Sortering av Tremco CPG förpackningar och produkter


Återvinningsguide

Här finns en översikt av våra förpackningar och produkter med information om hur dessa bör källsorteras.

För att sortera våra förpackningar korrekt se till att de är tömda på innehåll innan sortering, överblivet innehåll omhändertas enligt anvisningar i säkerhetsdatablad för respektive produkt.

Tremco CPG Sweden AB är anslutet till Näringslivets Producentansvar.

Typ av förpackningExempelMaterialSorteras som
Kartong, lådaWellpapp

Säck

Papp

Patron, kolv och munstycke

Plast

Påsförpackning 300, 400 och 600 ml

 Plast

Burkar, hinkar, tunnor av metall

 Metall
Burk med lock, behållare av metall och lock av plastMetall/plast

Hinkar och tuber av plastPlast
BehållarePlast

Metallbehållare

Lock, munstycke

 Metall/plast

Verktyg/munstycke

Sorteras som hårdplast.*

* Om det inte finns en särskild fraktion för hårdplast på återvinningscentralen, vänligen sortera som plastförpackning eller annan plastavfall enligt de anvisningar som gäller på just din återvinningscentral eller annan återvinningsmottagare.

Om en förpackningstyp inte finns med i listan, eller om du har några frågor, vänligen kontakta oss.