Kvinnor i byggbranschen

Cecilia Blomqvist / 25 oktober 2022

Byggbranschen kan vara en av de första man tänker på när man tänker på en bransch som domineras av män – och så är det fortfarande, med kvinnor som utgör mindre än 11 ​​procent av alla som arbetar inom bygg- och anläggningssektorn i Europa.

Faktum är att byggbranschen bara drar nytta av cirka 1,25 procent av kvinnorna i arbetskraften, med endast 1 kvinna av 100 som arbetar i branschens "frontlinje"! Enligt Ranstad visar statistiken i Storbritannien att knappt 87 procent av kvinnorna som arbetar i byggbranschen innehar kontorsbefattningar, och endast cirka 2,5 procent av säljarna är kvinnor. Kvinnor utgör också bara cirka 14 procent av de ledande befattningshavarna och 7 procent de ledande befattningarna.

Hos Tremco CPG Europe är 71 procent av de anställda män, medan 29 procent är kvinnor. Under mars månad, när vi firade internationella kvinnodagen, har du som följer oss via vår europeiska LinkedIn-kanal kunnat se exempel på några av rollerna som vår kvinnliga medarbetar jobbar inom.

Dessa roller inkluderar Head of Branding and Design, Group HR Manager, Specification Manager, Senior Market Manager, Digital Marketing Project Manager och många fler.

Kvinnor banar väg

Även om statistiken visar att andelen kvinnor fortfarande är mycket låg, banar kvinnor väg in i byggbranschen över hela Europa och Storbritannien. I Storbritannien registrerades en 9% ökning av kvinnor som arbetar i chefsroller inom sektorn mellan 2018 och 2020.

I Frankrike, där kvinnor utgör cirka 30 procent av studenterna på tekniska högskolor, är det fortsatt endast 2 procent som arbetar inom byggbranschen. Byggföretag i branschen försöker rätta till denna obalans mellan könen, där ett av företagen återinvesterar 500 miljoner Euro i en affär som innehåller tre nyckeltal, varav en är att öka representationen av kvinnliga arbetsledare på sina byggarbetsplatser. Även om förhållandet kanske ännu inte är jämlikt så är det ett känt fokusområde.

I Sverige är, enligt SCB, endast 11 procent av de anställda kvinnor. 2018 ställde Regeringen upp ett mål om att minst 25 procent av nyanställda inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030.

Jämställdhet banar väg för mångfald

Det ojämlika förhållandet mellan män och kvinnor är inte något nytt inom byggbranschen. I själva verket finns det hela internationella medvetenhetsveckor för att uppmärksamma problemet med bristen på jämställdhet som "Women in Construction Week"(Kvinnor i Byggbranschen) som inträffar första veckan i mars varje år och i år pågick den 6-12 mars.

"Women in Construction" grundades 1953 av 16 kvinnor som arbetade i byggbranschen som ett sätt att öka medvetenheten och för att berätta historien om kvinnor inom byggbranschen, deras utmaningar och hur de har övervunnit dessa. För att fira och visa uppskattning för de kvinnor som har tagit det ibland utmanande steget att komma in i byggbranschen, men även för att uppmuntra de som är intresserade att börja i branschen.

Ett sätt att öka medvetenheten och arbeta för en förändring i Sverige är genom olika stipendier och utmärkelser som delas ut till kvinnliga hantverkare i branschen som är goda ambassadörer för sitt yrke. Ett exempel är Årets Byggkvinna, där målsättningen är att priset ska bidra till en ökad mångfald och säkra kompetensförsörjningen i branschen.

Hos Tremco CPG Europe är vi stolta över vår inkluderande natur och känner att vår mångfald är en stor tillgång som uppskattas av våra kunder. Om du är nyfiken på jobbmöjligheter hos oss - se lediga jobb här!

Relaterade artiklar