Vilkår for bruk


Vilkår for bruk av nettstedet 

RPM International Inc. («SELSKAPET») opprettholder dette nettstedet på www.rpminc.com og dets tilknyttede nettsteder, nettsider, innhold og annet materiale der disse bruksvilkårene for nettstedet er koblet (samlet kalt «nettstedet») for å gi brukere (også «du») informasjon om SELSKAPET, dets bransje og dets produkter.  Din tilgang til og bruk av nettstedet er underlagt disse bruksvilkårene for nettstedet, våre retningslinjer for personvern, som finnes på https://www.rpminc.com/privacy-policy, og alle gjeldende lover.  Ved å gå inn på nettstedet godtar du, uten begrensning eller kvalifisering, disse bruksvilkårene for nettstedet og våre retningslinjer for personvern. Du bør gjennomgå den nyeste versjonen av nettstedets vilkår for bruk og retningslinjene for personvern ofte, da de kan endres fra tid til annen, og vilkårene, som endret, skal styre din bruk av nettstedet.   Alle endringer trer i kraft umiddelbart når vi legger dem ut og gjelder for all tilgang til og bruk av nettstedet deretter, og din fortsatte bruk av nettstedet etter at vi har gjort endringer anses å være aksept av disse endringene. Eventuelle nye funksjoner som utvider eller forbedrer nettstedet, vil også være underlagt disse bruksvilkårene for nettstedet og retningslinjene for personvern. 

Generelt 

Du står fritt til å bla gjennom nettstedet, få tilgang til selskapets periodiske nyhetsbrev, tekniske biblioteker, se produktkatalog(er), sende inn spørsmål, delta i konkurranser, kampanjer, undersøkelser eller andre tjenester og se annen informasjon på nettstedet.  Dette og alt annet SELSKAPS godkjent materiale som er tilgjengelig på nettstedet, kalles «lisensiert innhold».  Du kan se og skrive ut deler av det lisensierte innholdet for din egen interne bruk, men ikke for videresalg eller annen kommersiell utnyttelse og ikke for bruk annet enn det som er angitt i disse vilkårene for bruk av nettstedet og personvernerklæringen.  All annen bruk av lisensiert innhold uten SELSKAPETS skriftlige forhåndsgodkjenning er strengt forbudt. 

Produktinformasjon 

Selv om SELSKAPET gjør en kommersielt rimelig innsats for å gi nøyaktig informasjon, endres bransjene som SELSKAPET er en del av, og jurisdiksjonene der selskapet opererer, og lovene og forskriftene som gjelder for disse bransjene og jurisdiksjonene, ofte.  Derfor kan det hende at informasjonen på nettstedet ikke er oppdatert eller nøyaktig. Fordi mange faktorer går inn i beslutningsprosessen for å kjøpe et gitt produkt, og alles spesielle omstendigheter og behov kan variere, er det lisensierte innholdet kun gitt for informasjonsformål.  SELSKAPET kan ikke sikre eller garantere og garanterer ikke at lisensiert innhold vil være nøyaktig, oppfylle dine spesielle behov eller krav eller at anbefalingene, forskriftene eller annen informasjon som er gitt er fullstendig, nøyaktig eller oppdatert for dine spesifikke behov (se vår garantifraskrivelse i avsnitt 10 nedenfor).  Hvert krav eller utsagn om effektiviteten til SELSKAPETS produkter og/eller krav eller utsagn som sammenligner effektiviteten til SELSKAPETS produkter med andres, er uttrykkelig begrenset til gjeldende land som referert til på nettstedet, og hvis ingen land er så referert til, USA. Hvis et produkt eller en prøve som tilbys av SELSKAPET gjennom nettstedet ikke er som beskrevet, er ditt eneste rettsmiddel å returnere det i sin opprinnelige, ubrukte form og motta enten en erstatning av produktet du kjøpte eller en refusjon av prisen du betalte.  Produktbeskrivelse og prissetting kan korrigeres og endres.  SELSKAPET kan nekte eller kansellere produktbestillinger til feil pris, eller basert på feilaktige kampanjevilkår, uansett om bestillingen er bekreftet eller ikke. Salg gjort gjennom nettstedet, hvis noen, styres av SELSKAPETS standard vilkår og betingelser for salg og/eller faktura-vilkår og betingelser.  

