Verkkosivuston käyttöehdot 


Verkkosivuston käyttöehdot

RPM International Inc. (”YHTIÖ”) ylläpitää tätä verkkosivustoa, joka sijaitsee osoitteessa www.rpminc.com, ja siihen liittyviä verkkosivustoja, verkkosivuja, sisältöä ja muita materiaaleja, joihin nämä verkkosivuston käyttöehdot on linkitetty (yhdessä ”sivusto”), tarjotakseen käyttäjille (myös ”sinä”) tietoja YHTIÖSTÄ, sen alasta ja sen tuotteista.  Sivustolle pääsyäsi ja sen käyttöäsi koskevat nämä verkkosivuston käyttöehdot, tietosuojakäytäntömme, joka löytyy osoitteesta https://www.rpminc.com/privacy-policy, sekä kaikki sovellettavat lait.  Käyttämällä sivustoa hyväksyt rajoituksetta nämä sivuston käyttöehdot ja tietosuojakäytäntömme. Sinun tulee tarkistaa verkkosivuston käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön uusin versio usein, koska niitä saatetaan muuttaa ajoittain, ja muutetut ehdot koskevat sivuston käyttöäsi.   Kaikki muutokset astuvat voimaan heti, kun julkaisemme ne, ja koskevat kaikkea pääsyä sivustolle ja sen käyttöä sen jälkeen, ja sinun sivuston käytön jatkamisen jälkeen katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset. Kaikkiin uusiin ominaisuuksiin, jotka täydentävät tai parantavat sivustoa, sovelletaan myös näitä verkkosivuston käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöä.

Yleisesti

Voit vapaasti selata sivustoa, käyttää yhtiön säännöllisiä sähköisiä uutiskirjeitä, teknisiä kirjastoja, tarkastella tuoteluettelo(j)ita, lähettää kysymyksiä, osallistua kilpailuihin, kampanjoihin, kyselyihin tai muihin palveluihin ja tarkastella muita sivustolla olevia tietoja.  Tätä ja kaikkea muuta YHTIÖN hyväksymää sivustolla saatavilla olevaa materiaalia kutsutaan ”lisensoiduksi sisällöksi”.  Voit tarkastella ja tulostaa osia Lisensoidusta sisällöstä omaan sisäiseen käyttöösi, mutta et jälleenmyyntiin tai muuhun kaupalliseen käyttöön, etkä muuhun kuin näissä verkkosivuston käyttöehdoissa ja tietosuojakäytännössä määritettyyn käyttöön.  Lisensoidun sisällön muu käyttö ilman YHTIÖN etukäteen antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Tuotetiedot

Vaikka YHTIÖ pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin antamaan täsmällistä tietoa, toimialat, joihin YHTIÖ kuuluu, ja lainkäyttöalueet, joilla yhtiö toimii, sekä kyseisiin toimialoihin ja lainkäyttöalueisiin sovellettavat lait ja määräykset muuttuvat usein.  Siten sivuston sisältämät tiedot eivät ehkä ole ajan tasalla tai tarkkoja. Koska tietyn tuotteen ostamiseen liittyy monia tekijöitä, ja jokaisen olosuhteet ja tarpeet saattavat vaihdella, Lisensoitu sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi.  YHTIÖ ei voi taata tai taata eikä takaa, että Lisensoitu sisältö on täsmällistä, täyttää erityiset tarpeesi tai vaatimuksesi tai että annetut suositukset, määräykset tai muut tiedot ovat täydellisiä, tarkkoja tai ajantasaisia erityistarpeisiisi nähden (katso takuiden vastuuvapauslausekettamme jäljempänä olevasta kohdasta 10).  Jokainen väite tai lausunto YHTIÖN tuotteiden ja/tai väitteiden tai lausuntojen tehokkuudesta, jossa verrataan YHTIÖN tuotteiden tehokkuutta muiden tuotteisiin, rajoittuu nimenomaisesti sivustolla mainittuun sovellettavuusmaahan ja jos missään maassa ei viitata kyseiseen maahan, Yhdysvaltoihin. Jos YHTIÖN Sivuston kautta tarjoama tuote tai näyte ei vastaa kuvausta, ainoa oikeuskeinosi on palauttaa se alkuperäisessä, käyttämättömässä muodossaan ja saada joko korvaava tuote tai hyvitys maksamastasi hinnasta.  Tuotteen kuvausta ja hinnoittelua voidaan korjata ja muuttaa.  YHTIÖ voi kieltäytyä tai peruuttaa tuotetilauksia, jotka on tehty väärään hintaan tai perustuen virheellisiin kampanjaehtoihin riippumatta siitä, onko tilaus vahvistettu vai ei. Sivuston kautta mahdollisesti tehtyyn myyntiin sovelletaan YHTIÖN yleisiä myyntiehtoja ja/tai laskun ehtoja.

