Lær hvordan du installerer Flowcretes sømløse gulvinstallasjoner

Flowcrete / 31 oktober 2022

Dette kurset er rettet mot de som installerer fellesfrie gulv. Det er både praktisk og teoretisk og varer i 1,5 dager. Vi går blant annet gjennom forarbeid, vedheft, tips og triks før legging osv.

Kontakt oss for registrering av interesse