Innsendt innhold 

Hvis du velger å laste opp, innlegg, distribuere, sende inn eller på annen måte publisere innhold på eller gjennom nettstedet («innsendt innhold»), du erklærer og garanterer at du er den eneste og eksklusive forfatteren og eieren av slikt innsendt innhold og all opphavsrett, patent- og patentrettigheter, varemerke, forretningshemmelighet, Rett til publisitet, rett til personvern og annen proprietær rettighet (samlet, «IP-rettigheter») deri og frafalle alle «moralske rettigheter» du måtte ha i slikt Innsendt innhold; at alt innsendt innhold er nøyaktig; at verken det innsendte innholdet eller bruken av det vil bryte disse bruksvilkårene for nettstedet, SELSKAPETS personvernerklæring eller lover eller forskrifter; og at du er voksen (dvs. minst myndighetsalderen i din jurisdiksjon og dermed ikke en «mindreårig»).  For å unngå tvil, du samtykker spesifikt i at ikke noe innsendt innhold vil: være falsk, unøyaktig, ufullstendig eller misvisende; krenke, misbruke eller på annen måte krenke en tredjeparts IP-rettigheter; bryte noen lov, vedtekter, ordinans eller forskrift (inkludert men ikke begrenset til, de som styrer eksportkontroll, forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse, antidiskriminering eller falsk reklame); være ærekrenkende, bigoted, hatefull, støtende for andre basert på rase, religion, etnisitet, kjønn, seksuell identifikasjon eller orientering eller ulovlig truende eller trakasserende for en person eller annen part; tidligere er solgt, overført, lisensiert eller på annen måte formidlet, helt eller delvis, til deg eller av deg til en tredjepart for økonomisk eller annen vurdering; eller inneholde ondsinnet kode, datavirus, skadelig programvare eller annet dataprogram eller fil som er ment å skade, ødelegge eller fryse annen datamaskinprogramvare, maskinvare eller data eller utsette det for angrep, ødeleggelse eller deaktivering.  

Du gir SELSKAPET en evigvarende, ugjenkallelig, royalty-fri, overførbar, verdensomspennende rett og lisens til å bruke, kopiere, endre, slette, tilpasse, publisere, oversette, lage avledede verk fra, distribuere, offentlig vise og utføre, selge og/eller på annen måte overføre, helt eller delvis, Innsendt innhold og/eller innlemme det i enhver form, medium eller teknologi, og til å formidle slik rett og lisens til en tredjepart uten kompensasjon til deg. 

Du erkjenner og samtykker i at alt innsendt innhold kan brukes eller avhendes etter SELSKAPETS eget skjønn; at SELSKAPET har rett til å endre, kondensere eller slette innhold på eller tilgjengelig gjennom nettstedet, inkludert alt innsendt innhold; at SELSKAPET ikke er underlagt taushetsplikt med hensyn til innsendt innhold; og at du kanskje ikke har noen kapasitet, mulighet eller mulighet til å redigere, trekke tilbake eller slette noe innsendt innhold.   Hvis du oppgir e-postadressen din eller annen kontaktinformasjon i forbindelse med eller inkluderer det samme i noe Innsendt innhold, samtykker du i at SELSKAPET og dets tjenesteleverandører kan bruke det samme til å kontakte deg med hensyn til slikt Innsendt innhold og for andre formål. 

Brukeratferd 

Du er ansvarlig for din kommunikasjon og handlinger som utføres på eller gjennom nettstedet.  Obskønt eller fornærmende språk, trakassering, trusler eller misbruk av noe slag eller form på nettstedet, inkludert via e-post, post eller annen overføring, er strengt forbudt.  Etterligning av andre eller uriktig fremstilling av din tilknytning til SELSKAPET eller et annet er forbudt.  Du kan ikke laste opp, legge ut, distribuere, sende inn eller på annen måte publisere på eller gjennom nettstedet noe materiale som er ærekrenkende, vulgært, uanstendig, truende, injurierende, invaderende for andres immaterielle rettigheter, personvern eller publisitetsrettigheter, hatefulle, rasistiske eller etnisk støtende eller som kan utgjøre eller oppmuntre til en kriminell handling, bryte noen lov eller andres rettigheter eller på annen måte gi opphav til ansvar. 

