Möt Malin Lyckdal, Miljöspecialist

Cecilia Blomqvist / 13 april 2023

Här berättar Malin Lyckdal mer om sin roll och sin syn på Tremco CPG Europes miljöarbete.

Kan du berätta mer om vad din roll som miljöspecialist innebär?

Som miljöspecialist är jag ansvarig för miljöfrågor och har en rådgivande roll gentemot mina kollegor. Bland mina arbetsuppgifter ingår bland annat att registrera produkter i webbaserade miljöbedömningssystem som BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen.

En annan uppgift är miljöövervakning. Att hålla sig uppdaterad om lagförändringar och nyheter, framför allt på den nordiska marknaden med tillhörande produktsystem. Jag övervakar även frågor kopplade till REACH, t.ex. förändrade klassificeringar av kemiska ämnen eller nya krav på kemiska ämnen som kan påverka bedömningen av våra produkter i miljösystemen.

Kan du ge några exempel på hur du har hjälpt företag att bli mer miljövänliga?

Vi arbetar ständigt för att säkerställa att våra produkter finns bedömda i miljösystemen och uppdaterar dokumentationen löpande vid behov. Miljösystemen i Skandinavien är inte obligatoriska, men de är en förutsättning för att kunna marknadsföra produkter på den skandinaviska marknaden. Det är oerhört viktigt att produkterna registreras i miljösystemen och att produkterna får attraktiva bedömningsresultat för att vara konkurrenskraftiga och kvalificerade för kundernas byggprojekt. En idé att jobba vidare med är att jag vill sträva efter att jobba närmare produktutvecklingen. 

När det gäller miljö och hållbarhet, inom vilka områden anser du att Tremco CPG har störst tillväxtmöjligheter?

Det är svårt att säga, men rent spontant tror jag att det handlar om att fortsätta arbetet inom produktutveckling och att utgå från marknadsbehoven. Att utveckla produkter som är hållbara och miljövänliga i så hög utsträckning som möjligt. Det är inte bara produkten som måste vara ”grön”, även förpackning, transport osv. bidrar till att göra oss mer hållbara. Hållbarhetsfaktorn blir allt viktigare för våra kunder. Därför är det viktigt att vi även investerar i att utveckla vår webbplats med fokus på miljö och att vi blir mer transparenta där. Genom att bli mer transparenta och visa våra kunder att vi strävar efter att göra våra produkter bättre ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv kan vi uppnå konkurrensfördelar. 

Finns det några rutiner som du skulle vilja förändra framöver för att göra Tremco CPG mer miljövänligt?

Jag skulle vilja att miljö- och hållbarhetsfrågor ingår i ett tidigt stadium av produktutvecklingen, eller vid förändringar i verksamheten. Det är viktigt att hållbarhetsaspekten inte utelämnas eller beaktas för sent, eftersom den blir allt viktigare inom alla processer.

Just nu sker ett omfattande miljöarbete inom EU, ”Green Deal”, och det kommer att påverka framtiden för våra produkter. Därför måste vi hela tiden arbeta förebyggande för att hålla jämna steg med utvecklingen.

Malin Lyckdal
Miljöspecialist
Malin.Lyckdal@tremcocpg.com

Relaterade artiklar