Lähetetty sisältö

Jos päätät ladata, julkaisu, jakele, lähettää tai muuten julkaista mitään sisältöä sivustolla tai sen kautta (”lähetetty sisältö”), vakuutat ja takaat, että olet tällaisen lähetetyn sisällön ainoa ja yksinomainen tekijä ja omistaja sekä kaikki tekijänoikeudet, patentti- ja patenttioikeudet, tavaramerkki, liikesalaisuus, oikeus julkisuuteen, yksityisyyden suoja ja muut omistusoikeudet (yhdessä ”Immateriaalioikeudet”) ja luopuvat kaikista ”moraalisista oikeuksista”, joita sinulla saattaa olla tällaiseen lähetettyyn sisältöön. että kaikki lähetetty sisältö on paikkansapitävää että lähetetty sisältö tai sen käyttö ei riko näitä verkkosivuston käyttöehtoja YHTIÖN tietosuojakäytäntö tai mikä tahansa laki tai määräys ja että olet aikuinen (ts. vähintään täysi-ikäisyyden lainkäyttöalueellasi, eikä siten ”alaikäistä”).  Epäselvyyksien välttämiseksi hyväksyt nimenomaisesti, että mikään lähetetty sisältö ei olla vääriä, epätarkka, epätäydellinen tai harhaanjohtava loukkaa, kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien väärinkäyttö tai muu loukkaaminen rikkoa lakia, säädös, asetus tai asetus (mukaan lukien mutta ei rajoitu seuraaviin: vientivalvontaa hallitsevat, kuluttajansuoja, epäreilua kilpailua, syrjinnän vastainen tai valheellinen mainonta) ole halventava, kiihkoillen, vihaava, loukkaa muita rotuun perustuvia uskonto, etninen tausta sukupuoli, seksuaalisen identiteetin tai suuntautumisen tai laittomasti uhkaavan tai häiritsevän tahon harjoittaman henkilön tai muun osapuolen suhteen on aiemmin myyty, siirretty, lisensoitu tai muuten luovutettu, kokonaan tai osittain sinulle tai sinulle kolmannelle osapuolelle rahallista tai muuta korvausta varten tai sisältää mitään haitallista koodia, tietokonevirus, haittaohjelma tai muu tietokoneohjelma tai tiedosto, jonka tarkoituksena on vahingoittaa tuhoamaan tai pysäyttämään muita tietokoneohjelmistoja laitteistoa tai tietoja tai altistaa ne hyökkäyksille, tuhoaminen tai käytöstä poistaminen. 

Myönnät YHTIÖLLE jatkuvan, peruuttamattoman, tekijänpalkkioista vapautetun, siirrettävän, maailmanlaajuisen oikeuden ja lisenssin käyttää, kopioida, muokata, poistaa, mukauttaa, julkaista, kääntää, jakaa, näyttää julkisesti ja suorittaa, myydä ja/tai muutoin siirtää kokonaan tai osittain lähetettyä sisältöä ja/tai sisällyttää sitä mihin tahansa muotoon, mediaan tai teknologiaan ja välittää tällainen oikeus ja lisenssi kolmannelle osapuolelle ilman korvausta sinulle.

Ymmärrät ja hyväksyt, että kaikkea lähetettyä sisältöä voidaan käyttää tai hävittää YHTIÖN yksinomaisen harkinnan mukaan; että YHTIÖLLÄ on oikeus muuttaa, tiivistää tai poistaa mitä tahansa sisältöä sivustolla tai sen kautta, mukaan lukien lähetetty sisältö; että YHTIÖLLÄ ei ole mitään luottamuksellisuusvelvollisuutta lähetetyn sisällön suhteen; ja että sinulla ei ehkä ole mitään kykyä, mahdollisuutta tai keinoa muokata, peruuttaa tai poistaa mitään lähetettyä sisältöä.   Jos annat sähköpostiosoitteesi tai muut yhteystietosi Lähetettyyn sisältöön liittyen tai sisällytät ne Lähetettyyn sisältöön, hyväksyt, että YHTIÖ ja sen palveluntarjoajat voivat käyttää niitä ottaakseen sinuun yhteyttä Lähetettyyn sisältöön liittyen ja muihin tarkoituksiin.

