En introduksjon til passiv brannbeskyttelse

Nullifire / 08 august 2022

I kurset går vi gjennom det grunnleggende om passiv brannbeskyttelse. Vi ser på hvordan en godkjent brannsikringsløsning fungerer, sporbarhet og kontroll av påført brannbeskyttelsesmaling, samt hvilke regler og krav som stilles til en godkjent brannsikringsløsning.

Kontakt oss for registrering av interesse