Du samtykker i å ikke forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til noe som overføres gjennom nettstedet (inkludert eventuelt innsendt innhold), avsløre proprietær eller konfidensiell informasjon eller på annen måte krenke eller krenke andres IP-rettigheter.  Du kan ikke laste opp kommersielt materiale til nettstedet, bruke nettstedet til å oppfordre andre, annonsere eller promotere noe. 

Ethvert forsøk på å forstyrre eller forstyrre nettstedet, dets servere, nettverk, programvare som brukes i forbindelse med nettstedet («programvare»), utstyr eller database som er koblet til nettstedet, enten via ondsinnet kode, filer eller andre midler, eller forsøk på å demontere, omvendt utvikle eller dekompilere programvare, omgå sikkerhetsfunksjoner som passord, eller iverksette tiltak som kompromitterer personvernet eller sikkerheten til nettstedet, brukere eller andre besøkende, er strengt forbudt. 

Du er eneansvarlig for din kommunikasjon og dine aktiviteter på nettstedet.  Ikke under noen omstendigheter er eller vil SELSKAPET være ansvarlig på noen måte for slik kommunikasjon, din eller andres bruk av nettstedet, noe innsendt innhold eller lisensiert innhold, inkludert, men ikke begrenset til feil eller utelatelser i lisensiert innhold, eller for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av din bruk av nettstedet, noe innsendt innhold eller lisensiert innhold. 

Skadeserstatning 

Du samtykker i å holde skadesløs, forsvare, frigi og holde SELSKAPETs ledere, styremedlemmer, leverandører, tjenesteleverandører, co-branders eller andre partnere, agenter og ansatte, ufarlig fra alle krav, krav, skader, gebyrer og kostnader av enhver art, inkludert rimelige advokathonorarer og andre fagpersoner, på grunn av eller som følge av noe du sender inn eller overfører gjennom nettstedet, spesifikt inkludert eventuelt innsendt innhold, din bruk av nettstedet, din tilkobling til nettstedet, ditt brudd på disse bruksvilkårene for nettstedet, enhver annen parts IP-rettigheter eller enhver lov eller forskrift eller dine hensynsløse, forsettlig eller på annen måte krenkende forsømmelse. I tilfelle du oppgir videresalgssertifikat, skatt eller annen informasjon som er usann, unøyaktig, bedragersk, eller utdatert, du samtykker i å holde SELSKAPET skadesløs for og mot alt ansvar, skader, tap eller utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer og andre fagfolk) det kan pådra seg, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, skatter, straffer eller sanksjoner, interesse, gebyrer, kostnader og utgifter av noe slag som oppstår fra eller er relatert til et krav, etterspørsel, handling eller prosedyre påstått eller initiert mot SELSKAPET av en tredjepart basert på informasjonen du oppgir eller din bruk av nettstedet.  

Endringer på stedet 

Fra tid til annen kan SELSKAPET endre det lisensierte innholdet, tjenestene som tilbys eller avsluttes gjennom nettstedet eller utvide nettstedets kapasitet.  SELSKAPET forbeholder seg også retten til når som helst og fra tid til annen å endre disse vilkårene for bruk av nettstedet, personvernerklæringen, nettstedet og/eller midlertidig eller permanent avbryte nettstedet (eller deler av nettstedet) med eller uten varsel.  Du er ansvarlig for å regelmessig gjennomgå disse vilkårene for bruk av nettstedet og personvernerklæringen.  Du samtykker i at SELSKAPET ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for slike handlinger. 