Käyttäjän toiminta

Olet vastuussa Sivustolla tai sen kautta tapahtuvasta viestinnästäsi ja toimistasi.  Sivuston säädytön tai loukkaava kielenkäyttö, häirintä, uhkailu tai kaikenlainen väärinkäyttö, mukaan lukien sähköposti, posti tai muu lähettäminen, on ankarasti kielletty.  Muiden esiintyminen tai suhteesi YHTIÖÖN tai muuhun henkilöön vääristeleminen on kielletty.  Et saa ladata, julkaista, jakaa, lähettää tai muulla tavoin julkaista sivustolla tai sen kautta mitään materiaalia, joka on halventavaa, mautonta, säädytöntä, uhkaavaa, herjaavaa, toisen henkilön immateriaalioikeuksia, yksityisyyttä tai julkisuuteen liittyviä oikeuksia loukkaavaa, vihamielistä, rodullisesti tai etnisesti vastenmielistä tai joka voi muodostaa tai kannustaa rikokseen, rikkoa lakia tai toisen oikeuksia tai muutoin johtaa vastuuseen.

Sitoudut olemaan väärentämättä otsikoita tai muutoin manipuloimatta tunnisteita peittääksesi Sivuston kautta lähetettyjen tietojen alkuperän (mukaan lukien Lähetetty sisältö), paljastaaksesi omistusoikeudellisia tai luottamuksellisia tietoja tai muutoin loukataksesi tai rikkoaksesi toisen immateriaalioikeuksia.  Et saa ladata kaupallista materiaalia sivustolle, käyttää sivustoa muiden pyytämiseen, mainostamiseen tai minkään mainostamiseen.

Kaikki yritykset häiritä tai häiritä sivustoa, sen palvelimia, verkkoja, sivuston yhteydessä käytettäviä ohjelmistoja (”ohjelmisto”), sivustoon liitettyjä laitteita tai tietokantoja joko pahantahtoisella koodilla, tiedostoilla tai muilla keinoilla tai yritykset purkaa, takaisinmallintaa tai purkaa mitään ohjelmistoa, kiertää turvallisuusominaisuuksia, kuten salasanoja, tai ryhtyä toimiin, jotka vaarantavat sivuston, käyttäjien tai muiden vierailijoiden yksityisyyden tai turvallisuuden, on ehdottomasti kielletty.

Olet yksin vastuussa viestinnästäsi ja toiminnastasi sivustolla.  YHTIÖ ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään tällaisesta viestinnästä, käyttäjän tai toisen henkilön toimesta tapahtuvasta sivuston käytöstä, lähetetystä sisällöstä tai lisensoidusta sisällöstä, mukaan lukien rajoituksetta kaikki virheet tai puutteet missä tahansa lisensoidussa sisällössä, tai minkäänlaisesta menetyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut sivuston käytöstä, lähetetystä sisällöstä tai lisensoidusta sisällöstä.

Korvaus

Sitoudut korvaamaan puolustaa, vapauttaa YHTIÖN toimihenkilöt ja pitää heitä johtajat, toimittajat, palveluntarjoajat, yhteisbrändit tai muut kumppanit, agentit ja työntekijät, harmiton kaikista vaateista, vaatimukset, vahingot, kaikentyyppiset maksut ja kustannukset, mukaan lukien asianajajien ja muiden ammattilaisten kohtuulliset palkkiot, minkä tahansa sivuston kautta lähettämäsi tai lähettämäsi tiedon vuoksi tai siitä johtuen erityisesti mukaan lukien lähetetty sisältö, sivuston käyttösi, yhteytesi sivustolle, rikot näitä verkkosivuston käyttöehtoja toisen osapuolen immateriaalioikeudet tai mikä tahansa laki tai määräys tai piittaamaton tahallinen tai muuten rikkomuksellinen rikkomus. Jos annat jälleenmyyntitodistuksen, verotiedot tai muut tiedot, jotka eivät ole totuudenmukaisia epätarkka, vilpillistä, tai vanhentunut, sitoudut korvaamaan YHTIÖLLE kaikki vastuut, vahingot, menetykset tai kulut (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien ja muiden ammattilaisten palkkiot), joita sille voi aiheutua mukaan lukien liikevoittojen menetys, verot, rangaistukset tai sanktiot, kiinnostus, maksut, mistä tahansa vaateesta aiheutuvat tai siihen liittyvät kustannukset ja kustannukset, kysyntää, toimet tai menettelyt, joiden kolmas osapuoli on väitetty tai käynnistänyt YHTIÖTÄ vastaan antamiesi tietojen tai sivuston käyttösi perusteella. 

