Dodávame prvotriedne produktové riešenia pre stavebníctvo

V celej Európe sú všetky najmodernejšie budovy tesnejšie aj vďaka produktom skupiny Tremco CPG.

Širokú dôveru v kvalitu našich značiek a ich technológií dokazuje množstvo významných, náročných a popredných svetových vývojov, ktoré sa rozhodli využiť naše produkty, služby a odborné znalosti.

Naše produktové riešenia

Utesňovanie, lepenie a izolácia

Utesňovanie, lepenie a izolácia

Inštalácia okien

Utesňovanie, lepenie a izolácia

Inštalácia okien

Illbruck
Utesňovanie fasádnych konštrukcií

Utesňovanie, lepenie a izolácia

Utesňovanie fasádnych konštrukcií

Illbruck
Fasádne izolačné systémy

Utesňovanie, lepenie a izolácia

Fasádne izolačné systémy

Dryvit
Štrukturálne zasklievanie

Utesňovanie, lepenie a izolácia

Štrukturálne zasklievanie

Tremco
Pasívne požiarne systémy

Pasívne požiarne systémy

Intumescentné nátery oceľových konštrukcií

Pasívne požiarne systémy

Intumescentné nátery oceľových konštrukcií

Nullifire
Požiarna ochrana

Pasívne požiarne systémy

Požiarna ochrana

Nullifire
Podlahové systémy

Podlahové systémy

Bezškárové liate podlahy

Podlahové systémy

Bezškárové liate podlahy

Flowcrete
Príprava podzemných stavieb

Podlahové systémy

Príprava podzemných stavieb

Flowcrete
Parkovacie plochy

Podlahové systémy

Parkovacie plochy

Flowcrete
Hydroizolácie

Hydroizolácie

Pozemné staviteľstvo

Hydroizolácie

Pozemné staviteľstvo

Vandex
Vodohospodársky priemysel

Hydroizolácie

Vodohospodársky priemysel

Vandex
Balkóny a terasy

Hydroizolácie

Balkóny a terasy

Tremco
Stavebné inžinierstvo

Hydroizolácie

Stavebné inžinierstvo

Tremco
Strešné systémy

Strešné systémy

Strešné systémy

Strešné systémy

Strešné systémy

Tremco

Vy máte nápad,

my máme riešenie

Spoločne z toho vytvoríme to najlepšie

K našim riešeniam… K našim značkám…