Oppsigelse 

SELSKAPET kan, etter eget skjønn, suspendere eller avslutte din tilgang til eller bruk av nettstedet, uansett grunn eller uten grunn, spesielt hvis SELSKAPET mener at du har brutt eller handlet uforenlig med brevet eller ånden i disse vilkårene for bruk av nettstedet. SELSKAPET kan, etter eget skjønn og når som helst, også slutte å levere nettstedet, eller deler av det, med eller uten varsel, eller fjerne eller nekte å legge ut innsendt innhold eller andre brukerbidrag, av hvilken som helst grunn eller uten grunn.  Du erkjenner og samtykker i at enhver suspensjon eller oppsigelse kan utføres uten forvarsel, og at SELSKAPET umiddelbart kan hindre ytterligere tilgang til nettstedet.  SELSKAPET skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen suspensjon eller avslutning av din tilgang til eller bruk av nettstedet. Uten å begrense det foregående, har SELSKAPET rett til å samarbeide fullt ut med eventuelle politimyndigheter eller rettskjennelser som ber om eller instruerer oss til å avsløre identiteten eller annen informasjon om alle som får tilgang til eller legger ut materiale på eller gjennom nettstedet. DU FRAFALLER OG HOLDER SKADESLØS SELSKAPET OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, LISENSINNEHAVERE OG TJENESTELEVERANDØRER FRA EVENTUELLE KRAV SOM FØLGE AV EVENTUELLE HANDLINGER UTFØRT AV, UNDER ELLER SOM ET RESULTAT AV DETS UNDERSØKELSER OG FRA EVENTUELLE HANDLINGER IVERKSATT SOM FØLGE AV UNDERSØKELSER AV ENTEN SELSKAP ELLER POLITIMYNDIGHETER. 

Lenker 

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder eller ressurser. Når du klikker på eller følger en lenke til disse nettstedene, forlater du dette nettstedet. SELSKAPET har ingen kontroll over slike nettsteder, deres innhold eller ressurser eller forretningspraksis eller retningslinjer for operatører av slike nettsteder.  Verken disse bruksvilkårene for nettstedet eller SELSKAPETS retningslinjer for personvern gjelder for praksisen til selskaper eller enkeltpersoner som driver de koblede nettstedene. Derfor må du være forsiktig og lese gjennom tjenestevilkårene og retningslinjene for personvern for alle nettsteder du besøker for å lære mer om deres informasjonsinnsamlingspraksis.  SELSKAPET fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar for tilgjengeligheten eller nøyaktigheten til slike eksterne nettsteder eller ressurser eller innholdet derpå, støtter ikke og er ikke ansvarlig for annonsering, produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Tilstedeværelsen av koblinger på nettstedet betyr ikke eller antyder ikke at SELSKAPET støtter det koblede nettstedet. Din bruk av lenkene skjer på egen risiko. Du erkjenner og samtykker videre i at SELSKAPET ikke skal være ansvarlig, direkte eller indirekte, for eventuelle skader eller tap som forårsakes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med din bruk av eller tillit til varer, tjenester, informasjon eller materialer som er tilgjengelige på eller gjennom en slik lenke, nettsted eller ressurs. 

SELSKAPETS proprietære rettigheter 

Alt du ser eller leser på nettstedet, inkludert innsamling, kompilering, montering og ordning av lisensiert innhold, er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett, og kan ikke brukes unntatt som angitt i disse vilkårene for bruk av nettstedet uten SELSKAPETS uttrykkelige skriftlige tillatelse.  Nettstedet og dets programvare, kolleksjonen, kompilering, sammenstilling og ordning av lisensiert innhold, alle bilder, fotografering, grafikk, kunstverk, tekst, og annen informasjon og annet materiale som finnes på nettstedet, uavhengig av kilde, alle merker og andre immaterielle rettigheter knyttet til dette og all informasjon og data samlet inn gjennom nettstedet (som alle er inkludert i og omfatter lisensiert innhold), eies av SELSKAPET eller dets leverandører eller partnere og er beskyttet av gjeldende lover om immaterielle rettigheter og andre lover. Alle varemerker, logoer, varenavn, produktdesign, produkt- og tjenestemerker som brukes på nettstedet, individuelt eller kombinert med hverandre (samlet kalt «merker») og, enten de er registrert eller ikke, tilhører SELSKAPET, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper, eller andre tredjepartseiere som har gitt SELSKAPET rett og lisens til å bruke sine merker.  Du kan ikke bruke eller vise merkene på noen måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra SELSKAPET eller den respektive eieren, inkludert bruk i eller som metakoder eller annen «skjult tekst».  Andre SELSKAPETS produkt- eller tjenestenavn, logoer, grafikk, sideoverskrifter, knappeikoner og skript er Merker eller produktdesign fra SELSKAPET og kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste som ikke er SELSKAPETS eller på noen måte som sannsynligvis vil forårsake forvirring i markedet eller som nedvurderer eller diskrediterer SELSKAPET. 

