inny sposób nie stara się dyskryminować osób z jakiegokolwiek powodu, w tym w celu korzystania z prawa do ochrony danych.

Osoby niepełnosprawne.Firma dokłada wszelkich starań, aby każda osoba miała dostęp do informacji związanych z naszymi produktami i usługami, w tym do niniejszej Polityki.Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz, aby niniejsza Polityka została przedstawiona w innym formacie, a my podejmiemy komercyjnie uzasadnione środki, aby spełnić Twoje potrzeby.

Reklamacje.Niektóre przepisy dotyczące ochrony danych zapewniają osobom fizycznym prawo do złożenia skargi na przetwarzanie w organizacji do organów rządowych lub regulacyjnych.Na przykład osoby fizyczne w EOG mają prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych, którego lista jest dostępna podadresem:https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Dane osobowe dzieci

Witryna i usługi nie są przeznaczone dla „dzieci”, które mogą być inaczej zdefiniowane w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych.Nie przetwarzamy świadomie informacji dzieci poniżej szesnastego (16) roku życia bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych i niniejszym zabrania się przekazywania Firmie jakichkolwiek takich informacji.W przypadku zebrania takich informacji byłoby to czysto przypadkowe i niezamierzone.Korzystając z naszej Witryny lub w inny sposób przekazując nam Dane Osobowe, oświadczasz, że masz więcej niż szesnaście (16) lat, a Dane Osobowe nie dotyczą żadnej osoby poniżej szesnastego (16) roku życia.

Dane biometryczne

Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo iw pewnych ograniczonych okolicznościach, Firma może gromadzić dane biometryczne i inne identyfikatory biometryczne dotyczące naszych klientów, dostawców, usługodawców, pracowników, pracowników tymczasowych, wykonawców lub agentów, na przykład podczas pandemii lub innych związanych ze zdrowiem sytuacje awaryjne.Firma może używać kamer, kiosków i podobnych urządzeń do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji pochodzących ze skanowania geometrii twarzy danej osoby (tj. Identyfikatorów biometrycznych) w celu ułatwienia kontroli temperatury w ramach programów kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy Spółki i do innych celów związanych z bezpieczeństwem.W innych okolicznościach Spółka może gromadzić tego samego rodzaju dane od osób, które uzyskują dostęp do wrażliwych obszarów obiektów Spółki lub w celach administracyjnych (np.mierzenie czasu) lub funkcje i cele bezpieczeństwa.Firma zachowa takie identyfikatory biometryczne nie dłużej niż jest to dozwolone przez prawo, ale nie dłużej niż jeden (1) rok od ostatniej interakcji danej osoby ze Spółką.Firma wdroży i będzie utrzymywać protokoły dotyczące bezpieczeństwa i trwałego niszczenia lub usuwania identyfikatorów biometrycznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i sprawi, że takie dane i identyfikatory będą nieczytelne, tak aby wyeliminować możliwość ich ponownego wykorzystania lub ponownej identyfikacji. .Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, Spółka może ujawniać i rozpowszechniać identyfikatory biometryczne stronom trzecim w taki sam sposób, w jaki może ujawniać i rozpowszechniać Dane Osobowe osobom trzecim zgodnie z niniejszą polityką prywatności

Dane nieosobowe i pliki cookie

Dane nieosobowe to informacje, które nie identyfikują Cię jako osoby fizycznej, ani bezpośrednio, ani pośrednio.Firma, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, może automatycznie zbierać od Ciebie określone rodzaje Danych nieosobowych podczas korzystania z Witryny internetowej Spółki.Możemy również zbierać dane nieosobowe, które dobrowolnie podajesz, takie jak informacje zawarte w odpowiedzi na kwestionariusz lub ankietę.

Możemy udostępniać dane nieosobowe innym stronom trzecim, które nie zostały opisane powyżej.Kiedy to robimy, możemy gromadzić lub usuwać dane identyfikacyjne, aby osoba trzecia nie mogła powiązać danych z Tobą, Twoim gospodarstwem domowym, Twoim komputerem lub urządzeniem.Agregacja oznacza, że ​​łączymy dane nieosobowe wielu osób razem, tak aby nie dotyczyły one jednej osoby.Deidentyfikacja oznacza, że ​​próbujemy usunąć lub zmienić pewne informacje, które mogą być użyte do połączenia danych z określoną osobą.

Z wyjątkiem jakichkolwiek Danych Osobowych, które Firma może zbierać od Ciebie zgodnie z niniejszą Polityką, wszelkie materiały, informacje lub inna komunikacja, którą przesyłasz, przesyłasz lub publikujesz na Stronie internetowej lub e-mail do Firmy („Komunikacja”) będzie uważana za jawną i niezastrzeżone.Firma nie ma obowiązku zachowania poufności ani powstrzymania się od ujawniania Komunikatów.Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za i będzie mogła kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i w inny sposób wykorzystywać Komunikaty oraz wszelkie dane, obrazy, dźwięki, testy, pomysły na produkty, sugestie lub ulepszenia, a także wszystko, co w nich zawarte do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych.

