Malin Lyckdal – Environmental Specialist, Tremco CPG Sweden

Linnéa Gabrielsson / 14 mars 2024

Malin Lyckdal delar med sig av sina tankar och erfarenheter kring jämställdhet, hållbarhet och miljöarbete. I denna intervju reflekterar hon över sin passion för miljöfrågor, diskuterar kvinnors deltagande inom sektorn, och ger insikter om hur miljöinitiativ påverkar dagens företagsverksamhet. Från EU:s Green Deal till Tremco CPGs miljöstrategi - Malin belyser de senaste händelserna och utvecklingarna inom branschen och delar sina tankar om att öka medvetenheten kring jämställdhet i miljöområdet.

Vad fick dig att bli intresserad av miljöfrågor och vad motiverade dig att välja att arbeta inom detta område? 

Jag har alltid varit intresserad av djur och natur. Så efter 7 år inom handel och säkerhetsbranschen kände jag att det var dags att rikta in mig på något jag verkligen brinner för. Valet blev miljövetenskap. Det är ett stort område med många inriktningar, där man kan göra ”riktig” nytta och bidra till förbättring.

Finns det särskilda miljöinitiativ eller projekt som fokuserar på att främja jämställdhet och kvinnors deltagande inom miljösektorn?

Jag började som miljöinspektör inom miljösektorn och där är faktiskt kvinnor överrepresenterade. Allmänt har jag fått bilden av att miljösektorn har en god jämställdhet, jämfört med andra sektorer. Jag känner inte till om det finns några särskilda miljöinitiativ eller projekt på rak arm.

Sist vi intervjuade dig så pratade vi om miljöarbetet inom EU, ”Green Deal” - vad har hänt sedan sist och har det fått någon påverkan på Tremco CPGs sortiment  

Regelverken inom ramen för EU:s Green Deals är fortfarande under utveckling. Ett exempel är CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, ett nytt direktiv som innebär striktare krav på hållbarhetsrapportering.

Tremco CPG Sverige kan komma påverkas av detta direktiv genom rollen som underleverantör till företag som har krav på hållbarhetsredovisning. Därför är det av vikt för oss att kunna redovisa information från vår del i värdekedjan, för att fortsatt vara en eftertraktad leverantör.

Vilka andra händelser eller utvecklingar sker inom Tremco CPG med fokus på miljöfrågor?

Vår produktutveckling jobbar vidare med att utveckla hållbara produkter. Samtidigt som vi regelbundet ser över vårt produktsortiment och skannar igenom om det finns bättre alternativ som passar vårt hållbarhetstänk.

Vi har numera en lokal hållbarhetsgrupp som jobbar med att koppla ihop aktiviteter i vårt dagliga arbete till våra miljömål. Detta bidrar till att vi kan få en god översikt över vad som funkar bra redan idag och inom vilka områden vi kan utvecklas.

Vilka möjligheter ser du för att öka medvetenheten om jämställdhet bland intressenter inom miljöområdet? 

I dessa tider tycker jag den ser ljus ut. Idag är det mer naturligt att det finns ett fokus på jämställdhet och miljötänk hos företagen.