Meldinger og prosedyrer for å fremme krav om brudd på opphavsrett 

Varsler om påstått brudd på opphavsretten på nettstedet skal sendes til SELSKAPET. 

SELSKAPET respekterer andres immaterielle rettigheter og ber sine brukere og besøkende om å gjøre det samme.  SELSKAPET vil behandle og undersøke varsler om påståtte overtredelser og vil iverksette passende tiltak i henhold til gjeldende lover om immaterielle rettigheter.  Ved mottak av meldinger som overholder gjeldende lov, vil SELSKAPET handle for å fjerne eller deaktivere tilgang til materiale som er funnet å være krenkende eller funnet å være gjenstand for krenkende aktivitet og vil handle for å fjerne eller deaktivere tilgang til referanser eller koblinger til materiale eller aktivitet som viser seg å være krenkende. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, må du oppgi all følgende informasjon: 

  • En fysisk eller elektronisk signatur av personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv opphavsrett som angivelig er krenket; 
  • En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet du hevder er blitt krenket; 
  • En beskrivelse av hvor materialet du hevder er krenkende befinner seg på nettstedet; 
  • Din adresse, telefonnummer og e-postadresse og all annen informasjon som er rimelig tilstrekkelig til at SELSKAPET kan kontakte deg; 
  • En erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dens agent eller loven; 
  • En erklæring fra deg, gjort under straffeansvar, om at informasjonen ovenfor i erklæringen din er nøyaktig og at du er opphavsrettsinnehaver eller autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket. 

Meldinger om påstått brudd på opphavsretten skal rettes til: 

Etter post: 
RPM International Inc. 
Postboks 777 
Medina, Ohio 44258                                                                            
Attn: Juridisk avdeling 

Etter faks:
330-225-8743 

På e-post: 
DataProtection@rpminc.com
(Inkluder «Varsel om krenkelse» i emnelinjen.) 


VIKTIG MERKNAD: DEN FOREGÅENDE INFORMASJONEN GIS UTELUKKENDE FOR Å VARSLE SELSKAPET OM AT DITT OPPHAVSRETTSBESKYTTEDE MATERIALE KAN HA BLITT KRENKET.  ALLE ANDRE HENVENDELSER, SOM PRODUKTRELATERTE SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER, ELLER SPØRSMÅL OM PERSONVERN, VIL IKKE MOTTA SVAR GJENNOM DENNE PROSESSEN. 

ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRENSNINGER 

SELSKAPET gir ingen garantier om nøyaktigheten eller fullstendigheten av nettstedet, lisensiert innhold eller informasjon deri.  SELSKAPET retter seg ikke mot, og nettstedet er ikke beregnet for mindreårige.  SELSKAPET vil ikke kontakte mindreårige om kampanjer eller for markedsføringsformål uten en forelders tillatelse, og vil heller ikke be om mer personlig informasjon enn det som er rimelig nødvendig for å delta i en gitt aktivitet.  Det filtrerer imidlertid ikke annonser eller andre mindreårige kan se gjennom nettstedet eller koblede nettsteder, hvorav noen kan være upassende for mindreårige. 

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT: 

DIN BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO.  NETTSTEDET ER GITT PÅ EN "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG" BASIS. SELSKAPET FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, GARANTIER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV HANDEL ELLER YTELSE, FRIHET FRA ONDSINNET KODE, IKKE-KRENKELSE OG IKKE-INNBLANDING I DIN BRUK AV HELE ELLER DELER AV NETTSTEDET. 

