Bærekraftig bygging

Cecilia Blomqvist / 27 juni 2023

Bærekraftig bygging handler i bunn og grunn om å minimere energibruk og avfall ved å bruke fornybare og resirkulerbare byggematerialer. Som en del av den europeiske byggebransjen, en bransje som alene står for rundt 38 % av Europas årlige karbondioksidutslipp og 35 % av Europas totale avfallsproduksjon, er det avgjørende at vi tar store skritt for å redusere miljøpåvirkningen fra bransjen vår.

Som produsent og leverandør av byggematerialer arbeider Tremco CPG Europe kontinuerlig for å introdusere bærekraftig praksis i vår daglige drift. Bærekraftsarbeid omfatter alt fra produksjon og distribusjon av produkter på våre produksjonsanlegg til redusert energibruk i våre kontorbygg og et bærekraftig arbeidsmiljø. Dette betyr at vi ikke bare gjør vår egen virksomhet mer bærekraftig, men også bidrar til endringen som er nødvendig i hele byggebransjen i tråd med målene formulert for hele vårt kontinent, for eksempel European Green Deal.

Et mer bærekraftig Europa

European Green Deal som ble presentert i desember 2019 er EUs nye vekststrategi for å støtte EUs overgang til en mer bærekraftig økonomisk modell. Hovedmålet med Green Deal er at EU skal bli det første klimanøytrale kontinentet med renere miljø, billigere energi, smartere transport, nye arbeidsplasser og generelt bedre livskvalitet innen 2050. Det første skrittet mot å nå dette målet er en 55% reduksjon i utslippene innen 2030 - sammenlignet med 1990-utslippene.

De viktigste elementene i European Green Deal er:

 • Stoppe klimaendringene
 • Ren energi
 • Bærekraftig industri
 • Bygninger og renoveringer
 • Bærekraftig mobilitet
 • Eliminering av forurensninger
 • Fra jord til bord
 • Bevaring av biologisk mangfold
 • Forskning og utvikling
 • Hindre urettferdig konkurranse som følge av karbonlekkasje

De delene som har størst innvirkning på prosessene våre i byggebransjen, er uthevet med fet skrift.

"Bygge en bedre verden"

For å gjøre vår del for en mer bærekraftig verden, bidrar vi til bærekraftkonseptet "Building a Better World" lansert av vårt morselskap RPM International Inc. Innen 2025 ønsker vi å:

 • Redusere energiforbruket i vår virksomhet med 10 %.
 • Redusere mengden deponert avfall fra vår virksomhet med 10 %.
 • Øke resirkuleringen i vår virksomhet med 20 %.
 • Redusere kategori 1 og kategori 2 klimagassutslipp med 20%.
 • Innføre tiltak for gjenbruk og beskyttelse av vannressurser.

I tillegg til å fokusere på målene ovenfor, følger vi en strategi basert på tre hjørnesteiner: våre produkter, våre prosesser og våre ansatte. Du finner mer informasjon om hjørnesteinene i bærekraftdelen av nettstedet vårt.

Vårt engasjement for å bli mer bærekraftige er like stort over hele Europa. Vår felles innsats vil bidra til å møte og til og med overgå RPMs 2025-mål.