Sivustoon tehdyt muutokset

YHTIÖ voi ajoittain muuttaa Lisensoitua sisältöä, sivuston kautta tarjottuja tai lopetettuja palveluja tai laajentaa sivuston valmiuksia.   YHTIÖ pidättää myös oikeuden milloin tahansa ja ajoittain muuttaa näitä verkkosivuston käyttöehtoja, tietosuojakäytäntöä, sivustoa ja/tai lopettaa väliaikaisesti tai pysyvästi sivuston (tai minkä tahansa sen osan) ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä etukäteen.  Olet vastuussa näiden verkkosivuston käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön tarkastamisesta säännöllisesti.  Hyväksyt, että YHTIÖ ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään tällaisesta toiminnasta.

Irtisanominen

YHTIÖ voi oman harkintansa mukaan keskeyttää tai lopettaa sivuston käyttösi mistä tahansa syystä tai ilman syytä, erityisesti jos YHTIÖ uskoo, että olet rikkonut tai toiminut näiden verkkosivuston käyttöehtojen kirjaimen tai hengen vastaisesti.  YHTIÖ voi oman harkintansa mukaan ja milloin tahansa lopettaa sivuston tai minkä tahansa sen osan tarjoamisen ilman erillistä ilmoitusta tai poistaa tai kieltäytyä lähettämästä mitään lähetettyä sisältöä tai muuta käyttäjän tekemää sisältöä mistä tahansa syystä tai ilman syytä.  Ymmärrät ja hyväksyt, että mikä tahansa keskeyttäminen tai irtisanominen voidaan toteuttaa ilman ennakkoilmoitusta ja että YHTIÖ voi välittömästi estää pääsyn sivustolle.  YHTIÖ ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään sivuston käytön keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Edellä mainittua rajoittamatta YHTIÖLLÄ on oikeus tehdä täydellistä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten tai tuomioistuimen määräyksen kanssa, joka pyytää tai ohjaa meitä paljastamaan kenenkään, joka avaa tai julkaisee materiaaleja sivustolla tai sen kautta, henkilöllisyyden tai muita tietoja. LUOVUT YHTIÖN JA SEN OSAKKUUSYHTIÖIDEN, LISENSSINHALTIJOIDEN JA PALVELUNTARJOAJIEN VASTUUSTA JA PIDÄTTÄYDYT NIISTÄ VAATEISTA, JOTKA JOHTUVAT MISTÄ TAHANSA YHTIÖN TAI LAINVALVONTAVIRANOMAISTEN TUTKINNOISTA, NIIDEN AIKANA TAI NIIDEN SEURAUKSENA SUORITETUISTA TOIMISTA, SEKÄ KAIKISTA TOIMISTA, JOIHIN RYHDYTÄÄN NIIDEN SEURAUKSENA.

Linkit

Tämä sivusto saattaa sisältää linkkejä muille Internet-sivustoille tai -resursseihin. Kun napsautat tai seuraat linkkiä kyseisille sivustoille, poistut tältä sivustolta. YHTIÖ ei hallitse tällaisia sivustoja, niiden sisältöä tai resursseja tai kyseisten sivustojen ylläpitäjien liiketoimintakäytäntöjä tai -käytäntöjä.  Nämä verkkosivuston käyttöehdot tai YHTIÖN tietosuojakäytäntö eivät koske linkitettyjä sivustoja käyttävien yritysten tai henkilöiden käytäntöjä.  Ole siis varovainen ja tutustu kaikkien vierailemiesi sivustojen palveluehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin saadaksesi lisätietoja niiden tiedonkeruukäytännöistä.  YHTIÖ nimenomaisesti sanoutuu irti kaikesta vastuusta tai vastuusta tällaisten ulkoisten sivustojen tai resurssien tai niiden sisällön saatavuudesta tai paikkansapitävyydestä, ei tue eikä ole vastuussa tai korvausvelvollinen mainonnasta, tuotteista, palveluista, tiedoista tai muusta materiaalista, joka on saatavilla kyseisillä sivustoilla tai resursseissa. Sivustolla oleva linkki ei tarkoita tai tarkoita, että YHTIÖ tukisi linkitettyä sivustoa.  Linkkien käyttö tapahtuu omalla vastuullasi.  Ymmärrät ja hyväksyt lisäksi, että YHTIÖ ei ole suoraan eikä välillisesti vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tai jonka väitetään johtuvan sellaisten tavaroiden, palveluiden, tietojen tai materiaalien käytöstä, jotka ovat saatavilla tällaisessa linkissä, sivustolla tai resurssissa, tai niihin luottamisesta.

