Od začiatku...

CPG Europe je súčasťou americkej investičnej skupiny RPM International Inc., ktorá je kótovaná na newyorskej burze NYSE. RPM International Inc. v súčasťnosti vlastí desiatky výrobných spoločností z oblasti stavebníctva a priemyslu. 

V máji roku 1947 zakladá Frank C. Sullivan spoločnosť Republic Powdered Metals - predchodca dnešného RPM International Inc. V tej táto spoločnosť vyrábala hliníkové a strešné nátery pod názvom Alumination, ktoré sa predávajú dodnes. V prvých rokoch dosahovali predaje 90,000 USD. 

Od samého začiatku Sullivan veril v ľudský potenciál a tomu, že iba schopní ľudia sú tou pravou cestou k úspešnému biznisu. Jeho životná filozofia bola: " Prijmite tých najlepších ľudí, ktorých nájdete. Vytvorte im také prostredie, ktoré ich vo firme udrží. Potom ich nechajte robiť ich prácu." Tento Sullivanov postoj je dodnes aplikovaný vo všetkých spoločnostiach skupiny RPM International Inc. Každý rok dosahovala spoločnosť pod Sullivanovým vedením stále vyššie tržby, často prekvapivé aj napriek najrôznejším prognózam. 

RPM má za sebou sériu veľmi úspešných fúzií v stavebnom priemysle. V roku 2005 získala nemeckého výrobcu illbruck Sealant Systems, ktorá sa zlučuje s Tremco Europe do novej entity tremco illbruck Group. v rozmedzí rokov 2007 - 2017 realizovala spoločnosť množstvo akvizícií a priniesla do skupiny také firmy, ako sú Firetherm Intumescent & Insulation Supplies Ltd. a Adhere Industrial Tapes Ltd. 

 

...k efektívnej spolupráci

V roku 2019 bola spoločnosť tremco illbruck jednou zo štyroch entít, ktorá formovala súčasný subjekt CPG Europe (CPG = Construction Products Group). K produktovým značkám illbruck, Nullifire a Tremco pribudli ďalšie: Flowcrete, Vandex, Dryvit a najnovšie aj Nudura. 

CPG Europe predáva svoje produkty a systémy koncovým spracovateľom a distribútorom v 130 krajinách. Materiál od CPG Europe sú používané hlavne v stavebníctve pri realizácií nových aj starších budov a pozemných infraštruktúr. 

CPG Europe dnes zaberá jednu z vedúcich pozícií na trhu, a to práve vďaka veľmi dobre zavedeným a často aj ikonickým produktovým značkám. Sila CPG tiež spočíva v synergií medzi jednotlivými značkami a veľmi dobre fungujúcu spoluprácu expertov a obchodných štruktúr.