4 viktige faktorer for å lykkes med oppussingen

Cecilia Blomqvist / 25 oktober 2022

Mange bygg som når slutten av levetiden de opprinnelig ble designet for, kan se frem til nytt liv for å fornye utdaterte områder. De kan til og med forvandles og endres for å fylle en helt ny rolle! 


Av ulike årsaker blir det mer og mer populært å rehabilitere eksisterende bygg enn å rive og bygge om eldre anlegg. Gamle bygninger kan imidlertid være et utfordrende prosjekt, ofte med skjulte hemmeligheter som kan gjøre en ellers enkel jobb ekstremt komplisert. Vi ser på fire nøkkelfaktorer som vil sikre at ditt neste renoveringsprosjekt blir en suksess.

Bygninger som virkelig er laget for å vare, kan forventes å oppfylle flere forskjellige formål over tid. Vi ser dette i dag i mange store og små byer, hvor århundrer gamle produksjons- og næringsbygg forvandles til leiligheter, butikker, kontorer og noen ganger verdifulle samfunnsfasiliteter som rekreasjonssentre, museer og barnehager.

I dag står mange bransjer overfor økende press for å resirkulere bygninger i stedet for å rive dem og bygge nye. Det kan være mange årsaker til dette, for eksempel et ønske om ikke å skade miljøet og slippe ut CO2 i forbindelse med et nytt bygg, eller det kan skyldes planlegging, tidsbesparelse eller plass.

Men det er litt av en kunst å puste nytt liv i et gammelt bygg, og det krever mye kompetanse og teknologi for å oppnå et vellykket resultat. For å gjøre din neste renovering så enkel som mulig, enten det er en større renovering eller bare en oppdatering av slitte eller gamle komponenter, har vi satt sammen en liste over våre fire beste tips for et vellykket prosjekt.

1 – Det er ingenting som slår fysisk tilstedeværelse

Sammenlignet med nybygg starter ikke renoveringer med en grunnleggende plantegning, da det allerede er en kompleks struktur som må gjøres grundig kjent før de nye planene kan fullføres.

Sammenlignet med nybygg starter ikke renoveringer med en grunnleggende plantegning, da det allerede er en kompleks struktur som må gjøres grundig kjent før de nye planene kan fullføres.

Det er derfor viktig å være fysisk til stede på stedet slik at du selv kan inspisere bygget. I den prosessen er det viktig å stille mange spørsmål som hva er veggene laget av? Er det noen løse murstein eller installasjoner? Hvilke reparasjoner, oppgraderinger og endringer har blitt gjort tidligere? Er det behov for å installere et varme-, ventilasjons- og klimaanlegg? Hvilken U-verdi har bygget og lever det opp til standarden? Hvis ikke, hvordan kan det forbedres? Hvordan er vinduene plassert og er det behov for nye vinduer? Hvis det er behov for nye vinduer, bør de plasseres et annet sted hvis det skal bygges en ny fasade? Vil bygningens fysiske tilstand fortsatt holde seg etter renoveringen? Listen er nesten uendelig!

Hvis materialprodusenten er på stedet sammen med deg, kan han eller hun svare på disse spørsmålene og dermed best gi deg råd om hvordan du skal fortsette. Et produkt som normalt ville fungere, passer kanskje ikke til den virkelige situasjonen, og leverandøren kan anbefale alternativer som vil fungere mye bedre. Leverandøren kan også samarbeide med arkitekt-, klient- og utførelsesteam for å sikre at den foreslåtte designen, tidsplanen og tilbudet er så nøyaktig som mulig.

Renoveringsprosjekter er også utsatt for helt uforutsette problemer, alt fra oppdagelse av skjulte konstruksjonsproblemer og dårlige rør til utilstrekkelige ledninger, dårlig ventilasjon og fuktproblemer. Det vil være til stor hjelp å ha en leverandør som kan gi spesialisert teknisk assistanse samt regelmessig besøke anlegget når det er nødvendig, slik at eventuelle problemer som oppstår kan løses og alle interessenter dermed oppnår de aller beste resultatene.

2 – Finn riktig system for oppgaven

Å velge riktige byggematerialer for første gang vil gjøre prosjektet mer pålitelig og robust, unngå feil i installasjonen eller kort tid etter ferdigstillelse, noe som ellers ville føre til at både tidsplanen og budsjettet glipper.

