Opleidingsvereisten voor gebruik polyurethaanproducten

Tremco CPG / 24 oktober 2022

Op 4 augustus 2020 is in het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe beperking op diisocyanaten gepubliceerd. Deze verordening is gericht op overgevoeligheid van de luchtwegen en de huid die door diisocyanaten kan worden veroorzaakt, en schrijft voor dat een opleiding wordt gevolgd voordat gebruik wordt gemaakt van relevante producten die diisocyanaten bevatten.

Om ervoor te zorgen dat werknemers veilig met diisocyanaten kunnen blijven werken, zullen vanaf 24 augustus 2023, en vervolgens om de vijf jaar, nieuwe opleidingseisen verplicht worden voor professionele en industriële toepassers van producten met een totale concentratie monomeer-diisocyanaat van meer dan 0,1%.

WAT BETEKENT DEZE BEPERKING?

  • Correcte etikettering van producten
  • Op producten die vanaf 24 februari 2022 in de handel worden gebracht, moet op het etiket een duidelijk zichtbare verwijzing naar de opleidingsvereiste zijn aangebracht.

OPLEIDING VOOR VERWERKERS

Uiterlijk op 24 augustus 2023 moeten alle commerciële of industriële verwerkers van producten die diisocyanaten bevatten, een toepassingsopleiding volgen en vervolgens een certificaat ontvangen dat verder gebruik toestaat. 

WAAR KAN IK OPLEIDINGEN VOLGEN?

ISOPA/ALIPA

 en een aantal partners uit de industrie organiseren een uitgebreid opleidingsprogramma om het veilige gebruik van diisocyanaten voor fabrikanten en professionele gebruikers te garanderen. De verstrekte opleiding is momenteel beschikbaar in het Duits, Engels, Nederlands, Italiaans, Frans en Spaans. Tegen eind 2022 zullen alle EU-talen beschikbaar zijn. 

Let op: applicateurs van vloercoatings moeten een andere training (training 049) volgens dan de gebruikers van pur, kit en lijm (training 048).

Let op: dit zijn links naar een externe website van ISOPA/ALIPA waar je de training kan volgen. Dit is geen training van illbruck/Nullifire/Flowcrete of Tremco CPG. Neem contact op met ISOPA/ALIPA voor vragen over de training, inloggen of het certificaat.

Training voor pur, lijmen en kitten (illbruck en Nullifire)

Training voor vloercoatings (Flowcrete)

Voucher Code: FEICA_21_C24

FEICA (Federation of European Adhesives and Sealants Industry) biedt ook aanvullende informatie en toegang tot opleidingsmateriaal information in het Engels.

VEEL GESTELDE VRAGEN

IS HET GEBRUIK VAN DIISOCYANATEN VEILIG?

Zoals elke stof zijn diisocyanaten veilig in het gebruik als de chemicaliën worden gehanteerd in overeenstemming met de relevante voorzorgsmaatregelen inzake risicobeheer en veiligheid. Het is ook belangrijk te benadrukken dat er in feite geen diisocyanaten worden aangetroffen in eindproducten. Diisocyanaten worden alleen gebruikt als reactieve chemicaliën, wat betekent dat zij met het polyol reageren om het PU-product te vormen en dat zij in dit proces worden opgebruikt.

WAT BETEKENT "OVERGEVOELIGHEID VAN DE LUCHTWEGEN"?

Overgevoeligheid betekent dat een persoon een allergische reactie op de stof kan vertonen na blootstelling. Als de persoon overgevoelig is, kan hij of zij een sterke allergische reactie vertonen met ademhalingsgevolgen (bijv. astma) telkens wanneer hij of zij ermee in contact komt (zelfs bij zeer lage concentraties). Bij de meeste mensen met diisocyanaat-gerelateerde astma treedt verbetering of volledig herstel op na beëindiging van de blootstelling.

IK BEN EEN WEDERVERKOPER/DISTRIBUTEUR. WAT MOET IK DOEN?

Deel de informatie die u van uw productleverancier ontvangt met uw klanten.

HOE IS DE SITUATIE MET PU-PRODUCTEN VOOR CONSUMENTEN/DIY-GEBRUIK?

De nieuwe verordening geldt alleen voor handelaars en industrie. Enkele jaren geleden is al een aparte beperking voor consumenten/DIY-gebruik in werking getreden.

WANNEER TREEDT DEZE VERORDENING IN WERKING?

De nieuwe verordening is op 4 augustus 2020 vastgesteld en op 24 augustus 2020 in werking getreden. Uiterlijk op 24 augustus 2023 moeten alle gebruikers van PU-producten zijn opgeleid en gecertificeerd.

WANNEER MOET IK DE ETIKETTERING VAN MIJN VERPAKKING AANPASSEN?

De wettelijke voorschriften moeten worden vermeld op de verpakking van relevante producten die na 24 februari 2022 in de handel worden gebracht als stoffen op zichzelf, als bestanddelen van andere stoffen of in mengsels voor industrieel en beroepsmatig gebruik. Met andere woorden, producten die op of na 24 februari 2022 worden vervaardigd, moeten deze etikettering bevatten.
Dit is te lezen in punt 2 van de bijlage bij Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten, waarbij bijlage XVII van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wordt gewijzigd.

ZULLEN PU-PRODUCTEN OP DE MARKT BLIJVEN?

De beperking is bedoeld om onveilige behandeling van diisocyanaten te voorkomen en niet om de beschikbaarheid van producten te beperken. Vanwege hun unieke eigenschappen in vele toepassingen zullen PU-producten op grote schaal verkrijgbaar blijven.

MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN ALS IK NOG VRAGEN HEB?

Tremco CPG kan je helpen met alle product specifieke vragen. Neem contact op met uw lokale productmanager of technische ondersteuning. Uiteraard zijn we ook via het contactformulier bereikbaar.

In gesprek met een bouwexpert van Tremco CPG

Neem contact op

Het team van Tremco CPG bestaat uit technisch, bouwkundig en commercieel adviseurs. Samen maken we jouw bouwproject tot een succes.

Productgerelateerde vragen?