SELSKAPET GIR INGEN GARANTI (i) OM AT NETTSTEDET VIL OPPFYLLE DINE KRAV, (ii) AT TILGANG TIL NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT, TIDLIG, SIKKER, NØYAKTIG ELLER FEILFRI, (iii) AT PRODUKTER VIL VÆRE TILGJENGELIGE ELLER NØYAKTIG BEKREFTET ELLER PRISERT, (iv) AT RESULTATENE OPPHENTET FRA BRUK AV NETTSTEDET VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE,  (v) AT KVALITETEN TIL ALLE PRODUKTER, NETTSTEDET, INFORMASJON, ELLER ANNET MATERIALE KJØPT ELLER INNHENTET AV DEG GJENNOM NETTSTEDET VIL OPPFYLLE DINE FORVENTNINGER, ELLER (vi) AT PRODUKTER RIKTIG LEVERES I RIKTIGE BELØP. 

MATERIALE SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE SKAFFES GJENNOM BRUK AV NETTSTEDET, GJØRES ETTER EGET SKJØNN OG RISIKO, OG DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR EVENTUELL RESULTERENDE SKADE. 

INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, INNHENTET AV DEG FRA SELSKAPET ELLER GJENNOM ELLER FRA NETTSTEDET, SKAL SKAPE NOEN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER ANGITT I DISSE BRUKSVILKÅRENE FOR NETTSTEDET ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJELDENDE I HENHOLD TIL DITT KJØP AV SELSKAPETS PRODUKTER ELLER TJENESTER. 

DU UTTRYKKELIG FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT SELSKAPET IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER, ENTEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELL, FØLGESKADER ELLER EKSEMPLER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK ELLER DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM SELSKAPET HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), OM DET OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, NØYAKTIGHETEN AV INFORMASJONEN, PRODUKTER OG MATERIALER SOM VISES ELLER ER TILGJENGELIGE FRA NETTSTEDET ELLER ANDRE SAKER KNYTTET TIL DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV NETTSTEDET.  DISSE BEGRENSNINGENE SKAL GJELDE TIL TROSS FOR ENHVER SVIKT I VESENTLIGE FORMÅL MED ETHVERT BEGRENSET RETTSMIDDEL. I DEN GRAD ENKELTE JURISDIKSJONER IKKE TILLATER UTELUKKELSE AV VISSE GARANTIER ELLER BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, KAN DET HENDE AT NOEN AV BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.  DET FOREGÅENDE PÅVIRKER IKKE NOE ANSVAR SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. 

Alternativer for varsling/avmelding 

Meldinger til deg kan gis enten via e-post eller vanlig post.  SELSKAPET kan også varsle om endringer i disse vilkårene for bruk av nettstedet eller andre saker ved å vise meldinger eller lenker til meldinger på nettstedet.  Varsel eller annen korrespondanse fra deg til SELSKAPET skal sendes med sertifisert post, returkvittering forespurt til: 

RPM International Inc. 
Postboks 777 
Medina, Ohio 44258                                                                                  
Attn: Webmaster 

Hvis du ønsker å oppdatere informasjonen din eller ikke lenger motta kommunikasjon fra SELSKAPET, kan du kontakte SELSKAPET på DataProtection@rpminc.com