YHTIÖN omistusoikeudet

Kaikki sivustolla näkemäsi tai lukemasi, mukaan lukien lisensoidun sisällön kerääminen, kokoaminen ja järjestäminen, on Yhdysvaltain ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaamaa, eikä sitä saa käyttää muutoin kuin näissä verkkosivuston käyttöehdoissa kuvatulla tavalla ilman YHTIÖN nimenomaista kirjallista lupaa.  Sivusto ja sen ohjelmisto, kokoelman, kokoaminen, Lisensoidun sisällön kokoaminen ja järjestäminen, kaikki kuvat, valokuvaus, grafiikka, taideteokset, teksti, ja muita sivustolla olevia tietoja ja materiaaleja, lähteestä riippumatta, kaikki merkit ja muu niihin liittyvä immateriaaliomaisuus ja kaikki sivuston kautta kerätyt tiedot (jotka kaikki sisältyvät lisensoituun sisältöön ja muodostavat sen), ovat YHTIÖN tai sen toimittajien tai kumppaneiden omistamia ja sovellettavien immateriaalioikeuksien ja muiden lakien suojaamia. Kaikki sivustolla käytetyt tavaramerkit, logot, kauppanimet, mallisuoja, tuote- ja palvelumerkit, joita käytetään yksin tai yhdessä (yhdessä ”merkit”) ja riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä, ovat YHTIÖN, sen tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden tai muiden kolmansien osapuolten omistajien omaisuutta, jotka ovat myöntäneet YHTIÖLLE oikeuden ja lisenssin käyttää merkkejäan.  Et saa käyttää tai näyttää merkkejä millään tavalla ilman YHTIÖN tai vastaavan omistajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, mukaan lukien käyttö metatunnisteissa tai muissa ”piilotetuissa teksteissä”.  Muut YHTIÖN tuote- tai palvelunimet, logot, grafiikat, sivun otsikot, painikekuvakkeet ja käsikirjoitukset ovat YHTIÖN merkkejä tai ulkoasua, eikä niitä saa käyttää minkään sellaisen tuotteen tai palvelun yhteydessä, joka ei ole YHTIÖN tuote tai palvelu, tai millään tavalla, joka todennäköisesti aiheuttaa sekaannusta markkinoilla tai joka halventaa tai häpäisee YHTIÖTÄ.

Tekijänoikeusrikkomusten ilmoitukset ja menettelyt

Ilmoitukset väitetystä tekijänoikeusrikkomuksesta sivustolla tulee lähettää YHTIÖLLE.

YHTIÖ kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää käyttäjiään ja vierailijoitaan tekemään samoin.  YHTIÖ käsittelee ja tutkii ilmoitukset väitetystä rikkomuksesta ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin sovellettavien immateriaalioikeuslakien mukaisesti.  Vastaanotettuaan ilmoitukset, jotka noudattavat sovellettavaa lakia, YHTIÖ ryhtyy toimiin poistaakseen tai estääkseen pääsyn aineistoon, jonka todetaan loukkaavan tekijänoikeuksia tai joka on loukkaavan toiminnan kohteena, ja poistaakseen tai estääkseen pääsyn aineistoon tai toimintaan, jonka todetaan olevan tekijänoikeuksia loukkaavaa. Jos uskot, että teostasi on kopioitu tekijänoikeuksien loukkauksena, anna kaikki seuraavat tiedot:

  • Sen henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus, joka on valtuutettu toimimaan väitetysti loukatun yksinoikeudellisen tekijänoikeuden omistajan puolesta
  • kuvaus tekijänoikeuksin suojatusta teoksesta, jota väitetään loukatuksi
  • Kuvaus siitä, missä loukkaava materiaali sijaitsee sivustolla.
  • osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä kaikki muut tiedot, jotka kohtuudella riittävät siihen, että YHTIÖ voi ottaa sinuun yhteyttä
  • lausuntosi siitä, että olet hyvässä uskossa sitä mieltä, että tekijänoikeuden omistaja, sen edustaja tai laki ei ole valtuuttanut riidanalaista käyttöä
  • Väitetysti loukatun yksinoikeuden omistajan puolesta tekemäsi lausunto, joka perustuu valaehtoiseen rangaistukseen siitä, että ilmoituksessasi mainitut tiedot ovat paikkansapitäviä ja että olet tekijänoikeuden haltija tai valtuutettu toimimaan sen yksinoikeuden omistajan puolesta, jota väitetään loukatuksi.

