Hilde Herud, daglig leder i Tremco CPG Norge

Linnea Gabrielsson / 24 februar 2024

Hilde Herud, daglig leder i Tremco CPG Norge, har jobbet i byggebransjen siden 2013. Hun har blant annet vært kommersiell direktør og administrerende direktør i Norgips. Med erfaring fra ledende stillinger og styreverv, fokuserer hun nå på å styrke posisjonen til Tremco CPG i det norske markedet. Hun sitter blant annet i styret i AF Gruppen og Fritzøe Engros, som begge er sentrale aktører i byggebransjen. Som styremedlem og daglig leder, er hun opptatt av bedriftskultur og ledelse.  Samtidig er hun opptatt av å fremme de betydningsfulle prosjektene som pågår i byggebransjen, som forhåpentligvis vil bidra til bredere rekruttering og større mangfold i fremtiden. 

Kan du fortelle litt om din karriere i byggebransjen?

Jeg kom inn i bransjen i 2013 da jeg startet hos Norgips, som er en del av den globale byggevareprodusenten Knauf. Jobbet der som kommersiell direktør frem til jeg tok over som administrerende direktør i 2018, med ansvar for Norgips i det norske og svenske markedet. Det var fantastisk spennende år, hvor vi fikk til mye innen merkevarebygging, bærekraft, digitalisering, oppgradering og energieffektivisering av fabrikken. Det var noen krevende, utviklende og morsomme år!

De siste årene har jeg hatt flere styreverv innenfor bygg- og anleggsbransjen, og sitter i dag i styret i AF Gruppen og Fritzøe Engros. Tidligere satt jeg i styret i NHO Byggevareindustrien. 

I januar 2023 startet jeg som General Manager for Tremco CPG i Norge, og vi jobber nå med å skape et solid fundament for fremtidig vekst. Vi skal sørge for at de egenproduserte merkevarene Flowcrete (flytende gulvsystemer), illbruck (lim, fug og tape) og Nullifire (passiv brannbeskyttelse) får den posisjonen de fortjener i markedet basert på en deres unike produktkvalitet. Hvordan har møtet med RPM International og Tremco CPG vært?

For meg har møtet med selskapet vært veldig positivt. Kulturen her er preget av kommersialitet, effektivitet, kvalitet og medmenneskelighet. Mine ledere på nordisk og europeisk nivå har en tillitsbasert lederstil og gir stort handlingsrom, og det setter jeg veldig stor pris på. Det gir en trygghet til å opprettholde de langsiktige planene om vekst og utvikling, til tross for utfordrende markedsforhold.

Har du opplevd noen utfordringer knyttet til likestilling i byggebransjen?

Selv om det er en mannsdominert bransje, har jeg aldri opplevd noen form for urimelig forskjellsbehandling relatert til kjønn. Tvert imot har jeg opplevd å bli sett, hørt og respektert, og fått muligheten til å innta ansvarsfulle og spennende lederjobber. Vil samtidig poengtere at jeg har hatt noen ledere som har turt å ta utradisjonelle valg. Spesielt utenfor de nordiske landene, krever det litt mot å ansette en dame med kommersiell bakgrunn, i stedet for en mannlig ingeniør eller økonom til å lede en industrivirksomhet. Det er ikke det enkleste og mest bekvemme valget å velge noen som avviker fra normalen når det gjelder faglig bakgrunn, erfaring, væremåte og kjønn. Det er rett og slett litt modig.  

Hva tror du er mest avgjørende for en bedre kjønnsbalanse i bransjen fremover?

Fremover må vi bli flinkere til å omtale bransjen i mer positive ordelag, og fremme de samfunnskritiske prosjektene som vi jobber med. Det er jo knapt noen bransje som jobber mer med eksempelvis sirkularitet, digitalisering, holdbarhet, energieffektivisering og reduksjon av utslipp, - men de sakene får for lite oppmerksomhet. Hvis folk visste hvor betydningsfullt arbeidet i bransjen faktisk er, så tror jeg flere kvinner ville valgt bygg og anlegg som karrierevei.  

Kan du si noe om hvordan den økonomiske situasjonen påvirker virksomheten i Norge akkurat nå?

Det norske markedet er preget av høy rente og lav investeringsvilje for øyeblikket. Når det er sagt, er det et enormt underliggende behov for bygg i årene fremover. Det snakkes om en «markedsrekyl» som forventes å komme litt ut i 2025 og fortsette for full kraft i 2026. Dette har vi i Tremco CPG tenkt til å være en del av, og derfor gjør vi en skikkelig innsats nå med interne prosesser, kompetanseheving og tilpasning av produktporteføljen med tilhørende miljødokumentasjon for å tilfredsstille kravene til fremtidens byggeprosjekt. Når oppturen kommer, - for det gjør den, - skal vi være klare og vi skal hjelpe våre kunder med kvalitetsprodukter og solid gjennomføring av deres prosjekter! Dette blir en spennende reise!