3 måter å bidra til en grønnere verden

Cecilia Blomqvist / 08 august 2022

Med det nye året nærmer vi oss i økende grad det europeiske målet om netto null – å redusere klimagassutslippene med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030 – for å nå netto null innen 2050, når EU skal være klimanøytralt. Så hva kan vi i byggenæringen gjøre for å bidra?

Vi har tre tips til hvordan du kan jobbe mer bærekraftig på byggeplassen:

1. Bruk mer lokalproduserte materialer

En viktig del av det å skape en mer bærekraftig verden er å bygge mer bærekraftig. For å kunne gjøre dette må bærekraftige materialer i større grad hentes lokalt. Dette betyr å bruke materialer som ikke er ugunstige for miljøet og produseres lokalt for å redusere transportpåvirkningen.

Hos Tremco CPG Europe har vi brukt vår posisjon som et paneuropeisk selskap, og vårt forhold til våre produktmerker, til å nå nye kundegrupper over hele Europa. Et viktig aspekt ved å skape en mer økologisk ansvarlig verden er å bygge bærekraftig, og for å gjøre dette bør lokalt hentede, bærekraftige materialer brukes. Med produksjonsanlegg og lagre i hele EU kan vi håndtere bestillinger lokalt, noe som reduserer behovet for unødvendig varetransport.

I tillegg utvikles Tremco CPG Europes utvalg av merker og nye, innovative produkter. Tremco CPG utvider sitt produktsortiment i land som ellers ikke ville være i stand til å tilby disse produktene lokalt uten vårt samarbeid i Europa.


2. Bruk prefabrikkerte materialer

Tradisjonell produksjon på stedet kan også føre til lokale utslipp. Et kontrollert miljø muliggjør et bedre luftmiljø og høyere energieffektivitet, inkludert utslipp og partikler under skjærings- og produksjonsprosesser.

Prefabrikkerte materialer produseres offsite i et kontrollert miljø og transporteres deretter til byggeplassen for montering. Det er ikke bare mer kostnadseffektivt, men også bedre for miljøet. Når komponenter produseres på stedet, er det mer avfall fordi du overbestiller for å unngå å gå tom for materiale. Dette resulterer i mer avfall.


3. Sorter avfall riktig

I tillegg til våre prefabrikkerte løsninger, kan Tremco CPGs eksperter gi råd om våre produkter og beregne mengde for å minimere mengden avfall. Men avfall forekommer, og når det gjør det, bør du gjenbruke og resirkulere for å redusere påvirkningen.

Ifølge EU-kommisjonen produseres det 450-500 millioner tonn byggavfall i Europa hvert år, hvorav minst en tredjedel er betong. Det har imidlertid blitt rapportert at bare maksimalt to tredjedeler av betongen blir resirkulert.


Hva er fordelen med å resirkulere betong?

  • Det reduserer vår avhengighet av jomfruelige råvarer
  • Og reduserer mengden avfall som sendes til deponi

Hvordan kan betong gjenbrukes?

  • Som en komponent i ny betong
  • Som en komponent i ubundne bruksområder som veibygging og anleggsteknikk.

Andre avfallsmaterialer som ofte finnes på byggeplasser, inkludert tømmer, gipsplater, grus, rørledninger, kanaler og glass- og metalldeler, kan resirkuleres eller omdannes til kompost eller biodrivstoff.

Vil du snakke med våre produktspesialister om hvordan Tremco CPG kan hjelpe deg med å bli "grønnere" på stedet, ved å bruke våre lokalproduserte produkter eller prefabrikkerte løsninger?