Ilmoitukset väitetystä tekijänoikeusrikkomuksesta on osoitettava osoitteeseen:

Postitse:

RPM International Inc.

PL 777

Medina, Ohio 44258                                                                           

Attn: Lakiosasto

Faksilla:

330-225-8743

Sähköpostitse:

DataProtection@rpminc.com 

(Kirjoita otsikkoriville ”Rikkomusilmoitus”.)

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: EDELLÄ OLEVAT TIEDOT ANNETAAN AINOASTAAN YHTIÖLLE TIEDOKSI SIITÄ, ETTÄ TEKIJÄNOIKEUDELLA SUOJATTUA MATERIAALIASI ON SAATETTU LOUKATA.  KAIKKI MUUT KYSELYT, KUTEN TUOTTEESEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA PYYNNÖT TAI TIETOSUOJAA KOSKEVAT KYSYMYKSET, EIVÄT SAA VASTAUSTA TÄMÄN PROSESSIN KAUTTA.

VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA VASTUUNRAJOITUKSET

YHTIÖ ei esitä mitään väitteitä tai takuita sivuston, lisensoidun sisällön tai niiden sisältämien tietojen paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä.  YHTIÖ ei kohdista sivustoa, eikä sivustoa ole tarkoitettu alaikäisten käyttöön.  YHTIÖ ei ota yhteyttä alaikäisiin kampanjoihin tai markkinointitarkoituksiin ilman vanhemman lupaa eikä pyydä enempää henkilötietoja kuin on kohtuudella tarpeen tiettyyn toimintaan osallistumiseksi.  Se ei kuitenkaan suodata mainoksia tai muita materiaaleja, joita alaikäiset saattavat tarkastella sivuston tai linkitettyjen sivustojen kautta, joista osa voi olla sopimattomia alaikäisille.

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ

SIVUSTON KÄYTTÖ ON OMALLA VASTUULLASI.  SIVUSTO TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SAATAVUUDEN MUKAAN”. YHTIÖ NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ KAIKKI SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TAKUUT, JOTKA AIHEUTUVAT KAUPANKÄYNNISTÄ TAI SUORITUKSEN KULUSTA, HAITTAKOODIEN PUUTTUMISESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA SIVUSTON TAI SEN OSAN KÄYTÖSTÄ.

YHTIÖ EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA (i) SIVUSTON TÄYTTÄMISESTÄ VAATIMUKSIISI, (ii) ETTÄ SIVUSTON KÄYTTÖ ON KESKEYTYKSETÖNTÄ, OIKEA-AIKAISESTI, TURVALLINEN, TARKKA TAI VIRHEETÖN, (iii) ETTÄ TUOTTEET OVAT SAATAVILLA TAI TARKOITETTUJA TAI HINNOITELTUJA, (iv) SIVUSTON KÄYTÖSTÄ SAATU TULOS ON TARKKA TAI LUOTETTAVA,  (v) KAIKKIEN TUOTTEIDEN LAATU, SIVUSTO, TIEDOT, TAI MUU SIVUSTON KAUTTA OSTAMASI TAI HANKKIMASI MATERIAALI TÄYTTÄÄ ODOTUKSESI, TAI (vi) ETTÄ TUOTTEET TOIMITETAAN ASIANMUKAISESTI ASIANMUKAISINA SUMMINA.

SIVUSTON KÄYTÖN KAUTTA LADATTU TAI MUUTEN SAATU MATERIAALI TEHDÄÄN OMAN HARKINTASI MUKAAN JA OMALLA VASTUULLASI, JA OLET YKSIN VASTUUSSA SIITÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA.

MIKÄÄN SUULLISESTI TAI KIRJALLISESTI SAAMASI NEUVO TAI TIETO, JONKA OLET SAANUT YRITYKSELTÄ TAI SIVUSTON KAUTTA TAI SIVUSTOLTA, EI LUO MITÄÄN TAKUUTA, JOTA EI OLE NIMENOMAISESTI MAINITTU NÄISSÄ VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOISSA TAI JOTA EI MUUTEN SOVELLETA YHTIÖN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN OSTON PERUSTEELLA.