Generell informasjon 

Disse bruksvilkårene for nettstedet utgjør hele avtalen mellom deg og SELSKAPET med hensyn til, og skal styre dine aktiviteter og bruk av, nettstedet, og erstatte eventuelle tidligere avtaler mellom deg og SELSKAPET.  Du kan også være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som finnes i fakturaer, innkjøpsordrer, forsendelsesmanikler, konnossementer eller vilkår og kontrakter som kan gjelde når du kjøper produkter eller tjenester eller bruker tilknyttede tjenester, tredjepartsinnhold eller tredjepartsprogramvare. Disse bruksvilkårene for nettstedet, din bruk av nettstedet og andre avtaler med og forholdet mellom deg og SELSKAPET skal styres av lovene i delstaten Delaware i USA uten hensyn til valg av lovbestemmelser, og FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer fra 1980 skal heller ikke gjelde.  Du og SELSKAPET samtykker i å underkaste deg den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til de relevante statlige eller føderale domstolene i delstaten Delaware i USA og frafalle enhver innsigelse mot lokalet deri.  Ved å bruke dette nettstedet, du godtar at SELSKAPET, etter eget skjønn, kan kreve at du sender inn eventuelle tvister som oppstår fra bruk av dette nettstedet, disse bruksvilkårene for nettstedet eller personvernerklæringen, inkludert tvister som oppstår fra eller angående tolkningen, brudd, nullitet, ugyldighet, ikke-ytelse eller oppsigelse derav, samt tvister som fyller hull i kontrakten eller nylig oppståtte omstendigheter, til endelig og bindende voldgift i henhold til de internasjonale voldgiftsreglene til American Arbitration Association av en voldgiftsdommer utnevnt i samsvar med nevnte regler.  Til tross for disse reglene skal imidlertid en slik prosedyre styres av lovene i delstaten Delaware og skal utelukkende finne sted i Delaware-domstoler som angitt i dette avsnittet.  Enhver voldgiftskjennelse initiert i henhold til denne klausulen skal være begrenset til økonomiske skader og ikke rettferdig oppreisning.  Voldgiftsdommeren skal videre ikke ha myndighet til å tildele straffende, følgeskader eller andre skader som ikke måles av den seirende parts faktiske direkte skader i noen voldgift initiert i henhold til dette avsnittet, unntatt som påkrevd av vedtekter.  Uavhengig av det foregående, kan SELSKAPET søke rettferdig oppreisning, inkludert foreløpig og permanent forføyning, i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon for å forhindre eller pålegge urettmessig tilegnelse, misbruk, uautorisert avsløring eller krenkelse av IP-rettigheter.  SELSKAPETS unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i nettstedets vilkår for bruk skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rettighet eller bestemmelse.  Hvis noen bestemmelse i vilkårene for bruk av nettstedet eller personvernerklæringen blir funnet av en domstol med kompetent jurisdiksjon å være ugyldig, samtykker du og SELSKAPET (som «partene» hertil) likevel i at domstolen skal forsøke å iverksette partenes intensjoner som gjenspeiles i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene i nettstedets vilkår for bruk forblir i full kraft og effekt.  Du samtykker i at uansett lov eller lov om det motsatte, må du sende inn krav eller søksmål som oppstår fra eller er relatert til din bruk av nettstedet, nettstedets bruksvilkår eller retningslinjene for personvern innen ett (1) år etter at et slikt krav eller søksmål oppsto eller for alltid er utestengt.  Avsnittstitlene i nettstedets bruksvilkår er kun for bekvemmelighet og har ingen juridisk eller kontraktsmessig effekt. 

Brudd 

Rapporter eventuelle brudd på nettstedets bruksvilkår eller personvernerklæringen til DataProtection@rpminc.com

Partene erkjenner at de har krevd at disse bruksvilkårene for nettstedet utarbeides og leveres på engelsk.   

Bestemmelser som er spesifikke for brukere i USA 

SELSKAPET overholder Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) på nettstedet vårt.  Et barns privatliv er viktig for oss.  Ingen under 13 år har tillatelse til eller tillatelse til å oppgi personopplysninger til eller på nettstedet vårt. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, må du ikke bruke eller oppgi informasjon på nettstedet eller på eller gjennom noen av funksjonene på nettstedet eller oppgi informasjon om deg selv til oss, inkludert navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller brukernavn du kan bruke.  Hvis vi får vite at vi har innhentet eller mottatt personopplysninger fra et barn under 13 år uten verifisering av foreldresamtykke, vil vi slette disse opplysningene.  Å oppgi personlig informasjon om et barn, inkludert barnets navn og alder, er strengt etter foreldrenes skjønn.  En forelder kan når som helst be om å få gjennomgå sine personopplysninger og barnets personopplysninger som de har sendt til oss.  En forelder kan også be om å få den slettet ved å sende en forespørsel til DataProtection@rpminc.com.  Besøkende på nettstedet under 18 år bør lese disse bruksvilkårene for nettstedet og retningslinjene for personvern med foreldrene sine for veiledning. 

Personvernrettigheter 

Personvernlover i visse jurisdiksjoner kan tillate brukere av nettstedet som er bosatt i slike jurisdiksjoner å be om visse opplysninger om vår oppbevaring, bruk, offentliggjøring og/eller sletting av deres personopplysninger.  Ytterligere informasjon om SELSKAPETS datahåndteringspraksis og brukernes personvernrettigheter finner du i SELSKAPETS personvernerklæring på https://www.rpminc.com/privacy-policy/