Nya EU-krav på utbildning för hantering av diisocyanat-produkter

NYHET / 02 mars 2023

Sedan många år tillbaka har Sverige regler för så kallad härdplastutbildning och medicinska kontroller vid hantering av diisocyanat-produkter men också till exempel epoxi och metylmetakrylatprodukter (MMA).Från och med 24 augusti 2023 gäller nytt EU-krav på utbildning vid hantering av polyuretan- och polyurea-produkter och alla andra produkter som innehåller mer än 0,1% fria monomerer av diisocyanater. Utbildningen ska förnyas vart femte år.

Frågor & svar

Hur ska jag veta om jag hanterar produkter som omfattas av de nya EU-kraven?

De ska redan nu ha märkningen på etiketten och i säkerhetsdatabladet avsnitt 2. ”Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk.” Fråga din leverantör om du är osäker.

Jag har redan gått härdplastutbildning och fått ett intyg som gäller i fem år - måste jag gå om den innan augusti 2023?

Om ni använder diisocynat-produkter behöver ni gå om utbildning även om era nuvarande härdplastintyg inte har gått ut. De nya kraven på utbildning är mer omfattande än vi har i Sverige idag.

Var kan jag gå utbildning?

Så här står det i EU-reglerna: ”Utbildningen ska utföras av en expert inom säkerhet och hälsa på arbetsplatsen som erhållit sin kompetens genom relevant yrkesutbildning.” Det är inte närmare reglerat vem som får hålla utbildning men det är arbetsgivarens ansvar att tillse att utbildningen är i enlighet med kraven. Vad utbildningen ska innehålla står angivet i lagstiftningen. Kommissionens förordning (EU) 2020/1149 av den 3 augusti 2020 om ändring av bilaga XVII (diisocyanater)

Vårt råd är att vända er till de som ni senast gick härdplastutbildning hos och kontrollera om de kommer att erbjuda utbildning som också motsvarar kommande EU-krav. Det finns en e-Learning modul framtagen av tillverkarna av diisocyanater på europeisk nivå. Problemet för användare i Sverige är att denna utbildning inte inkluderar MMA, epoxi eller formaldehydhartser som omfattas av utbildningskrav enligt svenska regelverket.

Vi rekommenderar därför att man om möjligt går en utbildning som både omfattar epoxi, MMA och diisocyanat-produkter om dessa produkter är relevanta för er. Kontakta gärna Tremco CPG Sweden AB om det är någonting vi kan erbjuda.

Lyckligtvis är giltighetstiden för svenska intyget och EU-intyget samma nämligen 5 år. Går man en komplett utbildning för alla material är man i synk.

Vad är skillnaden mellan utbildningen enligt svensk utbildning och EU-utbildningen?

  • Utbildaren ska ta upp fler saker än vad som är kraven enligt svenska regler
  • Utbildningen behöver anpassas mer till vilken typ av produkt och vilken appliceringsmetod som används.

Finns det diisocyanat-produkter som inte omfattas av EU-krav på utbildning?

Ja, om diisocyanat-produkten innehåller mindre än 0,1% fri diisocyanatmonomer omfattas den inte av utbildningskrav enligt EU-förordningen. Men så länge som den är märkt H317 eller H334 på grund av innehåll av diisocyanater gäller fortfarande svenska krav på utbildning. Exempel på produkter är sådana som innehåller prepolymeriserad diisocyanat.

Finns det andra krav på hantering av diisocyanater i Sverige?

Förutom allmänna krav på riskbedömning så finns det för diisocyanater som är allergiframkallande vid inandning (klassade H334) krav på periodiska medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning (AFS 2011:19 Kemiska Arbetsmiljörisker 37 g §).  Svenska reglerna omfattar också Arbete som kan medföra exponering för isocyanater som frisätts genom termisk nedbrytning (s.k heta arbeten).

Jag är återförsäljare/distributör. Vad behöver jag göra?

Föra informationen du fått av din produktleverantör vidare till dina kunder.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor?

Vänligen kontakta din lokala produktleverantör.