Hilde Herud, General Manager Tremco CPG Norway

Cecilia Blomqvist / 06 mars 2024

Hilde Herud, General Manager på Tremco CPG Norway, har arbetat i byggbranchen sedan 2013 i roller som kommersiell direktör och VD för Norgips. Med erfarenhet från ledande positioner och styrelseuppdrag, inklusive AF Gruppen och Fritzøe Engros, fokuserar hon nu på att stärka Tremco CPG:s position på den norska marknaden. Hilde lyfter fram vikten av företagskultur, jämställdhet i byggbranschen och strategier för att navigera i den nuvarande ekonomiska miljön, med sikte på framtida tillväxt och innovation. 

Kan du berätta lite om din karriär inom byggbranschen?

Jag kom in i branschen 2013 när jag började på Norgips, som är en del av den globala byggmaterialtillverkaren Knauf. Där arbetade jag som kommersiell direktör tills jag tog över som VD 2018, med ansvar för Norgips på den norska och svenska marknaden. Det var ett fantastiskt spännande år där vi åstadkom mycket när det gäller varumärke, hållbarhet, digitalisering, uppgradering och energieffektivisering i fabriken. Det var ett krävande, utvecklande och roligt år!

Under de senaste åren har jag haft flera styrelseuppdrag inom bygg- och anläggningsbranschen och sitter för närvarande i styrelsen för AF Gruppen och Fritzøe Engros. Tidigare var jag styrelseledamot i NHO Byggevareindustrien. 

I januari 2023 började jag som General Manager för Tremco CPG i Norge, och vi arbetar nu med att skapa en solid grund för framtida tillväxt. Vi kommer att säkerställa att de egna varumärkena Flowcrete (flytande fogfria golvsystem), illbruck (lim, fog och tejp) och Nullifire (passivt brandskydd) får den position de förtjänar på marknaden baserat på deras unika produktkvalitet. 

Hur har mötet med RPM International och Tremco CPG varit?

För mig har mitt möte med företaget varit mycket positivt. Kulturen här präglas av affärsmässighet, effektivitet, kvalitet och medmänsklighet. Mina chefer på nordisk och europeisk nivå har en tillitsbaserad ledarstil och ger ett stort handlingsutrymme, vilket jag verkligen uppskattar. Det ger mig självförtroende att upprätthålla de långsiktiga planerna för tillväxt och utveckling, trots utmanande marknadsförhållanden.

Har du upplevt några utmaningar relaterade till jämställdhet i byggbranschen?

Även om det är en mansdominerad bransch har jag aldrig upplevt någon form av orättvis diskriminering relaterad till kön. Tvärtom har jag upplevt att bli sedd, hörd och respekterad, och jag har haft möjlighet att ta på mig ansvarsfulla och spännande chefsjobb. Jag vill också betona att jag har haft några chefer som har vågat göra otraditionella val. Särskilt utanför Norden krävs det en del mod för att anställa en kvinna med kommersiell bakgrund istället för en manlig ingenjör eller ekonom för att leda en industriell organisation. Det är inte det enklaste och bekvämaste valet att välja någon som avviker från normen när det gäller yrkesbakgrund, erfarenhet, uppträdande och kön. Det är helt enkelt lite modigt.  

Vad tror du är mest avgörande för en bättre könsbalans i branschen framöver?

I framtiden måste vi bli bättre på att tala om branschen i mer positiva ordalag och lyfta fram de samhällskritiska projekt vi arbetar med. Det finns knappast någon bransch som arbetar mer med frågor som cirkularitet, digitalisering, hållbarhet, energieffektivitet och minskade utsläpp - men dessa frågor får inte tillräckligt med uppmärksamhet. Om folk visste hur viktigt arbetet i branschen faktiskt är tror jag att fler kvinnor skulle välja byggbranschen som karriärväg.  

Kan du säga något om hur den ekonomiska situationen påverkar verksamheten i Norge just nu?

Den norska marknaden präglas för närvarande av höga räntor och låg investeringsvilja. Med detta sagt finns det ett stort underliggande behov av byggnader de kommande åren. Det talas om en "marknadsrekyl" som förväntas starta 2025 och fortsätta med full kraft 2026. På Tremco CPG vill vi vara en del av detta och därför satsar vi nu stort på interna processer, kompetenshöjning och anpassning av vår produktportfölj och tillhörande miljödokumentation för att möta kraven i framtidens byggprojekt. När uppgången kommer - för det kommer den att göra - kommer vi att vara redo och vi kommer att hjälpa våra kunder med kvalitetsprodukter och ett stabilt genomförande av deras projekt! Det kommer att bli en spännande resa!

Relaterade artiklar