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ YHTIÖ EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOKO SUORAAN, EPÄSUORAT, SATUNNAISIA, ERITYISET, VÄLILLISET TAI ESIMERKILLISET MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA VOITTOJEN MENETYKSESTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT, HYVÄWILL, KÄYTTÖ TAI DATA TAI MUUT AINEETTOMAT MENETYKSET (VAIKKA YHTIÖLLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), JOHTUUKO SE SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SIVUSTOA TAI LIITTYYKÖ SE SIIHEN, TIETOJEN OIKEELLISUUTTA, SIVUSTOLTA NÄYTETYT TAI SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET JA MATERIAALIT TAI MIKÄ TAHANSA MUU ASIA, JOKA LIITTYY PÄÄSYYSI SIVUSTOLLE TAI SEN KÄYTTÖÖN.  NÄITÄ RAJOITUKSIA SOVELLETAAN RIIPPUMATTA SIITÄ, ETTÄ JOKIN RAJOITETTU OIKEUSSUOJAKEINO EI OLE OLENNAISEN TARKOITUKSEN MUKAINEN. SIINÄ MÄÄRIN KUIN JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA TAI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN VASTUUN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA, JOTKIN EDELLÄ MAINITUISTA RAJOITUKSISTA EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.  EDELLÄ MAINITTU EI VAIKUTA MIHINKÄÄN VASTUUSEEN, JOTA EI SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA.

Ilmoituksen/kieltäytymisen vaihtoehdot

Ilmoitukset sinulle voidaan toimittaa joko sähköpostitse tai postitse.  YHTIÖ voi myös antaa ilmoituksia muutoksista näihin verkkosivuston käyttöehtoihin tai muihin asioihin näyttämällä ilmoituksia tai linkkejä ilmoituksiin sivustolla.  Ilmoitus tai muu kirjeenvaihto sinulta YHTIÖLLE tulee lähettää kirjattuna kirjeenä, palautuskuittia pyydetään osoitteeseen:

RPM International Inc.

PL 777

Medina, Ohio 44258                                                                                 

Attn: Webmaster

Jos haluat päivittää tietojasi tai et enää saa viestejä YHTIÖLTÄ, ota yhteyttä YHTIÖÖN osoitteessa DataProtection@rpminc.com.

Yleiset tiedot

Nämä verkkosivuston käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja YHTIÖN välillä koskien ja hallitsevat toimintojasi ja sivuston käyttöäsi, ohittaen kaikki aiemmat sopimukset sinun ja YHTIÖN välillä.  Asiakasta saattavat koskea myös laskuissa, ostotilauksissa, lähetysluetteloissa, konossementissa tai sopimuksissa olevat lisäehdot, joita saatetaan soveltaa, kun asiakas ostaa tuotteita tai palveluita tai käyttää konserniyhtiön palveluita, kolmannen osapuolen sisältöä tai kolmannen osapuolen ohjelmistoa. Näihin verkkosivuston käyttöehtoihin, sivuston käyttöösi ja muihin sinun ja YHTIÖN välisiin sopimuksiin ja suhteisiin sovelletaan Yhdysvaltain Delawaren osavaltion lakeja lainvalintasäännöistä riippumatta, eikä Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1980 yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista sovelleta.  Sinä ja YHTIÖ sitoudutte noudattamaan Delawaren osavaltiossa, Yhdysvalloissa sijaitsevien asiaankuuluvien osavaltion tai liittovaltion tuomioistuinten henkilökohtaista ja yksinoikeudellista toimivaltaa ja luovutte kaikista oikeuspaikkaa koskevista vastalauseista.  Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt, että YHTIÖ, oman harkintansa mukaan saattaa vaatia sinua lähettämään kaikki tämän sivuston käytöstä aiheutuvat kiistat, nämä verkkosivuston käyttöehdot tai tietosuojakäytäntö mukaan lukien tulkinnasta aiheutuvat tai sitä koskevat riidat, rikkomus, mitättömyys, pätemättömyys, suorittamatta jättäminen tai sen lopettaminen sekä erimielisyydet, jotka täyttävät sopimuksen tai uusien olosuhteiden puutteet lopulliseen ja sitovaan välimiesmenettelyyn American Arbitration Associationin kansainvälisten välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti, ja välimiesmenettelyyn nimittää yksi mainittujen sääntöjen mukaisesti nimitetty välimies.  Näistä säännöistä huolimatta tällaiseen menettelyyn sovelletaan kuitenkin Delawaren osavaltion lakeja, ja se tapahtuu yksinomaan Delawaren tuomioistuimissa, kuten tässä kohdassa esitetään.  Tämän lausekkeen nojalla aloitetut välitystuomiot rajoittuvat rahallisiin vahinkoihin eivätkä kohtuulliseen korvaukseen.  Välimiehellä ei myöskään ole valtuuksia määrätä rangaistusluonteisia, välillisiä tai muita vahinkoja, joita ei ole mitattu voittaneen osapuolen todellisissa suorissa vahingoissa missään tämän kohdan nojalla käynnistetyssä välimiesmenettelyssä, ellei säädös toisin vaadi.  Edellä mainitusta huolimatta YHTIÖ voi hakea oikeudenmukaista helpotusta, mukaan lukien turvaamistoimi ja pysyvä kieltomääräys, missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa estääkseen tai kieltääkseen immateriaalioikeuksien väärinkäytön, väärinkäytön, luvattoman paljastamisen tai loukkaamisen.  Jos YHTIÖ ei käytä tai pane täytäntöön mitään verkkosivuston käyttöehtojen oikeutta tai ehtoa, se ei tarkoita luopumista tällaisesta oikeudesta tai ehdosta.  Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin verkkosivuston käyttöehtojen tai tietosuojakäytännön määräyksen pätemättömäksi, sinä ja YHTIÖ (jäljempänä ”osapuolet”) hyväksytte kuitenkin, että tuomioistuimen tulee pyrkiä toteuttamaan ehdon mukaiset osapuolten aikeet, ja muut verkkosivuston käyttöehtojen määräykset pysyvät täysin voimassa.  Hyväksyt, että laista tai laista riippumatta, joka on päinvastainen, sinun on tehtävä vaade tai kanteen syy, joka johtuu sivuston, verkkosivuston käyttöehtojen tai tietosuojakäytännön käytöstäsi tai liittyy siihen, yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun tällainen vaade tai kanteen syy on tullut esiin tai se on pysyvästi estetty.  Verkkosivuston käyttöehtojen osioiden otsikot on tarkoitettu vain avuksi, eikä niillä ole oikeudellista tai sopimuksellista vaikutusta.

