Välkommen till Tremco CPG Sweden

Tremco CPG Europe utvecklar högpresterande och tillförlitliga byggprodukter och konstruktionslösningar som möter byggbranschens allt mer komplexa behov. 


Tremco CPG Europe utvecklar högpresterande och tillförlitliga byggprodukter och konstruktionslösningar som möter byggbranschens allt mer komplexa behov. Våra ledande varumärken - illbruck, Flowcrete, Nullifire, Vandex, TREMCO, Dryvit och Nudura - erbjuder produkter, system och tjänster för tätning, limning, passivt brandskydd, golvbeläggningar, tätskikt och betongrenovering.

Kombinationen av våra innovativa produkter, system, service och kunskap gör oss unikt rustade att leverera tillförlitliga lösningar på de utmaningar som dagens arkitekter, konstruktörer, installatörer och distributörer står inför.

Produktvarumärkena som tillhandahålls av Tremco CPG Europe - en del av den världsledande byggprodukttillverkaren RPM International Inc. - täcker en lång rad konstruktionsbehov och erbjuder ett omfattande utbud av komplexa tjänster, support och system som sällan hittas under ett och samma tak.

Expertkunskap och professionell rådgivning

Vi vet att ett byggprojekts framgång beror på mer än de produkter som används, eftersom det krävs skicklighet, kunskap, förståelse och expertis för att säkerställa att produkter tillämpas på bästa möjliga sätt.

Detta engagemang backas upp av att vi sammanför förstklassig teknik med ett kundfokuserat tillvägagångssätt och kompetens som har byggts upp under flera decennier inom mycket specialiserade områden för att ge en verkligt unik tjänst.

När du arbetar med Tremco CPG Sweden får du mycket mer än högpresterande byggmaterial, eftersom du också får en kundupplevelse som inkluderar:

  • Teknisk rådgivning för varje situation
  • Kunskapsförmedling genom utbildningar
  • En digitaliserad leveranskedja
  • Bästa metoder för miljön

Från kontorsbyggnader, sjukhus och skolor till sportarenor och skyskrapor -  Tremco CPG Europe tillhandahåller tillförlitliga produkter, system och lösningar för varje del av ditt byggprojekt.

Vill du veta mer? Ta gärna kontakt med oss på Tremco CPG Sweden...