Malin Lyckdal - miljøspesialist, Tremco CPG Sverige

Cecilia Blomqvist / 26 februar 2024

Malin Lyckdal deler sine tanker og erfaringer om likestilling, bærekraft og miljøarbeid. I dette intervjuet reflekterer hun over sin lidenskap for miljøspørsmål, diskuterer kvinners deltakelse i sektoren og gir innsikt i hvordan miljøinitiativer påvirker dagens næringsliv. Fra EUs Green Deal til Tremco CPGs miljøstrategi: Malin trekker frem nylige hendelser og utviklingstrekk i bransjen og deler sine tanker om hvordan man kan øke bevisstheten om likestilling på miljøområdet.

Hva fikk deg til å bli interessert i miljøspørsmål, og hva motiverte deg til å velge å jobbe innen dette feltet? 

Jeg har alltid vært interessert i dyr og natur. Så etter 7 år i handels- og sikkerhetsbransjen følte jeg at det var på tide å fokusere på noe jeg virkelig brenner for. Valget falt på miljøvitenskap. Det er et stort fagfelt med mange spesialiseringer, der man kan gjøre en "ekte" forskjell og bidra til forbedringer.

Finnes det spesifikke miljøinitiativer eller prosjekter som fokuserer på å fremme likestilling og kvinners deltakelse i miljøsektoren? 

Jeg begynte som miljøinspektør i miljøsektoren, og der er kvinner faktisk overrepresentert. Generelt har jeg inntrykk av at miljøsektoren har en god kjønnsbalanse sammenlignet med andre sektorer. Jeg vet ikke om det finnes noen spesifikke miljøinitiativer eller prosjekter for øyeblikket. 

Sist vi intervjuet deg, snakket vi om miljøarbeidet i EU, "Green Deal" - hva har skjedd siden da, og har det hatt noen innvirkning på Tremco CPGs sortiment?  

Regelverket for grønne avtaler i EU er fortsatt under utvikling. Et eksempel er Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), et nytt direktiv som stiller strengere krav til bærekraftsrapportering.

Tremco CPG Sweden kan bli påvirket av dette direktivet gjennom sin rolle som underleverandør til selskaper som har krav til bærekraftsrapportering. Det er derfor viktig for oss å kunne rapportere informasjon fra vår del av verdikjeden for å forbli en ettertraktet leverandør.