Zasadniczo możesz odwiedzać Witrynę bez informowania Firmy, kim jesteś, ani ujawniania swoich Danych Osobowych.Jednak Firma i firmy świadczące usługi na rzecz lub w imieniu Spółki mogą korzystać z różnych technologii, takich jak pliki cookie i sygnalizatory WWW (1 x 1 piksel), w celu gromadzenia Danych nieosobowych, które można rozpoznać w wyniku Twojej wizyty.Wyraźnie poprosimy o zgodę na używanie plików cookie w naszej Witrynie.Pliki cookie służą do zbierania ogólnych danych statystycznych dotyczących użytkowania i ilości.Możesz kontrolować użycie plików cookie w swojej przeglądarce (odwiedźwww.aboutcookies.orgpo więcej informacji);jeśli jednak odrzucisz pliki cookie, niektóre lub wszystkie możliwości korzystania z naszej Witryny mogą być ograniczone.Oprócz korzystania z plików cookie, używamy Google Analytics do analizowania trendów, administrowania Witryną, śledzenia ruchów w Witrynie i gromadzenia danych demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości.Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach internetowych, odwiedź witrynęhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout.Korzystamy również z narzędzi dostarczonych przez Addthis.com, a więcej informacji na temat jej plików cookie i polityki prywatności można uzyskać podadresem https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html.Mogą również wykorzystywać i ujawniać Dane nieosobowe pochodzące z naszych kampanii reklamowych do celów raportowania, planowania i optymalizacji dostarczania treści i oczywiście mogą to robić, jeśli jest to wymagane przez prawo.Firma może wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem swojej Witryny internetowej w dowolnym celu zgodnym z prawem, w tym między innymi w celu opracowywania, używania i udostępniania stronom trzecim (bezpłatnie lub za opłatą) zbiorczych informacji dotyczących trendów, produktów, bezpieczeństwa / prywatności wzorce i badania, prowadzenie wewnętrznych rejestrów i raportowanie, mierzenie i raportowanie uczenia się, wydajności i innych informacji statystycznych dotyczących dowolnego aspektu Witryny, z wyjątkiem tego, że Firma nie będzie przekazywać danych zbiorczych w sposób, który w uzasadniony sposób pozwala na identyfikację takich informacji z jakimkolwiek użytkownikiem.

Funkcje mediów społecznościowych

Nasza Witryna może również zawierać media społecznościowe lub funkcje generowania potencjalnych klientów, takie jak przyciski i widżety Facebooka lub Twittera, takie jak przycisk „udostępnij to”.Funkcje te mogą gromadzić Twój adres IP, stronę, którą odwiedzasz w naszej Witrynie i mogą ustawić plik cookie, aby funkcja działała poprawnie.Media społecznościowe oraz funkcje i widżety do generowania potencjalnych klientów mogą być hostowane przez stronę trzecią.Twoje interakcje z tymi funkcjami i widżetami są regulowane przez politykę prywatności firmy, która je udostępnia.Więcej informacji można znaleźć podadresem http://www.aboutads.info/choices/,http://optout.networkadvertising.orglubhttp://www.youronlinechoices.eu.

Pytania i skargi

Jeśli masz obawy lub skargi dotyczące sposobu, w jaki Firma wykorzystała Twoje dane osobowe, lub w celu skorzystania z praw do ochrony danych przysługujących Ci na mocy prawa, skontaktuj się z nami pod jednym z poniższychadresów:dataprotection@rpminc.com,https: // rpminc.com/contact/lub podnumerem1 (800) 776-4488.

Zmiany w niniejszej Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub poprawiania niniejszej Polityki w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionej Polityki w naszej Witrynie.Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z Polityką za każdym razem, gdy przesyłasz nam informacje lub składasz zamówienie.

Definicje

Administrator danychPodmiot, który określa cele i sposoby przetwarzania danych.
Organ ochrony danychOdpowiedni organ nadzorczy odpowiedzialny za kwestie prywatności lub ochrony danych w jurysdykcji Spółki i / lub podmiotu stowarzyszonego;
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię.Na potrzeby niniejszej Polityki EOG obejmuje Wielką Brytanię w przypadku opuszczenia Unii Europejskiej.
Dane osobisteInformacje podlegające obowiązującym przepisom o ochronie danych, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby i mogą obejmować imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, podania o pracę, informacje o koncie użytkownika, korespondencję, informacje o przeglądaniu stron internetowych (np. Dane związane z określonym plikiem cookie) oraz Adresy IP, jeśli takie informacje można powiązać z osobą fizyczną.
PrzetwarzanieRobienie czegokolwiek z danymi osobowymi;obejmuje to ich gromadzenie, przechowywanie, uzyskiwanie do nich dostępu, łączenie z innymi danymi, udostępnianie ich podmiotom trzecim, a nawet ich usuwanie.

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020 r.