Bæredygtigt byggeri

Cecilia Blomqvist / 27 juni 2023

Bæredygtigt byggeri handler grundlæggende om at minimere energiforbrug og affald ved at bruge vedvarende og genanvendelige byggematerialer. Som en del af den europæiske byggeindustri, en industri, der alene tegner sig for omkring 38 % af Europas årlige kuldioxidemissioner og 35 % af Europas samlede affaldsproduktion, er det bydende nødvendigt, at vi tager store skridt til at reducere vores industris miljøpåvirkning.

Som producent og leverandør af byggematerialer arbejder Tremco CPG Europe løbende på at introducere bæredygtig praksis i vores daglige drift. Bæredygtighedsarbejdet omfatter alt fra produktion og distribution af produkter på vores produktionsanlæg til reduceret energiforbrug i vores kontorbygninger og et bæredygtigt arbejdsmiljø. Det betyder, at vi ikke kun gør vores egen virksomhed mere bæredygtig, men også bidrager til den forandring, der er nødvendig i hele byggebranchen i overensstemmelse med de mål, der er formuleret for hele vores kontinent, såsom den europæiske grønne pagt.

Et mere bæredygtigt Europa

Den europæiske grønne pagt, der blev fremlagt i december 2019, er EU's nye vækststrategi, der skal støtte EU's omstilling til en mere bæredygtig økonomisk model. Hovedformålet med den grønne pagt er, at EU bliver det første klimaneutrale kontinent med et renere miljø, billigere energi, mere intelligent transport, nye job og en generelt bedre livskvalitet senest i 2050. Det første skridt i retning af at nå dette mål er en reduktion af emissionerne på 55 % inden 2030 – sammenlignet med emissionerne i 1990.

De vigtigste elementer i den europæiske grønne pagt er:

 • Klimaindsats
 • Ren energi
 • Bæredygtig industri
 • Bygninger og renoveringer
 • Bæredygtig mobilitet
 • Eliminering af forurenende stoffer
 • Fra jord til bord
 • Bevarelse af biodiversiteten
 • Forskning og udvikling
 • Forebyggelse af illoyal konkurrence forårsaget af kulstoflækage

De dele, der har størst indflydelse på vores processer i byggebranchen, er fremhævet med fed skrift.

"Opbygning af en bedre verden"

For at gøre vores del for en mere bæredygtig verden bidrager vi til bæredygtighedskonceptet "Building a Better World", der lanceres af vores moderselskab RPM International Inc. I 2025 ønsker vi at:

 • Reducere energiforbruget i vores drift med 10%.
 • Reducere mængden af deponeret affald fra vores drift med 10%.
 • Øge genanvendelsen i vores drift med 20 %.
 • Reducer scope 1 og scope 2 drivhusgasemissioner med 20%.
 • Indføre bestræbelser på at genbruge og beskytte vandressourcerne.

Ud over at fokusere på ovenstående mål følger vi en strategi baseret på tre hjørnesten: vores produkter, vores processer og vores medarbejdere. Du kan finde mere information om hjørnestenene i bæredygtighedsafsnittet på vores hjemmeside.

Vores engagement i at blive mere bæredygtige er lige så stort i hele Europa. Vores fælles indsats vil hjælpe med at opfylde og endda overgå RPM's 2025-mål.