3 måder at bidrage til en grønnere verden på

Cecilia Blomqvist / 08 august 2022
Illustration med olika miljösymboler

Med det nye år nærmer vi os i stigende grad det europæiske nettonulmål – at reducere drivhusgasemissionerne med 55 % i forhold til 1990-niveauet inden 2030 – for at nå nettonul inden 2050, hvor EU burde være klimaneutralt. Så hvad kan vi i byggebranchen gøre for at bidrage?

Vi har tre tips til, hvordan du kan arbejde mere bæredygtigt onsite på byggepladsen:

1. Brug flere lokalt producerede materialer

En vigtig del af at skabe en mere bæredygtig verden er at bygge mere bæredygtigt. For at kunne gøre dette skal bæredygtige materialer i højere grad indkøbes lokalt. Det betyder at bruge materialer, der ikke er ugunstige for miljøet og produceres lokalt for at reducere transportens påvirkning.

Hos Tremco CPG Europe har vi brugt vores position som paneuropæisk virksomhed og vores forhold til vores produktbrands til at nå ud til nye kundegrupper i hele Europa. Et væsentligt aspekt af at skabe en mere økologisk ansvarlig verden er at bygge bæredygtigt, og for at gøre dette bør lokalt fremskaffede, bæredygtige materialer anvendes. Med produktionsfaciliteter og lagre i hele EU kan vi håndtere ordrer lokalt, hvilket reducerer behovet for unødvendig godstransport.

Derudover udvikles Tremco CPG Europes sortiment af brands og nye, innovative produkter. Tremco CPG Europe udvider sit produktsortiment i lande, der ellers ikke ville være i stand til at tilbyde disse produkter lokalt uden vores samarbejde i Europa.


2. Brug præfabrikerede materialer

Traditionel produktion på stedet kan også føre til lokale emissioner. Et kontrolleret miljø muliggør et bedre luftmiljø og højere energieffektivitet, herunder emissioner og partikler under skære- og produktionsprocesser.

Præfabrikeret materiale fremstilles offsite i et kontrolleret miljø og transporteres derefter til byggepladsen til montering. Det er ikke kun mere omkostningseffektivt, men også bedre for miljøet. Når komponenter produceres på stedet, er der mere affald, fordi du overbestiller for at undgå at løbe tør for materiale. Dette resulterer i mere affald.


3. Sorter affald korrekt

Ud over vores præfabrikerede løsninger kan Tremco CPG Europes eksperter rådgive om vores produkter og beregne mængden for at minimere mængden af affald. Men affald opstår, og når det sker, skal du genbruge og genbruge for at reducere din påvirkning.

Ifølge Europa-Kommissionen produceres der hvert år 450-500 mio. ton byggeaffald i Europa, hvoraf mindst en tredjedel er beton. Det er imidlertid blevet rapporteret, at kun maksimalt to tredjedele af betonen genanvendes.


Hvad er fordelen ved at genbruge beton?

  • Det reducerer vores afhængighed af jomfruelige råvarer
  • Og reducerer mængden af affald, der sendes til deponering

Hvordan kan beton genbruges?

  • Som en komponent i ny beton
  • Som komponent i ubundne applikationer såsom vejbygning og anlægsarbejde.

Andre affaldsmaterialer, der almindeligvis findes på byggepladser, herunder tømmer, gipsplader, grus, rørledninger, kanalarbejde og glas- og metaldele, kan genbruges eller omdannes til kompost eller biobrændstof.

Vil du tale med vores produktspecialister om, hvordan CPG Europe kan hjælpe dig med at blive "grønnere" på stedet ved at bruge vores lokalt producerede produkter eller præfabrikerede løsninger?