Rikkomukset

Ilmoita kaikista verkkosivuston käyttöehtojen tai tietosuojakäytännön rikkomuksista osoitteeseen DataProtection@rpminc.com.

Osapuolet vahvistavat, että he ovat edellyttäneet, että nämä verkkosivuston käyttöehdot valmistellaan ja toimitetaan englanniksi.  

Yhdysvaltoja koskevat määräykset

YHTIÖ noudattaa Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) -lakia sivustollamme.  Lapsen yksityisyys on meille tärkeää.  Kenelläkään alle 13-vuotiaalla ei ole valtuuksia tai lupaa antaa mitään henkilötietoja Sivustollemme tai Sivustollamme. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja alle 13-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 13-vuotias, älä käytä tai anna mitään tietoja Sivustolla tai Sivuston ominaisuuksissa tai niiden kautta tai anna meille mitään tietoja itsestäsi, mukaan lukien nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi tai mikä tahansa mahdollisesti käyttämäsi näyttönimi tai käyttäjänimi.  Jos saamme tietoomme, että olemme keränneet tai vastaanottaneet henkilötietoja alle 13-vuotiaalta lapselta ilman vanhemman suostumusta, poistamme kyseiset tiedot.  Lapseen liittyvien henkilötietojen antaminen, lapsen nimi ja ikä mukaan lukien, on täysin vanhemman päätettävissä.  Vanhempi voi milloin tahansa pyytää saada tarkastella meille lähettämiään henkilötietoja ja lapsensa henkilötietoja.  Vanhempi voi myös pyytää sen poistamista lähettämällä pyynnön osoitteeseen DataProtection@rpminc.com.  Alle 18-vuotiaiden Sivustolla kävijöiden tulee lukea nämä Verkkosivuston käyttöehdot ja Tietosuojakäytäntö vanhempiensa kanssa saadakseen opastusta.

Tietosuojaa koskevat oikeudet

Tietyllä lainkäyttöalueella tietosuojalait saattavat antaa sivuston käyttäjille, jotka ovat kyseisten lainkäyttöalueiden asukkaita, mahdollisuuden pyytää tiettyjä tietoja, jotka koskevat heidän henkilötietojensa säilyttämistä, käyttöä, paljastamista ja/tai poistamista.  Lisätietoja YHTIÖN tietojenkäsittelykäytännöistä ja käyttäjien tietosuojaoikeuksista on YHTIÖN tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.rpminc.com/privacy-policy/.