Her er kompatibilitet et viktig spørsmål, fordi et produkt som kan fungere godt i et showroom, kanskje ikke fungerer ordentlig i den situasjonen eller i kombinasjon med andre komponenter og materialer. For å unngå dette problemet kan leverandøren gi råd om et helt system som ikke bare tar hensyn til det aktuelle produktet, men også hvordan det samhandler med miljøet.

Det er også en fordel å samarbeide med en leverandør som kan tilby et omfattende utvalg av produkter, da du dermed kan vurdere flere alternativer til den beste løsningen er funnet. Hos Tremco CPG omfatter vårt utvalg av tetningsmidler for vinduer ikke bare silikon, men et bredt produktspekter, slik at vi kan tilby skreddersydde og tilpassede løsninger. Det brede utvalget av produkter gjør det også enklere å kontrollere hele prosessen, da det bare kreves en kontakt for flere systemer. I tillegg kan vår interne FoU-avdeling bidra til å skape en skreddersydd løsning dersom det oppstår utfordringer som vi ikke har møtt før.

3 – Ha alltid riktig informasjon for oppgaven

Det nytter ikke å velge svært sofistikerte produkter hvis ingen forstår hvordan de fungerer eller hvordan de installeres. Renoveringsprosjekter er kompliserte nok på forhånd, uten å måtte bekymre seg for feil bruk, og hvis arbeidet ikke lett kan kontrolleres på byggeplassen, øker risikoen.

Produkter som er enkle og enkle å forstå, gjør det enklere å dele relevant informasjon og sikrer at alle installatører vet hva de gjør. Det kan være uvurderlig å samarbeide med en produsent som kan hjelpe til med å lære opp montører og sørge for at de forstår produktet og hvordan de får mest mulig ut av det for å unngå problemer på stedet.

Hos CPG Europe jobber vi hånd i hånd med installatører på flere forskjellige måter. Dette inkluderer ikke bare å være vertskap for dedikerte opplæringer og workshops om produktmerkene våre, men også å tilby verktøysett, besøk på stedet for å inspisere pågående arbeid og engasjere seg i å løse vanskelige detaljer.

Og det er ikke bare installatører som skal være sikre på å ha riktig informasjon til rett tid. For eksempel krever arkitekter tilgang til kompleks informasjon om alle komponenter for å forberede sine svært detaljerte planer. Et godt eksempel er vårt varemerke Dryvits utvendige isolasjons- og overflatebehandlingssystemer, hvor det er viktig at vi kan tilby arkitekten de nødvendige beregningene av vindbelastning og krav til isolerende egenskaper. Informasjonen må ikke bare være nøyaktig, men må også ofte være i riktig format, for eksempel CAD-tegninger eller BIM-filer, slik at de kan settes inn i designet.

Å finne en produsent som muliggjør enkel, strømlinjeformet kommunikasjon mellom alle parter er en viktig fordel gjennom hele prosjektet.

4 – En plan for fremtiden

Bygningens langsiktige levedyktighet må anerkjennes tidlig i prosjektet. Dette betyr å forstå levetiden til bygningens nye formål, enten det er en fabrikk som blir omgjort til et kontor eller en gammel kommunal bygning som blir omgjort til leiligheter, og å vite de kommende trender og lovgivning som skal vurderes.

Arbeidet med å skape mer effektive og bærekraftige bygninger er et viktig eksempel, da renoverte bygninger må oppfylle mye høyere krav til energieffektivitet enn da de opprinnelig ble bygget. Det legges også mer vekt på å velge avanserte miljøvennlige produkter, som produsert, transportert og installert med minimale CO2-utslipp.

Valg av spesifikasjoner kan også påvirke det pågående bærekraftnivået på byggeplassen: hygieniske gulv som er enkle å rengjøre, reduserer for eksempel vannforbruket, lavenergibelysning begrenser behovet for elektrisitet, og en holdbar fasade med termiske egenskaper holder oppvarmingsbehovet på et lavt nivå.

Hvis du får disse tingene under kontroll, kan du sikre at investeringen i renoveringen gir valuta for pengene og at den lever opp til eierens langsiktige mål.